Spyder.png 150ເລືອກແນວໃດ ໃຫ້ກຸ້ມ ຖ່າຍໃຫ້ງາມ ບໍ່ໃຫ້ເກີນຄວາມຈຳເປັນ

ຫຼັງຈາກທີ່ ecorneronline ບົດຄວາມກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ຂຽນບົດນຳກ່ຽວກັບກ້ອງ dSLR
ກັນໄປແລ້ວ ຄາດວ່າຫຼາຍຄົນກໍອາດຈະໄດ້ອ່ານກັນ ແລະຫາກວ່າໃຜຍັງບໍ່ໄດ້ອ່ານ ກໍສາ
ມາດກົບໄປຊອກອ່ານຄືນໄດ້ ເພາະວ່າບົດກ່ອນໜ້ານີ້ ຈະເປັນພື້ນຖານເລັກໆ ນ້ອຍໆ
ກ່ອນຈະມາເຂົ້າເລື່ອງກ້ອງ dSLR ເພີ່ມເຕີມກັນໃນບົດຄວາມຕໍ່ມາ.

ສຳລັບໃນບົດຄວາມນີ້ ຜູ່ຂຽນ ຈະນຳເອົາເນື້ອຫາກ່ຽວກັບກ້ອງ dSLR ມາແນະນຳໃຫ້
ທ່ານຜູ່ອ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກໄປນຳກັນ ວ່າມີຫຍັງແດ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນສ່ວນຂອງການ
ເລືອກຊື້ໃຫ້ເໝາະສົມ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາທີ່ຜູ່ຢາກໄດ້ກ້ອງ dSLR ຫຼາຍຄົນພາກັນຄຶດຍາກ ແລະເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນການເສຍເວລາ
ພວກເຮົາກໍມາເລີ່ມກັນເລີຍ.

ການເລືອກຊື້ກ້ອງ dSLR

ດັ່ງທີ່ຂຽນໄປໃນຫຍໍ້ໜ້າກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວວ່າ ເລື່ອງນີ້ນັບເປັນບັນຫາທີ່ມືໃໝ່ຫຼາຍຄົນປະສົບພົບພໍ້ກັນ ເພາະບໍ່ຮູ້ຈັກຊື້ຫຍັງດີ ຫຼືຊື້ຍີ່ຫໍ້ໃດ
ຈຶ່ງຊິດີ? ຢ້ານຊື້ມາແລ້ວບໍ່ຖືກໃຈ ຫຼືຊື້ມາແລ້ວຮູ້ໃນພາຍຫຼັງວ່າ ມີຮຸ່ນທີ່ດີກວ່ານີ້ອີກ (ແຕ່ຊື້ມາລະເດ!) ສຳລັບບັນຫານີ້ ຈາກປະສົບການ
ຂອງຜູ່ຂຽນ ຂໍແນະນຳໃຫ້ ພິຈາລະນາປັດໄຈຕ່າງໆ ເປັນລຳດັບຕໍ່ໄປນີ້:

ຈຸດປະສົງ

ອັນນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ການຊື້ກ້ອງເທົ່ານັ້ນ ຍັງນັບໄປເຖິງບັນດາອຸປະກອນໄອທີຕ່າງໆ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ໃນລຳດັບທຳອິດ ຜູ່ໃຊ້ຄວນຄຳນຶງເຖິງ ຈຸດປະສົງຂອງການນຳໃຊ້ກ່ອນ ວ່າເຮົາຈະຊື້ໄປເພື່ອປະໂຫຍດອັນໃດ? ຕ້ອງຄຶດໃຫ້ດີ ວ່າເຮົາຢາກວາງໂຕເອງໄວ້ຈຸດໃດໃນການນຳໃຊ້ກ້ອງ
dSLR ເຊິ່ງໂດຍຫຼັກແລ້ວ ກໍຈະມີຢູ່ 3 ປະເພດຄື:

