Random_Access_Memory 150RAM (Random Access Memory) ເປັນຫນ່ວຍຄວາມຈຳສຳຮອງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ
ຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເກັບຂໍ້ມູນແລະຄຳສັ່ງຕ່າງໆເພື່ອ
ສົ່ງໄປໃຫ້ຫນ່ວຍປະມວນຜົນກາງ (CPU) ໃຊ້ໃນການປະມວນຜົນ ໂດຍ RAM ຈະເຮັດ
ຫນ້າທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງ CPU ແລະຫນ່ວຍຄວາມຈຳກໍຄື HDD ( Hard Disk Drive ). ຂໍ້ມູນ
ໃນ RAM ອາດຈະເປັນໂປຣແກຣມທີ່ກຳລັງເຮັດຫລືຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ໃນການປະມວນຜົນຂອງ
ໂປຣແກຣມທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ ເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນທຶກແລະລຶບຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງອິດສະຫລະ ພ້ອມທັງສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມໄວສູງ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ RAM ເປັນພຽງຫນ່ວຍ
ຄວາມຈຳແບບຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຖ້າຫາກເຮົາປິດລະບົບຄອມ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ຖືກບັນທຶກ
ລົງໃນ RAM ຈະຫາຍໄປທັນທີ ເພາະຫນ່ວຍຄວາມຈຳຊະນິດນີ້ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ສະເພາະເວລາເວລາທີ່ມີກະແສໄຟຫລໍ່ລ້ຽງເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງແຕກ
ຕ່າງຈາກຫນ່ວຍຄວາມຈຳຂອງ HDD ທີ່ເປັນການບັນທຶກຂໍມູນແບບຖາວອນ. ປັດຈຸບັນມີຫລາຍບໍລິສັດທີ່ຈຳຫນ່າຍ RAM ອອກສູ່ຕະຫລາດ
ອຸປະກອນຄອມ ເຊິ່ງມີລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເພດ, ຂະຫນາດ ຄວາມໄວ ແລະ ຊະນິດຂອງ RAM.

ສິ່ງທີ່ຄວນຄຳນຶງໃນການເລືອກຊື້ RAM ກໍຄື:

1. ປະເພດຂອງ RAM:RAM

ປະເພດຂອງ RAM ຈະຖືກຈຳກັດດ້ວຍ Mainboard ທີ່ເຮົາໃຊ້ ໂດຍສາມາດກວດເບິ່ງໄດ້ຈາກຊະນິດຂອງ Chipset ໃນ Mainboard.
ໃນປະຈຸບັນ RAM ທີ່ມີໃນທ້ອງຕະຫລາດມີຢູ່ 2 ປະເພດຄື: DDR-SDRAM2 ( Double Data Rate Synchronous Dynamic
Random Access Memory 2) ເອີ້ນຫຍໍ້ໆວ່າ  DDR2 RAM ແລະ DDR-SDRAM3 ເອີ້ນຫຍໍ້ໆວ່າ DDR3 RAM ໂດຍ RAM ທັງສອງຊະນິດນີ້ຈະມີຄວາມໄວທີ່ແຕກຕ່າງກັນພໍສົມຄວນ.

+DDR2 ປັດຈຸບັນຍັງມີການນຳໃຊ້ຢູ່ ແຕ່ກໍໃກ້ຈະຫາຍສາບສູນຈາກທ້ອງຕະຫລາດແລ້ວເນື່ອງຈາກການເຂົ້າມາແທນທີ່ຂອງ RAM
ແບບ DDR3. ຖ້າໃຜຈະຊື້ RAM ປະເພດນີ້ຄົງຕ້ອງພິຈາລະນາດີໆກ່ອນ ເພາະປັດຈຸບັນ RAM ປະເພດນີ້ໄດ້ມີລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ ເນື່ອງ
ຈາກບໍ່ຄ່ອຍມີການນຳອອກມາຂາຍແລ້ວ ແຕ່ກໍຄືກັບທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງວ່າ RAM ໄດ້ຖືກຈຳກັດດ້ວຍ Mainboard, ຖ້າຫາກ
Mainboard ຂອງທ່ານຮອງຮັບພຽງແຕ່ RAM ປະເພດນີ້ ກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປເລືອກRAMປະເພດອື່ນອີກ. RAM ປະເພດນີ້ມີຄວາມ
ໄວເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ 400 MHz ໄປຈົນເຖິງ 1066 MHz ໃຊ້ແຮງດັນໄຟ 1.8 V

