Header-150ເວລາທີ່ເຮົາເລືອກຊື້ຄອມທຸກຄັ້ງບໍ່ວ່າຈະເປັນຄອມສ່ວນບຸກຄົນຫຼືໂນ໊ດບຸກ, ສິ່ງທຳອິດທີ່ເຮົາຈະຕ້ອງ
ຄຳນຶງເຖິງແມ່ນຫນ່ວຍປະມວນຜົນຫລັກ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ Processer ຫຼື ອີກຊື່ແມ່ນ CPU (Centre
Processing Unit) ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈະຂໍເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ CPU. ຄຳຖາມທຳອິດຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ກຳລັງ
ຈະຊື້ຄອມ ຫຼື ກຳລັງຈະປະກອບຄອມໃຫມ່ແມ່ນ “ຈະເອົາ CPU ຂອງຄ້າຍໃດດີ?” ເຊິງໜ້ອຍຄົນທີ່
ຈະຄິດວ່າ “ຊື້ CPU ໂຕນີ້ຈະຄຸ້ມບໍ່? ເຫມາະສົມກັບວຽກງານທີ່ເຮົາໃຊ້ບໍ່? ຈຳເປັນບໍ່?”. ຂ້າພະເຈົ້າ
ເຊື່ອວ່າຄຳຕອບນັ້ນຢູ່ໃນໂຕທ່ານເອງແລ້ວ ຂໍພຽງໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກແລ້ວ.

ທຳອິດເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບພື້ນຖານຂອງ CPU ກັນກ່ອນດີກວ່າ. CPU ຄືຫນ່ວຍປະມວນຜົນຫລັກທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ປະມວນຜົນບັນດາຄຳສັ່ງ
ຕ່າງໆ, ສັ່ງການ ແລະ ຄວບຄຸມ ໂປຣແກຣມຕ່າງໆໃນຄອມພິວເຕີ ເຊິ່ງປຽບໄດ້ກັບສະຫມອງຂອງຄົນເຮົາ. ປະຈຸບັນນີ້ ຫຼັກໆແລ້ວມີຢູ່
ສອງບໍລິສັດທີ່ຜະລິດ CPU ໃຫ້ແກ່ທ້ອງຕະຫລາດຄອມພິວເຕີ ທັງຄອມພິວເຕີແບບສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ຄອມພິວເຕີໂນ໊ດບຸກນັ້ນກໍ່ຄື
ບໍລິສັດ Intel ແລະ AMD (Advance Micro Device).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ສິ່ງທຳອິດທີ່ເຮົາຄວນຄຳນຶງເຖິງ ໃນການເລືອກຊື້ CPU ແມ່ນ

1. ຊື້ໄປເພື່ອຫຍັງ?

ແນ່ນອນວ່າ ຫາກທ່ານຈະຊື້ຄອມພິວເຕີ ແມ່ນຕ້ອງມີຈຸດປະສົງເພື່ອເອົາໄປໃຊ້ງານ ແຕ່ຈຸດປະສົງໃນການໃຊ້ງານນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?
ໃຊ້ພິມງານ, ໃຊ້ຫລິ້ນເນັດ, ໃຊ້ເພື່ອຄວາມບັນເທີງຕ່າງໆເຊັ່ນ ເບິ່ງຫນັງຟັງເພງ ຫຼິ້ນເກມ, ໃຊ້ເຮັດວຽກໃນການຕັດຕໍ່ວີດິໂອ ຫລື ໃຊ້ເຮັດວຽກທາງດ້ານງານອອກແບບ ເຊິ້ງເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງຮູ້ວ່າຊື້ໄປເພື່ອຫຍັງ ກໍ່ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເລືອກ CPU ໄດ້ຖືກຕາມ
ຈຸດປະສົງໃນການໃຊ້ງານ ເຮັດໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າເງິນທີ່ເສຍໄປ.