 • ຊື້ໄວ້ຖ່າຍຫຼິ້ນ ອັນນີ້ມີຫຼາຍ ເພາະໃນປັດຈຸບັນ ອຸປະກອນສໍາລັບການບັນທຶກພາບ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ກ້ອງຖ່າຍຮູບນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ
  ອັນນຶ່ງໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຢາກໃຫ້ມີີຮູບພາບໃນວັນສຳຄັນ ຫຼືວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍໃນຊີວິດ ໄດ້ຢູ່ກັບເຮົາ ເຖິງວ່າວັນຄືນ
  ເຫລົ່ານັ້ນຈະຜ່ານເລີຍໄປແລ້ວກໍຕາມ. ຜູ່ໃຊ້ກ້ອງໃນກຸ່ມນີ້ ບໍ່ຄວນເນັ້ນກ້ອງລະດັບສູງ ເນື່ອງຈາກກ້ອງທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນລະດັບສູງ
  ນັ້ນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການສຶກສາພໍສົມຄວນ ແລະອີກທັງຍັງມີລາຄາແພງ ຄວນເລືອກກ້ອງໃນລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼືອາດຈະເບິ່ງກ້ອງ
  Compact ກໍເປັນອີກທາງເລືອກນຶ່ງຫາກວ່າໄດ້ລອງໃຊ້ dSLR ແລ້ວຮູ້ສຶກວ່າ ບໍ່ເໝາະກັບຕົນ.
 • ຊື້ໄວ້ຮຽນຖ່າຍຮູບ ເປັນອີກກຸ່ມຜູ່ໃຊ້ກ້ອງທີ່ນັບມື້ນັບມີຫຼາຍຂຶ້ນ ດ້ວຍວ່າລາຄາຂອງກ້ອງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນມີການປັບປ່ຽນລົງຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ໄດ້ມີອາຊີບສະເພາະທາງນີ້ ສາມາດເລືອກຊື້ກ້ອງ dSLR ມາໃຊ້ໄດ້ ໃນລາຄາທີ່ບໍ່ແພງຄືແຕ່ເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ໃນກຸ່ມ
  ນີ້ເພີ່ມຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະ ປີທີ່ຜ່ານມາ. ກ້ອງທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນມີຕັ້ງແຕ່ Entry-level ໄປຈົນລະດັບ Semi-pro ເຊິ່ງຈະມີ feature​ ຫຼືຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຜູ່ທີ່ຮຽນຮູ້ຖ່າຍພາບຢ່າງຈິງຈັງ ແລະມືສະໝັກຫຼິ້ນ.
 • ຊື້ໄວ້ປະກອບອາຊີບ ສຳລັບກ້ອງຖ່າຍພາບນັ້ນ ນອກຈາກຈະໃຊ້ບັນທຶກພາບຂອງຕົນເອງ ແລະໝູ່ເພື່ອນ ຮວມເຖິງຄອບຄົວແລ້ວ ຍັງສາ
  ມາດໃຊ້ເພື່ອບັນທຶກພາບຄົນອື່ນ ເພື່ອລ້ຽງຊີບໄດ້ນຳ ເອີ້ນກັນວ່າ ອາຊີບ “ຊ່າງພາບ” ເຊິ່ງກໍນັບວ່າເປັນອາຊີບທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ພໍສົມ
  ຄວນຕາມແຕ່ສີມື ແລະປະສົບການຂອງແຕ່ລະຄົນ. ສຳລັບຜູ່ໃຊ້ໃນກຸ່ມນີ້ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງເບິ່ງ ຜົນຕອບແທນ ຈາກການລົງທຶນເປັນສຳ
  ຄັນ ກ່າວຄື ເມື່ອຊື້ມາແລ້ວ ຕ້ອງຫາເງິນຈາກກ້ອງໃຫ້ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງການນຳໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມກັບໜ້າວຽກເປັນຕົ້ນຕໍ ເພື່ອທີ່
  ຈະເລືອກຊື້ໃຫ້ເໝາະສົມໄດ້.canon0d