+DDR3 ເປັນ RAM ທີ່ມີຄວາມນິຍົມສູງໃນປະຈຸບັນເນື່ອງຈາກມີຄວາມໄວສູງ ໂດຍມີຄວາມໄວເລີ່ມແຕ່ 1066Mhz ໄປຈົນເຖິງ 2133MHz ແຖມຍັງໃຊ້ແຮງດັນໄຟພຽງແຕ່ 1.5 V ເທົ່ານັ້ນ.  RAM ປະເພດນີ້ ປັດຈຸບັນມີລາຄາທີ່ນັບວ່າຖືກ ເພາະມີການຜະລິດອອກມາຂາຍເປັນຈໍາ
ນວນຫລາຍ ພ້ອມກັນນັ້ນ Mainboard ຫລາຍຊະນິດສ່ວນໃຫຍ່ຕ່າງກໍຮອງຮັບ RAM ປະເພດນີ້ຫມົດແລ້ວ ແຕ່ຖ້າເປັນ Mainboard ຊະນິດເກົ່າກໍຄົງຈຳໃຈຕ້ອງໄດ້ຫາຊື້ RAM ແບບ DDR2 ຫຼືແບບທີ່ Mainboard ຮອງຮັບມາໃສ່ແທນ.  ທີ່ສຳຄັນ RAM ແບບ DDR2 ແລະ
DDR3 ນັ້ນມີຂາສຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນັ້ນບໍ່ຕ້ອງຢ້ານວ່າຈະສັບສົນກັນເວລາເລືອກຊື້.

RAM

ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຂາ RAM ແຕ່ລະປະເພດ

2. ຂະຫນາດຂອງຫນ່ວຍຄວາມຈຳ.

ມາດຕະຖານຂະຫນາດຂອງ RAM ໃນປະຈຸບັນທີ່ຕ່ຳສຸດແມ່ນ 1GB ໄປຈົນເຖິງ 4GB ຕໍ່ RAM ນຶ່ງອັນ ເນື່ອງຈາກໂປຣແກຣມໃນລະບົບປະຕິ
ບັດການສະໄຫມນີ້ມີຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊ້ຫນ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ສູງ. ຫລາຍຄົນເຂົ້າໃຈວ່າຖ້າຊື້ RAM ມາຕື່ມໃສ່ແຮງຫລາຍເທົ່າໃດແຮງດີ ແນ່ນອນມັນແມ່ນຄວາມຈິງ (ສ່ວນນຶ່ງ) ແຕ່ຄວາມຈິງອີກຢ່າງຄື ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າລະບົບປະຕິບັດການທີ່ທ່ານໃຊ້ຢູ່ຕອນນີ້ມັນຮອງຮັບຫນ່ວຍຄວາມຈຳ
ທີ່ຂະຫນາດສູງສຸດເທົ່າໃດ? ເພາະລະບົບປະຕິບັດການ Windows ຂອງ Microsoft ປະຈຸບັນໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄືແບບ
32-bit ແລະ 64-bit ເຊິ່ງທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນປະຈຸບັນແມ່ນປະເພດ 32-bit. ລະບົບປະຕິບັດການແບບ 32-bit ນັ້ນຮອງຮັບຂະຫນາດ RAM
ສູງສຸດພຽງແຕ່ 4GB ເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກທ່ານໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການແບບນີ້ຢູ່ ກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ RAM ທີ່ມີຂະຫນາດເກີນ 4GB ມາໃສ່
ເພາະບໍ່ມີທາງທີ່ມັນຈະຖືກນຳໃຊ້ຫມົດ ກາຍເປັນວ່າເປັນການສິ້ນເປືອງງົບປະມານໄປເທົ່ານັ້ນ ໂດຍທາງແກ້ກໍຄືປ່ຽນໄປໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ
ແບບ 64-bit ແທນ.