2. Intel ຫລື AMD

ໃນທຸກມື້ນີ້ ຖ້າເບິ່ງໄປໃນຕະຫລາດ CPU ຈະມີຍັກໃຫຍ່ແຫ່ງວົງການຢູ່ສອງເຈົ້າທີ່ຄອງຕະຫລາດ ໄດ້ແກ່ AMD ແລະ Intel. ດັ່ງນັ້ນ
ຈຶ່ງມີຫລາຍຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈທັງຖືກແລະຜິດກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງ CPU ຈາກສອງຄ້າຍນີ້. ໃນຕະຫລາດຂອງລາວເຮົາ ຄົນສ່ວນ
ໃຫຍ່ມັກຈະໃຊ້ CPU ຂອງ Intel ເຊິ່ງເຫດຜົນຫລັກກໍ່ຄືຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ແລະ ການເລົ່າແບບປາກຕໍ່ປາກເຖິງຄວາມສາມາດຕ່າງໃນ
ການປະມວນຜົນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເກີດຄວາມສັບສົນໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ກຳລັງຈະຊື້ຄອມຫນ່ວຍໃຫມ່.

ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນຂອງ CPU ທັງສອງຄ້າຍນີ້ມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັນຫລາຍໃນທຸກໆດ້ານແລະ
ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະຄ້າຍໄດ້ແບ່ງກຸ່ມຂອບເຂດຄວາມສາມາດຂອງ CPU ຕົນເອງ ໂດຍການແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍໆກຸ່ມເພື່ອ
ຕອບສະໜອງທ້ອງຕະຫລາດ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມໃຫຍ່ຄື:

-ກຸ່ມໃຊ້ງານລະດັບຕົ້ນ:

ແມ່ນສຳຫຼັບຄົນທີ່ເລີ້ມຕົ້ນນຳໃຊ້ຄອມພິວເດີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ເອົາໄວ້ສຳຫລັບເປັນການສິດສອນພື້ນຖານການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການພິມດີດແລະການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ເປັນຕົ້ນ. CPU ໃນກຸ່ມນີ້ແມ່ນເປັນຈຳພວກຫົວດຽວແລະສອງຫົວທີ່ມີຄວາມ
ໄວແລະຫນ່ວຍຄວາມຈຳ cache ຕ່ຳໄດ້ແກ່: AMD Sempron, Intel Celeron.

-ກຸ່ມໃຊ້ງານໃນຫ້ອງການທົ່ວໄປ:

ແມ່ນສຳຫລັບໃຊ້ໃນວຽກງານພິມດີດໃນຫ້ອງການທົ່ວໄປ ໂດຍຫຼັກໆທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນແມ່ນໂປຣແກຣມ Microsft Office. ແຕ່ມັນ
ຈະແຕກຕ່າງຈາກກຸ່ມທຳອິດບ່ອນທີ່ ໃນຫ້ອງການນັ້ນ ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການເປີດຫລາຍໆໂປຣແກຣມໄປພ້ອມກັນ ເຮັດໃຫ້ຈຳ
ເປັນຕ້ອງໃຊ້ CPU ທີ່ສາມາດປະມວນຜົນໄດ້ໄວໜ້ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ເຖິງຂັັ້ນໄວເປັນພິເສດ. CPU ໃນກຸ່ມນີ້ແມ່ນເປັນຈຳພວກສອງ
ຫົວ, ມີຄວາມໄວແລະຫນ່ວຍຄວາມຈຳ cache ບໍ່ຕ່ຳຈົນເກີນໄປ ແລະ ບໍລິໂພກໄຟຕ່ຳໄດ້ແກ່: AMD Athlon Dual-Core,
Intel Pentium Dual-Core.

-ກຸ່ມທີ່ໃຊ້ເພື່ອຄວາມບັນເທີງ Multi-Media ແລະເຮັດວຽກທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປີດຫລາຍໂປຣແກຣມໃນເວລາດຽວກັນ:

ໃນກຸ່ມນີ້ຈະເນັ້ນໄປທາງການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການຄວາມໄວໃນການປະມວນຜົນສູງ, ສາມາດເປີດຫລາຍໆໄປຣແກຣມພ້ອມກັນ
ຍົກຕົວຢ່າງຄື ສາມາດເປີດ Web Browser ເປີດໂປຣແກຣມຟັງເພງ ແລະ ຫລາຍໆໂປຣແກຣມໃນຂະນະດຽວກັນ ພ້ອມທັງຍັງ
ໃຊ້ໄດ້ດີນຳໂປຣແກຣມເບິ່ງໜັງຟັງເພງແລະຫລິ້ນເກມ ອີກດ້ວຍ.  CPU ໃນກຸ່ມນີ້ແມ່ນເປັນຈຳພວກສອງຫົວຂຶ້ນເມືອ, ມີຄວາມໄວ
ແລະຫນ່ວຍຄວາມຈຳ cache ສູງ, ໃນຮຸ່ນທີ່ອອກມາໃຫມ່ໆ ມີການຝັງຊິບປະມວນຜົນຮູບພາບເຂົ້ານຳເຮັດໃຫ້ຊ່ວຍ CPU ປະມວນ
ຜົນຮູບພາບແລະວິດີໂອໄດ້ອີກແຮງຫນຶ່ງເຊັ່ນ: AMD Phenom II  X2 Dual-Core , AMD Athlon II X3 Triple-Core,
Intel Core i3 Dual-Core.

-ກຸ່ມທີ່ຕ້ອງການປະສິດຕິພາບໃນການປະມວນຜົນສູງເປັນພິເສດ:

ໃນກຸ່ມນີ້ແມ່ນຈະເຈາະຈົງໄປທາງນັກວິຊາການ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄອມພິວເຕີ ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ນັກຂຽນໂປຣ
ແກຣມ, ນັກອອກແບບເຄຫະສະຖານ, ນັກອອກແບບພາບສາມມິຕິ, ນັກຕັດຕໍ່ວິດີໂອ, ໆລໆ. CPU ໃນກຸ່ມນີ້ເປັນຈຳພວກສີ່ຫົວຂຶ້ນເມືອ, ສາມາດເປີດຫລາຍໆໂປຣແກຣມໄປພ້ອມໆກັນໄດ້ໂດຍທີ່ຄວາມໄວໃນການປະມວນຜົນນັ້ນບໍ່ໄດ້ລຸດລົງ ແຕ່ຂໍ້ເສຍຂອງມັນແມ່ນບໍລິໂພກ
ໄຟສູງ ແລະມີລາຄາແພງໄດ້ແກ່: AMD Phenom II X4 Quad-Core, AMD Phenom II X6 Six-Core, Intel Core i5
Quad-Core,
Intel Core i7 Quad-Core.

3. ເລືອກ CPU ໃຫ້ເຂົ້າກັບ Mainboard

ບັນຫານີ້ຖືໄດ້ວ່າມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ເພາະປະຈຸບັນມີ Mainboard ອອກມາຫລາກຫລາຍຊະນິດຍົກຕົວຢ່າງສະເພາະຂອງຄ້າຍ Intel
ທີ່ປະຈຸບັນມີແບບ Socket 775, 1156 ແລະ 1366 ເຊິ່ງແຕ່ລະຊະນິດນັ້ນ ກໍ່ຮອງຮັບ CPU ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ. ສະນັ້ນເພື່ອບໍ່ເປັນການ
ສັບສົນ ທຸກຄັ້ງທີ່ຈະຊື້ CPU ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຄຳນຶງແມ່ນ:

-ເປັນຂອງຄ້າຍໃດ?

-ໃຊ້ກັບ Socket ໃດ?

-ຊິບເຊັດ (Chipset) ທີ່ມານຳ Mainboard ນັ້ນຮອງຮັບໄດ້ຫລືບໍ່?