ງົບປະມານ

ຫຼັງຈາກທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ ຕົນເອງຢາກຊື້ມາເຮັດຫຍັງແທ້ ກໍມາເບິ່ງວ່າ ເງິນທີ່ເຮົາສາມາດຈ່າຍໄດ້ນັ້ນ ມີເທົ່າໃດ ແລະແນ່ນອນວ່າ ສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນ ໂດຍສະ
ເພາະມືໃໝ່ມັກເບິ່ງຂ້າມໄປແມ່ນເລື່ອງຂອງ “ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຊື້” ເພາະເວລາຊື້ກ້ອງ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເຮົາມັກຈະຄຶດຮອດແຕ່ກ້ອງ ແຕ່ລືມຄຶດໄປວ່າ ນອກຈາກທີ່ເຮົາຕ້ອງ ເສຍເງິນຊື້ໂຕກ້ອງແລ້ວ ຍັງມີອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ ອີກທີ່ຕ້ອງເສຍເງິນຊື້ ເຊັ່ນວ່າ: ເລນກ້ອງເພີ່ມເຕີມ, ຂາກ້ອງ ຈຳເປັນ
ຕ້ອງໃຊ້ບໍ່? Memory ຫຼືອຸປະກອນບັນທຶກຂໍ້ມູນເດ? ແລ້ວຍັງຕ້ອງອຸປະກອນສຳລັບທຳຄວາມສະອາດກ້ອງ ຮວມໄປເຖິງ ຖົງສຳລັບໃສ່ກ້ອງ ເພື່ອ
ແບກໄປມາໄດ້ສະດວກ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກໍເປັນອຸປະກອນເສີມ ນອກເໜືອໄປຈາກໂຕກ້ອງ ເຊິ່ງຜູ່ຊື້ ຄວນພິຈາລະນາປະກອບນຳວ່າ ງົບປະມານຂອງ
ຕົນນັ້ນ ພຽງພໍສາມາດຄອບຄຸມອຸປະກອນເສີມຕ່າງໆ ພໍຫຼືບໍ່? ບໍ່ແມ່ນວ່າ ເງິນພໍຊື້ໄດ້ແຕ່ກ້ອງ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີ Memory ບໍ່ມີເລນສຳລັບຖ່າຍ ອັນນີ້
ຄົງຈະລຳບາກແນ່ນອນ.

ຍີ່ຫໍ້

ເປັນອີກນຶ່ງປັດໃຈທີ່ສຳຄັນໃນການຕັດສິນໃຈຊື້ກ້ອງ dSLR ເພາະກ້ອງ dSLR ນັ້ນ ມີຜູ່ຜະລິດຫຼາຍເຈົ້າ ຫຼາຍບໍລິສັດ ເຊັ່ນ ທີ່ເຮົາຄຸ້ນຫູຄຸ້ນຕາ
ກັນກໍຈະມີ Canon, Nikon, Sony ແລະ Olympus ເຊິ່ງກໍຍັງມີຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆ ອີກເຊັ່ນວ່າ Pentax ແລະ Sigma  ເປັນຕົ້ນ.

ການເລືອກຊື້ກ້ອງຈາກຜູ່ຜະລິດທີ່ມີຄວາມນິຍົມຫຼາຍ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຖານຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເວລາທີ່ເຮົາຕ້ອງການສຶກສາ
ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ ຫຼືເທັກນິກຕ່າງໆ ຫາກວ່າເຮົາໃຊ້ກ້ອງທີ່ບໍ່ມີຄົນນິຍົມໃຊ້ແລ້ວ ກໍຄົງຈະຫາຄົນມາແນະນຳໃຫ້ໄດ້ຍາກ ແລະອີກປະການນຶ່ງ ແມ່ນເລື່ອງຂອງບໍລິການຫຼັງການຂາຍ ຖ້າຫາກວ່າ ເຮົາເລືອກກ້ອງຈາກຜູ່ຜະລິດໃຫຍ່ເຊັ່ນ Canon ຫຼື Nikon ນັ້ນ ການຮັບປະກັນຫຼັງການຂາຍ
ແມ່ນສະດວກຫາຍ ຫ່ວງ ໂດຍສະເພາະບາງຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີໂຕແທນຢູ່ໃນລາວ ສາມາດສົ່ງສ້ອມແປງໄດ້ ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດມີການເປ່ເພເສຍ ຫາຍ ນີ້ກໍ
ເປັນອີກປັດໃຈນຶ່ງ ທີ່ຕ້ອງນຳມາພິຈາລະນາ ແຕ່ສ່ວນວ່າ ທ້າຍສຸດແລ້ວ ຈະເລືອກໂຕໃດນັ້ນ ກໍຄວນຈະໄປສຳພັດທົດລອງໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງກ່ອນ.

