Screenshot_2013-05-03-14-07-08ໃນປັດຈຸບັນການນຳໃຊ້ພາສາລາວໃນມືຖື ກໍຖືວ່າບໍ່ເປັນເລື່ອງຍາກເກີນໄປແລ້ວ ໂດຍສະເພາະໃນ
Android ທີ່ຢາກວ່າຕິດຕັ້ງອ່າວງ່າຍ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາ Samsung Galaxy ຕ່າງໆ ແຕ່ຍັງ
ມີບັນຫາເລື່ອງພາສາລາວແຕກໜ້ອຍນຶ່ງ. ເຮັດໃຫ້ການຈະໃຊ້ພາສາລາວ ໃຫ້ສົມບູນນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງ
ໄດ້ Root ມືຖືຂອງທ່ານເສຍກ່ອນ. ເຊິ່ງວິທີ Root ນັ້ນແຕ່ລະຮຸ່ນກໍແຕກຕ່າງກັນໄປ ເຮົາຈະຂ້າມ
ຂັ້ນຕອນນີ້ໄປກ່ອນ ສຳລັບໃຜທີ່ Root ເຄື່ອງແລ້ວ ແລະຕ້ອງການຕິດຕັ້ງພາສາລາວ ເຮົາມາເລີ່ມ
ກັນເລີຍ.

 

1. ກ່ອນອື່ນໝົດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປເລືອກໂຫລດພາສາລາວໄດ້ຈາກລິ້ງຕ່າງໆດັ່ງລຸ່ມນີ້

♠ DefaBean 1.0 (update ຈາກ ICS Phetsarath)
Download: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14249050/DefaBean%201.0.rar

ICS Phetsarath

♠ DIN Droid
Download: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14249050/DIN%20Droid.rar

DIN Droid Preview

♠ Segoe Droid
Download: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14249050/Segoe%20Droid.rar

Segoe Droid

2. ຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານໄຟລ໌ທີ່ໂຫຼດມາເປັນ folder ແລ້ວກ໋ອປປີ້ໄວ້ໃນເຄື່ອງຂອງທ່ານ ເອົາໄວ້ໃສກໍໄດ້ຕາມຕ້ອງການ.

3. ດາວໂຫຼດ Root Explorer ມາຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນເຄື່ອງ. ໂປຣແກຣມ Root Explorer ນີ້ແມ່ນໂປຣແກຣມທີ່ບໍ່ຟຣີເນາະ ສະນັ້ນຂໍສະງວນ
ການແຈກລິ້ງດາວໂຫຼດໃນບົດຄວາມນີ້ ໃຫ້ບັນດາທ່ານໄປຫາດາວໂຫຼດກັນເອງເດີ້ ^^

4. ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງແລ້ວກໍໃຫ້ເປີດໂປຣແກຣມ Root Explorer ຂຶ້ນມາເລີຍ

Screenshot_2013-05-03-14-07-56

5. ຫຼັງຈາກເປີດມາແລ້ວ ໃຫ້ເຂົ້າໄປໂຟນເດີທີ່ທ່ານໄດ້ເອົາພາສາລາວທີ່ດາວໂຫຼດມາໄປໄວ້, ແລ້ວທຳການເລືອກໄຟລ໌ຕ່າງໆດັ່ງຮູບ

Screenshot_2013-05-03-14-08-52

6. ຫຼັງຈາກ Copy ແລ້ວ, ໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ system>fonts ແລ້ວກົດໃສ່ປຸ່ມ Mount R/W ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຂຽນໄຟລ໌ລົງລະບົບໄດ້
ຫາກທ່ານກົດປຸ່ມ Mount R/W ບໍ່ໄດ້ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າເຄື່ອງຂອງທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ Root ຫຼື Root ບໍ່ສົມບູນ.

Screenshot_2013-05-03-14-09-13

Screenshot_2013-05-03-14-09-22

 

7. ຫຼັງຈາກກົດປ່ຽນແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານກົດປຸ່ມ Paste. ແລ້ວລະບົບຈະຖາມວ່າທ່ານຕ້ອງການທັບໄຟລ໌ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຫຼືບໍ່? ກໍໃຫ້ກົດ Ok.

8. ໃຫ້ທ່ານກົດຄ້າງໃສ່ font ທີ່ເຮົາຕິດໃໝ່ແລ້ວເລືອກຄຳສັ່ງ Permission, ຕໍ່ມາໃຫ້ຕັ້ງຄ່າ Permission ຂອງທັງ 3 fonts ທີ່ເຮົາຕິດຕັ້ງໃໝ່ໃຫ້ເປັນຕາມຮຸບທາງລຸ່ມ.

Screenshot_2013-05-05-13-47-03

9. ເມື່ອຕັ້ງ Permission ໝົດແລ້ວ. ກໍໃຫ້ທ່ານ restart ເຄື່ອງ. ເທົ່ານີ້ກໍຖືວ່າ Android ຂອງທ່ານນັ້ນສາມາດອ່ານພາສາລາວໄດ້ແລ້ວ.

Screenshot_2013-05-03-14-12-30