4. ຄຸນນະພາບຕໍ່ລາຄາ

ເນື່ອງຈາກວ່າ CPU ນັ້ນໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນຫລາຍໆກຸ່ມຕາມຄວາມເຫມາະສົມໃນການໃຊ້ການ ແຕ່ໃນແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນກໍ່ໄດ້ຖືກແບ່ງ
ອອກເປັນຫລາຍຮຸ່ນເຊິ່ງແຕ່ລະຮຸ່ນນັ້ນມີລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມໄວຂອງ CPU ນັ້ນໆ. ສະນັ້ນກ່ອນທີ່ເຮົາຈະຕັດສິນໃຈຊື້
ຕ້ອງພິຈາລະຮ່ວ່າວຽກງານທີ່ເຮົາໃຊ້ນີ້ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມໄວໃນການປະມວນຜົນຂອງ CPU ຂັ້ນໃດເພາະໂປຣແກຣມ
ບາງອັນນັ້ນຮອງຮັບພຽງແຕ່ການປະມວນຜົນແບບ ຫົວດຽວຫຼືສອງຫົວເທົ່ານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ CPU ແບບສີ່ຫົວ. ຄວາມໄວ
ຂອງ CPU ກໍ່ເຫມືອນກັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມໄວພຽງເລັກນ້ອຍອາດຈະບໍ່ສົ່ງຜົນຫຍັງກັບການໃຊ້ງານຈິງເລີຍ, ຍົກຕົວ
ຢ່າງຄວາມໄວຂອງ CPU ແບບສອງຫົວທີ່ຄືກັນທຸກຢ່າງແຕກຕ່າງ ແຕ່ມີຄວາມໄວ 2.33GHz  ກັບ 2.4GHz, ໃນເວລາໃຊ້ງານຈິງເກືອບ
ຈະບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເລີຍ.

 5. ຄວາມສາມາດໃນການ Over Clock.

Over Clock ຄືການປັບປຸງຄວາມໄວຂອງ CPU ໃຫ້ໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງປະຈຸບັນໄດ້ເປັນທີນິຍົມຫລາຍໃນກຸ່ມຂອງຄົນທີ່ມັກໃນການຫລິ້ນ
ເກມ ເພາະເປັນການດຶງປະສິດຕິພາບອັນສູງສຸດຂອງ CPU ອອກມາໃຊ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນຊື້ CPU ທີ່ແຮງກວ່າ (ແຕ່ອາດຈະເສຍເງິນຊື້
ຊຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃຫມ່ມາໃສ່ໃຫ້ CPU :P).  CPU ປະຈຸບັນມີການສະຫນັບສະຫນູນການ Over Clock ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ເຊິງບາງ
ຮຸ່ນສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍໂປຣແກຣມເລີຍ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດຜ່ານ Bios ເຊັ່ນ CPU ຂອງ Intel ຕະກູນ Core i5, Core i7 ແລະ CPU
ຂອງ AMD ຕະກູນ Phenom II.

turbocoreatwork

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ອນຊື້ CPU

  1. 1. ຫົວດຽວ(Single Core) ສອງຫົວ(Dual Core ) ແລະ ຫຼາຍຫົວ(Multi Core)

ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານຮູ້ແລ້ວວ່າຈະຊື້ຄອມພິວເຕີ້ໄປເພື່ອຫຍັງ ຕໍ່ມາທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ CPU ຫົວດຽວ ແລະ ຫລາຍຫົວ ມັນແຕກຕ່າງກັນ
ແນວໃດ.

CPU ຫົວດຽວ (Single-Core) ຄື CPU ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນຫ້ອງການເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເພາະມີລາຄາທີ່ຖືກ ແລະ ປະຢັດໄຟ, ສາມາດໃຊ້ງານ
ນຳໂປຣແກຣມພິມດີດເຊັ່ນ Microsoft Office ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄອມຂອງທ່ານຊ້າລົງເຖິງຂັ້ນຄ້າງບໍ່ເໜັງບໍ່ຕີງໄດ້ຫາກມີການເປີດຫລາຍໆ
ໂປຣແກຣມໄປພ້ອມໆກັນເຊັ່ນ: Microsoft Office + Web Browser + Media Player + ໂປຣແກຣມອື່ນໆ. ປະຈຸບັນ CPU ແບບຫົວ
ດຽວນັ້ນໄດ້ສູນພັນໄປຈາກໂລກນີ້ແລ້ວ ໂດຍເຫດຜົນຫລັກໆກໍ່ແມ່ນ ມັນປະມວນຜົນຊ້າເກີນໄປ 😛