ມີປະເດັນນຶ່ງທີ່ຢາກຍົກຂຶ້ນມາກ່າວເຖິງແມ່ນ ເລື່ອງຂອງສີສັນພາບທີ່ໄດ້ຈາກກ້ອງຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆ ອັນນີ້ຂໍໃຫ້ຜູ່ເລືອກຊື້ກ້ອງ ຢ່າໄດ້ໃສ່ໃຈ ເພາະວ່າໃນ
ປັດຈຸບັນ ເຮົາໄດ້ເຂົ້າສູ່ຍຸກຂອງ Digital ແລ້ວ ການທີ່ຈະຫ່ວງວ່າ ກ້ອງຍີ່ຫໍ້ A ຖ່າຍທອດພາບອອກມາສີສັນບໍ່ສົດໃສເທົ່າກ້ອງຍີ່ຫໍ້ B ເລື່ອງແບບ
ນີ້ເປັນເລື່ອງຫລ້າ ສະໄໝໄປແລ້ວ ເພາະໃນຍຸກນີ້ ເຮົາສາມາດປັບປ່ຽນສີສັນຂອງພາບໄດ້ທັງຜ່ານໂຕກ້ອງເອງ ຫຼືຜ່ານໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ ເຮັດໃຫ້ບັນຫາສີສັນຕ່າງໆ ເປັນເລື່ອງເລັກໆ ນ້ອຍໆ ເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງໃສ່ໃຈແຕ່ຢ່າງໃດ.

ແນະນຳກ້ອງຮຸ່ນຕ່າງໆ

ເມື່ອຮູ້ຈັກປັດໄຈຕ່າງໆ ກັນໄປແລ້ວ ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ ມີກ້ອງຮຸ່ນໃດແດ່ທີ່ມີອອກມາໃຫ້ຊື້ຫາກັນມາໃຊ້ ໂດຍບັນດາບໍລິສັດຜະລິດ
ກ້ອງຕ່າງໆນັ້ນ ຈະມີການວາງລະດັບຂອງກ້ອງ ໃຫ້ອອກມາເປັນລະດັບຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

Entry-level

ສຳລັບກ້ອງ Entry-level ຫຼືກ້ອງລະດັບເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ ແຕ່ລະຜູ່ຜະລິດ ຈະເນັ້ນທີ່ລາຄາຖືກ ມີ feature ການນຳໃຊ້ ທີ່ງ່າຍ ເໝາະສຳລັບມືໃໝ່ ໂດຍກ້ອງເຫຼົ່ານີ້ຈະມີໂໝດການຖ່າຍພາບອັດຕະໂນມັດຢູ່ຫຼາກຫຼາຍ ໃຫ້ສາມາດເລືອກໃຊ້ໄດ້ງ່າຍໆ ເຊັ່ນ ໂໝດສຳລັບການຖ່າຍພາບກາງຄືນ, ໂໝດສຳລັບການຖ່າຍພາບ macro ຫຼືໂໝດສຳລັບຖ່າຍພາບ portrait ເປັນຕົ້ນ.

ກ້ອງໃນກຸ່ມນີ້ຈະມີ:canon-eos-1100d

Canon EOS 1100D (ຫຼືໃນຊື່ Rebel T3 ແລະ Kiss X50) ເປັນກ້ອງ Entry-level ຄວາມລະອຽດ 12 ລ້ານພິກເຊວ ຈາກ Canon ສາມາດ
ຖ່າຍວິດີໂອໄດ້ສູງສຸດທີ່ 720p.

d3100_18_55_front34l_rgb

Nikon D3100 ຄວາມລະອຽດ 14.2 ລ້ານພິກເຊວ ເຊິ່ງນອກຈາກຖ່າຍຮູບໄດ້ແລ້ວ ຍັງຖ່າຍວິດີໂອໄດ້ສູງສຸດທີ່ຄວາມລະອຽດ 1080p ນຳ
ແຕ່ລາຄາຈະແພງກວ່າ Canon EOS 1100D ເລັກນ້ອຍ.