*Tip: ເຫດຜົນທີ່ເປັນຫຍັງລະບົບປະຕິບັດການແບບ 32-bit ຈຶ່ງໃຊ້ RAM ໄດ້ພຽງ 4GB ນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າລະບົບຄອມພິວເຕີ ເກັບຂໍ້ມູນເປັນເລກ
ຖານ 2 ຄືເລກ 1 ແລະ 0 ດັ່ງນັ້ນເມື່ອນຳມາໃຊ້ກັບລະບົບປະຕິບັດການແບບ 32-bit ຈຶ່ງສາມາດປະມວນຜົນໄດ້ພຽງເທື່ອລະ 2^32 (2 ຍົກກຳລັງ
32) ຈະໄດ້  4,294,967,296 Bytes ເມື່ອນຳມາຫານໃຫ້ 1024 (ຫລັກການຄຳນວນທາງຄອມພິວເຕີ) ຈະໄດ້:

4,294,967,296 Bytes/1024 = 4,194,304 KBytes

4,194,304 KBytes/1024 = 4,096 MBytes

4,096 MBytes/1024  = 4 GBytes

3. ຄວາມໄວ

ຄວາມໄວຂອງ RAM ນັ້ນຖືໄດ້ວ່າເປັນຈຸດສຳຄັນໃນການເລືອກຊື້ RAM ເພາະຖ້າແຮມແຮງມີຄວາມໄວເທົ່າໃດ ແປວ່າມັນແຮງສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນໄປ
ຫາຫນ່ວຍປະມວນຜົນກາງໄດ້ໄວເທົ່ານັ້ນ. ໂດຍຄວາມໄວຂອງ RAM ຈະມີຫົວຫນ່ວຍເປັນສັນຍານໂມງ ເອີ້ນວ່າHz (ເຮີດ). ຄວາມໄວຂອງ RAM ນັ້ນຈະຖືກຈຳກັດດ້ວຍຊະນິດ chipset ຂອງ mainboard ທີ່ເຮົາໃຊ້ວ່າຈະສາມາດຮອງຮັບຄວາມໄວ RAM ໄດ້ຫລາຍປານໃດ ເພາະເຖິງຈະຊື້ RAM ທີ່ມີຄວາມໄວສູງໆແຕ່ຖ້າຫາກ mainboard ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບໄດ້ກໍເທົ່ານັ້ນ. ອີກຢ່າງຄື ຖ້າຊື້ RAM ມາສອງອັນ ແຕ່ມີຄວາມໄວທີ່ຕ່າງກັນ RAM ອີກໂຕຈະປັບຄວາມໄວໄປໃຫ້ເທົ່າກັບໂຕທີ່ມີຄວາມໄວຕ່ຳກວ່າ ເຊັ່ນ ຖ້າໃຊ້ RAM ຄວາມໄວ 1333MHz ກັບ 1600MHz ຈະກາຍເປັນວ່າ ທັງສອງ
ເຮັດວຽກທີ່ 1333MHz ເທົ່າກັນ.

ຄວາມໄວຂອງ RAM ຍັງຖືກກຳນົດດ້ວຍຄ່າຂອງ Timings ເຊິ່ງເປັນການຈັບເວລາການປະມວນຜົນໂດຍຈະມີຫົວຫນ່ວຍເປັນ ຮອບສັນຍານ
ໂມງເຊິ່ງຄ່າຂອງ Timings ປະກອບດ້ວຍ CL- RCD – RP – RAS (ຍົກຕົວຢ່າງ RAM DDR3 ຄວາມໄວ 1333 MHz ມີຄ່າ Timings 9-9-9-24
ຈະໄວກວ່າ RAM DDR3 ຄວາມໄວ 1333 Mhz ມີຄ່າ Timings 9-9-9-27) ໃນນີ້ທີ່ສຳຄັນກວ່າຫມູ່ແມ່ນຄ່າ CL (CAS Latency) ໂດຍຄ່າ CL
ນີ້ໃຊ້ບອກວ່າ RAM ນັ້ນຕ້ອງໃຊ້ສັນຍານໂມງຈັກຮອບຈຶ່ງຈະສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນໄດ້ສຳເລັດແລ້ວສົ່ງຕໍ່ໄປໃຫ້ຫນ່ວຍປະມວນຜົນກາງ (CPU)
ເຊິ່ງຖ້າຫາກຄ່າ CL ເທົ່າກັບ 9 ກໍຫມາຍຄວາມວ່າຕອ້ງໃຊ້ 9 ຮອບສັນຍານໂມງ ເພາະສະນັ້ນ ຄ່າ CL ແຮງນ້ອຍແຮງດີແຕ່ກໍຕ້ອງຂຶ້ນກັບຄວາມ
ໄວຂອງ RAM ພ້ອມ.