CPU ຫລາຍຫົວ (Multi-Core) ຄື CPU ທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ສາມາດປະມວນຜົນໄດ້ໄວ ສາມາດເປີດຫລາຍໂປຣແກຣມໄປພ້ອມໆກັນ  ແລະມີຫລາກຫລາຍຊະນິດໃຫ້ເລືອກໃຊ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແບບ ສອງຫົວ (Dual-Core), ສາມຫົວ (Triple-Core), ສີຫົວ (Quad-Core),
ແລະລ່າສຸດ ຫົກຫົວ (Six-Core).  ແຕ່ຫລາຍຫົວເທົ່າໃດ ການປະມວນຜົນນັ້ນຍິ່ງໄວຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ປຽບສະເຫມືອນຫົນທາງສອງເລນ
ກັບຫົນທາງສີ່ເລນ, ແນ່ນອນວ່າຫົນທາງສີ່ເລ່ນນັ້ນສາມາດຂົນສົ່ງຂໍ້ມູນໄດ້ຫລາຍກວ່າ. ດ້ວຍເຫດນີ້ CPU ແບບສີຫົວຈິ່ງມີລາຄາ
ແພງກວ່າ CPU ແບບສອງຫົວຫລາຍ.

  1. 2. ຄວາມໄວຂອງ CPU

ຄວາມໄວຂອງ CPU ແມ່ນວັດແທກດ້ວຍສັນຍານໂມງ ໂດຍມີຫົວໜ່ວຍເປັນ hertz (Hz) ຄິດໄລ່ເປັນຄັ້ງຕໍ່ວິນາທີ ເຊິ່ງປະຈຸບັນ CPU
ມີຄວາມໄວໃນລະດັບ Gigahertz (GHz) ແປວ່າມັນຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນເຖິງນຶ່ງຕື້ຄັ້ງຕໍ່ວິນາທີ . CPU ທີ່ມີສັນຍານໂມງໄວເທົ່າໃດຢິ່ງດີ ເພາະ
ມັນຈະສາມາດປະມວນຜົນໄດ້ໄວເປັນຜິເສດ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຄຳນຶ່ງເຖິງເສັ້ນທາງການປະມວນຜົນຂອງມັນນຳ ເພາະຖ້າເປັນ CPU ຫົວດຽວ ເຖິງຈະໄວເທົ່າໃດກໍ່ຍັງບໍສາມາດທຽບໄດ້ກັບ CPU ແບບສອງຫົວ, ໃນທາງດຽວກັນນີ້ CPU ແບບສອງຫົວ ເຖິງຈະມີຄວາມໄວເທົ່າໃດ
ກໍຍັງບໍ່ສາມາດທຽບໄດ້ກັບ CPU ແບບສີ່ຫົວ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ Intel Core i3 ທີ່ມີຄວາມໄວເຖິງ 3.20 GHz ກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດທຽບໄດ້ກັບ
Intel Core i7 ທີ່ມີຄວາມໄວພຽງ 1.60 GHz ໄດ້ເລີຍ ເຊິ່ງເຫດຜົນຫລັກໆກໍ່ແມ່ນເສັ້ນທາງການຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງ CPU ແບບສີຫົວນັ້ນ
ມີຄວາມກວ້າງແລະໃຫຍ່ກວ່າ.

  1. 3.  ໜ່ວຍຄວາມຈຳ Cache

ເປັນໜ່ວຍຄວາມຈຳນ້ອຍໆທີ່ຢູ່ໃນ CPU ມີຫນ້າທີ່ຈັດເກັບຄຳສັງແລະຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ແລ້ວສົ່ງໄປຫາໜ່ວຍປະມວນຜົນກາງ ເຊິ່ງຫນ່ວຍ
ຄວາມຈຳ Cache ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຫນ່ວຍຄວາມຈຳ RAM ເພື່ອເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນລະຫວ່າງສອງອຸປະກອນ ສະນັ້ນ CPU
ໃດທີ່ມີຫນ່ວຍຄວາມຈຳ Cache ຫລາຍຍິ່ງດີ ແລະດ້ວຍສະຖາປັດຂອງ CPU ໃນປະຈຸບັນ ເຮັດໃຫ້ມີໜ່ວຍຄວາມຈຳ Cache ເຖິງ
ສາມລະດັບຄື:

-ລະດັບທີ່ 1 (L1) ເປັນຫນ່ວຍຄວາມຈຳ Cache ທີ່ນ້ອຍສຸດ, ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ພຽງແຕ່  32-128 KB ເທົ່ານັ້ນ ແລະຢູ່ໃກ້ກັບຫນ່ວຍ
ປະມວນຜົນກາງທີ່ສຸດ.