A290_2

Sony α290 ມີຈຸດເດັ່ນທີ່ຈໍຫຼັງສາມາດພັບໄດ້ແບບກ້ອງວິດີໂອ (ເທົ່ານັ້ນ!) ແຕ່ຈຸດອ່ອນແມ່ນ ບໍ່ສາມາດຖ່າຍວິດີໂອໄດ້ເລີຍ!

ລາຄາຂອງກ້ອງໃນກຸ່ມ Entry-level ແມ່ນຈະຢູ່ໃນລະດັບ 5 ລ້ານກີບ ເຊິ່ງລາຄານີ້ຈະເປັນຊຸດ Kit ນັ້ນມີ ມີກ້ອງ ແລະເລນຄຸນນະພາບ “ພໍໃຊ້”
ທີ່ມັກເອີ້ນກັນວ່າ “ເລນ kit” ຕິດມານຳ.

Semi-Pro

ເປັນລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນມາຈາກ Entry-level ເຂົ້າໃກ້ຄວາມເປັນກ້ອງມືອາຊີບ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ແມ່ນກ້ອງມືອາຊີບເທື່ອ ຢູ່ເຄິ່ງໆ ກາງໆ ໂດຍມີຄວາມສາ
ມາດເພີ່ມຕື່ມເຂົ້າມາໃນສ່ວນຂອງກ້ອງ ເຊັ່ນ ISO ທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະສາມາດຖ່າຍຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ. ນອກນັ້ນ ກໍຍັງມີ body ຫຼືໂຕກ້ອງ
ທີ່ຜະລິດຈາກວັດສະດຸທີ່ ແຂງແຮງຂຶ້ນ ເໝາະສຳລັບໃຊ້ວຽກໜັກ ໄປຖ່າຍຮູບແບບລຸຍໆ ເຊິ່ງມີຮຸ່ນຕ່າງໆ ຄື:

20110801023128

Nikon D7000 ເປັນກ້ອງຕະກຸນໃໝ່ທີ່ມາແທນຮຸ່ນເກົ່າຄື Nikon D90 ໂດຍມີຄວາມລະອຽດພາບ 16.2 ລ້ານພິກເຊວ ສາມາດຖ່າຍວິດີໂອໄດ້ ແລະມີຊ່ອງສຳລັບໃສ່ Memory card ສອງຊ່ອງ ທີ່ສຳຄັນ ມີ Intervalometer ຊ່ອຍໃຫ້ສາມາດຖ່າຍພາບ Timelapse ໄດ້ໃນໂຕ ບໍ່ຕ້ອງອາໄສ
Remote Timer ເລີຍ.

60d+front

Canon EOS 60D ເປັນກ້ອງໃນລະດັບຕໍ່າກວ່າ D7000 ເລັກນ້ອຍ ແຕ່ຄຸນນະພາບສູສີກັນ ໂດຍສະເພາະຈໍຫຼັງທີ່ ສາມາດພັບໄດ້ ເຮັດໃຫ້ສະດວກໃນການຖ່າຍວິດີໂອ ແລະມີຄວາມລະອຽດພາບທີ່ 17.9​ ລ້ານພິກເຊວ.

ສຳລັບລາຄາຂອງກ້ອງໃນລະດັບນີ້ ແມ່ນຈະຢູ່ທີ່ 8 ລ້ານ ຫາ 9 ລ້ານກີບ ສະເພາະຫນ່ວຍກ້ອງ (Body) ບໍ່ຮວມເລນ.