20-227-415-09

 OCZ Reaper DDR3 PC3-17000/2133MHz Triple Channel / 2GBx3 CL 7-10-7-30 XCAS-TRCD-TRP-TRAS)
RAM ທີ່ເໝາະສໍາລັບ ຜູ່ທີ່ຕ້ອງການຄວາມແຮງ ແລະຄວາມທົນທານເພື່ອການ OverClock

DUAL CHANNEL VS. TRIPPLE CHANNEL

2013-06-06_150848

*Tip: ເທັກນິກໃນການເບິ່ງຄວາມໄວຂອງ RAM

DDR = Double Data Rate: ອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນ ຄິດໄລ່ໂດຍເອົາຄວາມໃວໂມງມາຄູນ 2, ແລະເມື່ອເອົາອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນມາຄູນ 8 ຈະເທົ່າກັບປະລິມານຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສົ່ງໃນແຕ່ລະວິນາທີ ແລະຍັງເປັນຊື່ລະຫັດຂອງRAM ນັ້ນໆອີກນຳ.

ຕົວຢ່າງ:  RAM DDR3 BUS 1600 ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ຄື:

Clock Speed: 800MHz x2 = Data Rate:  1600 x8 =  12800 MBs ( PC3-12800 ລະຫັດຂອງ RAM )

4. ຊະນິດຂອງRAM

RAM ປັດຈຸບັນມີຫລາກຫລາຍຊະນິດໃຫ້ເລືອກ ທັງແບບລາຄາຖືກ ແລະແບບລາຄາແພງຕາມຄວາມເຫມາະສົມໃນການນຳໃຊ້ ເຊິ່ງຊະ
ນິດທີ່ມີລາຄາແພງນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນມີເຫລັກລະບາຍຄວາມຮ້ອນ (Heatsink) ຕິດມານຳ ໂດຍມັນຈະຊ່ວຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນ
ໄດ້ດີ ໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາໄດ້ເລັ່ງຄວາມໄວຂອງRAMໂດຍການເຮັດ Over Clock. ແຕ່ຖ້າຫາກຜູ້ໃຊ້ບໍ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເລັ່ງຄວາມໄວຂອງ RAM
ກໍບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຊື້ RAM ລາຄາແພງໆມາໃຊ້ໃຫ້ສິ້ນເປືອງງົບປະມານ ພຽງແຕ່ RAM ຊະນິດທຳມະດາກໍສາມາດຕອບສະຫນອງການ
ເຮັດວຽກໄດ້ດີຄືກັນ.

*Tip: ລະວັງ RAM ປອມເພາະປະຈຸບັນໄດ້ມີ RAM ປອມອອກມາຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫລາດ ສະນັ້ນຄວນເລືອກຊື້ອຸປະກອນຊະນິດນີ້ດ້ວຍ
ຄວາມລະມັດລະວັງພ້ອມທັງກວດສອບການຮັບປະກັນສິນຄ້າຫລັງການຂາຍ.

 

ບົດສະຫລຸບ:

ກ່າວໂດຍຮວມແລ້ວ ການເລືອກຊື້ RAM ແມ່ນຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງ Mainboard ທີ່ເຮົາໃຊ້ຢູ່ກ່ອນເປັນລຳດັບທຳອິດ ເພາະ RAM ຈະສາມາດ
ໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດກໍຕໍ່ເມື່ອມັນເຂົ້າກັບ Mainboard ໄດ້ດີ ແລະທີ່ສຳຄັນ ຄວນເລືອກ RAM ຕາມລະບົບປະຕິບັດການທີ່ເຮົາໃຊ້.

 

ຂຽນໂດຍ: ໂກໂກ້ (Co2)