-ລະດັບທີ່ 2 (L2) ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ເພາະຈະເກັບຂໍ້ມູນຈາກ RAM ເປັນຫລັກ

-ລະດັບທີ່ 3 (L3) ຢູ່ຂັ້ນກາງລະຫວ່າງ RAM ກັບຫນ່ວຍຄວາມຈຳ  L2 ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ເຖິງ 2-8 MB , ຫນ່ວຍຄວາມຈຳລະດັບສາມ
ນີ້ແມ່ນຈະມີສະເພາະໃນ CPU ຈຳພວກສີຫົວຂຶ້ນໄປ.

  1. 4. ຄວາມໄວ BUS

 ປະຈຸບັນຄວາມໄວ BUS ນັ້ນຈະມີສະເພາະໃນ CPU ຕະກູນ Dual Core ເທົ່ານັ້ນ, BUS ຄືຄວາມໄວໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກ CPU ໄປຫາ
RAM ໂດຍຈະມີຫົວຫນ່ວຍເປັນ HZ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ Intel Pentium Dual Core E6500 ມີຄວາມໄວ BUS ຢູ່ 1066MHz, ສາມາດເອີ້ນ
ສັ້ນໆວ່າ Front Side Bus (FSB) 1066 MHz.

*ທີ່ຈິງແລ້ວ ຍັງມີ CPU ອີກກຸ່ມຫນຶ່ງທີ່ໃຊ້ສະເພາະໃນຄອມພິວເຕີ້ທີ່ເຮັດໃນງານທີ່ກ່ຽວກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍໃນອົງກອນຕ່າງໆ ເຮັດຫນ້າ
ທີເປັນເຄືອງແມ່ ຫລືທີ່ເອີ້ນວ່າເຄື່ອງ Server, CPU ໃນກຸ່ມນີ້ແມ່ນຈະໃຊ້ຈຳພວກ Intel XEON ຫລືບໍ່ກໍ່ AMD Opteron. CPU ໃນກຸ່ມ
ນີ້ຈະເນັ້ນສະເພາະວຽກງານການຈັດວາງແລະຄຳນວນຕົວເລກເທົ່ານັ້ນ ເຊິງບໍ່ຂໍເວົ້າເຈາະຈົງ ເພາະຖືວ່າເປັນກຸ່ມການໃຊ້ງານດ້ານເຄືອ
ຂ່າຍສະເພາະ ມີຮູບແບບການເລືອກຊື້ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ CPU ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງຕົ້ນ.

ບົດສະຫລຸບ:

ສະຫລຸບແລ້ວ ການເລືອກຊື້ CPU ຖືວ່າມີສຳຄັນຫລາຍ, ເປັນໂຕຕັດສິນເຖິງການເຮັດວຽກໂດຍລວມຂອງລະບົບເພາະມັນຈະຄຳນວນແລະປະ
ມວນຜົນໂປຣແກຣມຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີ. ແຕ່ທີ່ສຳຄັນແມ່ນ ຕ້ອງຮູ້ຈຸດປະສົງແລະເຂົ້າໃຈເຖິງໂປຣແກຣມທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ ເພາະຖ້າເຮົາ
ຊື້ CPU ທີ່ມີລາຄາແພງໆ ເຖິງແມ່ນມັນຈະສາມາດປະມວນຜົນໄດ້ໄວປານໃດ ແຕ່ຖ້າຫາກປະສິດຕິພາບທັງຫມົດຂອງມັນບໍ່ໄດ້ຖືກນຳເອົາອອກ
ມາໃຊ້ ກໍ່ຖືວ່າເປັນການເລືອກຊື້ທີ່ຜິດພາດ.