Professional

ລຳດັບຖັດມາ ເປັນກ້ອງລະດັບມືອາຊີບ ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າ Professional ເຊິ່ງ ກ້ອງໃນກຸ່ມນີ້ ຈະມີຂະໜາດຂອງ Sensor ສອງແບບໃຫ້ເລືອກຊື້ ຄື
Full frame ແລະ APS-C ແຕກຕ່າງຈາກກ້ອງລະດັບ Entry-level ແລະ Semi-pro ທີ່ເປັນ Sensor ຂະໜາດ APS-C ຢ່າງດຽວ ເຊິ່ງນ້ອຍ
ກວ່າ Full frame (ສຳລັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ Sensor ນັ້ນ ສາມາດອ່ານໄດ້ໃນບົດ Cover story ຂອງສະບັບກ່ອນໜ້ານີ້). ກ້ອງໃນກຸ່ມນີ້
ໄດ້ແກ່:

81Q4QbFx3wS._AA1500_

Canon EOS 5D Mark II ເປັນກ້ອງສືບທອດກ້ອງໃນຕໍານານຄື Canon EOS 5D ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການພິສູດແລ້ວວ່າ ດີແທ້ ແລະດີຈິງ ເປັນກ້ອງ
Full frame ຄວາມລະອຽດ 21 ລ້ານພິກເຊວ ສາມາດຖ່າຍວິດີໂອລະດັບ 1080p ໄດ້.

D700_right_front_high

Nikon D700 ເປັນກ້ອງ Full frame ຄູ່ແຂ່ງຂອງ Canon EOS 5D Mark II ມີຄວາມສາມາດ ໃນການຖ່າຍພາບເປັນເລີດ ເຊິ່ງກໍເປັນເລີດ
ອີ່ຫລີ ເພາະຖ່າຍໄດ້ແຕ່ພາບຢ່າງດຽວ ກ້ອງຮຸ່ນນີ້ ບໍ່ສາມາດຖ່າຍວິດີໂອໄດ້ ແລະມີຄວາມລະອຽດພາບທີ່ 12 ລ້ານພິກເຊວ.

Sony-alpha-SLT-A77-5

Sony SLT-A77 ກ້ອງ Sensor ແບບ APS-C ຂະໜາດ 24.3 ລ້ານພິກເຊວຈາກ Sony ມີຈໍຫຼັງທີ່ສາມາດພັບໄດ້ ແລະແນ່ນອນວ່າ ຖ່າຍວິດີ
ໂອລະດັບ 1080p ໄດ້ນຳ.

ສຳລັບກ້ອງໃນກຸ່ມນີ້ ແມ່ນຈະມີທັງ Sensor ແບບ APS-C ແລະ Full frame ເຊິ່ງຫາກຮຸ່ນໃດເປັນ Full frame ແລ້ວ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ປຽບ
ດ້ານຂະໜາດຂອງ Sensor ແຕ່ກໍມີ Burst rate ຫຼືອັດຕາການຖ່າຍພາບຕໍ່ເນື່ອງທີ່ ໜ້ອຍລົງ ເຊັ່ນ Canon EOS 5D Mark II ສາມາດຖ່າຍຕໍ່
ເນື່ອງໄດ້ທີ່ 3.9 ຮູບຕໍ່ວິນາທີ ໃນຂະນະທີ່ Canon EOS 7D ນັ້ນ ຖ່າຍໄດ້ທີ່ 8 ຮູບຕໍ່ວິນາທີ ເພາະ Canon EOS 7D ນັ້ນມີ Image processing ຫຼືໜ່ວນປະມວນຜົນ 2 ໂຕ ເຮັດໃຫ້ສາມາດປະມວນຮູບໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ກ້ອງລະດັບ Professional ຈະມີລາຄາປະມານ 18 ລ້ານກີບ (ສະເພາະ body) ແລະອາດຈະສາມາດຊື້ໄດ້ຖືກລົງໃນກໍລະນີຊື້ຈາກຕ່າງປະເທດ.

Flagship

ເປັນກ້ອງຮຸ່ນ Top ຫຼືຮຸ່ນສູງສຸດຂອງແຕ່ລະຜູ່ຜະລິດ ເຊິ່ງຈະມີລາຄາທີ່ສູງຫຼາຍ ແລະມາພ້ອມກັບຄວາມສາມາດອັນ ຮອບທິດ ທັງດ້ານ feature
ແລະວັດສະດຸຂອງ body ເຮັດໃຫ້ກ້ອງເຫຼົ່ານີ້ ເປັນໂຕເລືອກທຳອິດ (ທີ່ໜັກຫຼາຍ) ສຳລັບຊ່າງພາບມືອາຊີບ ທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນ
ທີ່ດີທີ່ສຸດ. ກ້ອງໃນກຸ່ມນີ້ ມີ:

Products23850-1300x1300-167788

Nikon D3s/D3x ສໍາລັບ D3s ນັ້ນເປັນກ້ອງຮຸ່ນ Top ທີ່ເນັ້ນຄວາມໄວ ເຊິ່ງສາມາດຖ່າຍຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ສູງສຸດ 9 ຮູບຕໍ່ວິນາທີ (11 ຮູບຕໍ່ວິນາທີ
ໃນ DX mode) ແລະຍັງມີ ISO ທີ່ປັບໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 102,400 ນຳ ແຕ່ຄວາມລະອຽດພຽງ 12 ລ້ານພິກເຊວ ໃນຂະນະທີ່ D3x ຈະຖ່າຍຕໍ່ເນື່ອງ
ໄດ້ຊ້າກວ່າ (5 ຮູບຕໍ່ວິນາທີ) ແຕ່ມີຄວາມລະອຽດພາບທີ່ສູງເຖິງ 24 ລ້ານພິກເຊວ ພ້ອມກັບລາຄາທີ່ແພງກວ່າ D3s ພໍສົມຄວນ.

2947_1dmkiv

Canon 1D Mark IV/1Ds Mark III ສໍາລັບ Canon ກໍເຊັ່ນກັນ ຈະມີກ້ອງໃນສາຍ Flagship ຢູ່ສອງແບບຄື ແບບໄວແຕ່ຄວາມລະ
ອຽດໜ້ອຍ ກັບແບບຊ້າແຕ່ຄວາມລະອຽດສູງ ລາຄາຫ່າງກັນເກືອບເທົ່າໂຕ ແຕ່ສຳລັບຕອນນີ້ 1Ds Mark III ຖືວ່າເກົ່າຫຼາຍ ເພາະອອກ
ມາໄດ້ 4 ປີແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດຕ່າງໆ ນຳຫຼັງກ້ອງຮຸ່ນອື່ນ ພໍສົມຄວນ

 

ກ້ອງໃນກຸ່ມ Flagship ຫຼືກ້ອງຮຸ່ນ Top ນີ້ ຈະມີລາຄາແພງຫຼາຍ ຕັ້ງແຕ່ 37 ລ້ານກີບ ໄປຈົນເຖິງ 70 ລ້ານກີບ ສະເພາະ body ກໍຄື ໂຕກ້ອງ
ເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຮວມເລນ ຫຼືອຸປະກອນເສີມໃດໆ ທັງສິ້ນ.

ສຳລັບກ້ອງທີ່ນຳມາກ່າວເຖິງໃນຂ້າງເທິງນີ້ ກໍຍັງບໍ່ໝົດພຽງເທົ່ານີ້ ຍັງມີກ້ອງຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆ ເຊັ່ນ Olympus ນຳ ແຕ່ເນື່ອງຈາກ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບ
ຄວາມນິຍົມ ຈຶ່ງຂໍຂ້າມໄປ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ບົດຄວາມໃນສະບັບນີ້ຍາວເກີນໄປ ເຊິ່ງກໍຫວັງວ່າ ຈະເປັນແນວທາງ ໃຫ້ຜູ່ອ່ານ ສາມາດເລືອກຊື້ກ້ອງ
ໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມໃນອະນາຄົດອັນໃກ້.

Cool Wallpaper Aparate Foto DSLR

ສຳລັບບົດຄວາມໜ້ານັ້ນ ຈະແນະນຳກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງ Lens ຫຼືເລນສຳລັບກ້ອງຖ່າຍພາບ ຈະເປັນແນວໃດ ຂໍໃຫ້ຕິດຕາມກັນເບິ່ງເນາະ.

 

ໂດຍ ທະນະວໍລະກິດ ກຸນທະວັດພິນໂຍ