asus_sbc-06d1s-u-150Optical Drive ທີ່ທີ່ເຮົາມັກເອີ້ນວ່າ ເຄື່ອງອ່ານແຜ່ນດິສ ເປັນອຸປະກອນ I/O (Input/Output Device) ສ່ວນນຶ່ງຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີ ມີຫນ້າທີ່ຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນເຂົ້າ-ອອກ ຜ່ານການເຮັດວຽກຂອງແສງແລເຊີ້.  ປັດຈຸບັນເຄື່ອງອ່ານແຜ່ນດິສໄດ້ມີຫລາກຫລາຍຊະນິດແຕກຕ່າງກັນໄປຂຶ້ນກັບຊະນິດຂອງແຜ່ນດິສ
ໂດຍໃນເມື່ອກ່ອນ ຫົວອ່ານໃນເຄື່ອງອ່ານຈະໃຊ້ແສງແລເຊີ້ທີ່ເປັນສີແດງ ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ມີການ
ພັດທະນາໄປເປັນຫົວອ່ານແບບແສງສີຟ້າ ຫລືທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກດີໃນຊື່ວ່າ “Blu-Ray” ທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍຂະ
ຫນາດຄວາມຈຳຂອງແຜ່ນດິສໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ.ສຳຫລັບເຄື່ອງອ່ານດິສແບບມາດຕະຖານປະເພດ CD ແລະ
DVD ນັ້ນປະກອບມີ Drive CD-ROM, DVD-ROM, COMBO, CD Re-Writer ແລະ DVD Re-Writer ໂດຍທັງຫມົດນີ້ຈະເຮັດວຽກ
ແບບເພີ່ມຄວາມສາມາດຂຶ້ນໄປຕາມແຕ່ລະຊະນິດ ເຊິ່ງສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ຄື:

+CD-ROM

ອຸປະກອນອ່ານຂໍ້ມູນຂອງຄອມພິວເຕີທີ່ມີອາຍຸດົນນານມາຫລາຍປີຈົນໃນປັດຈຸບັນເກືອບບໍ່ເຫັນມີຂາຍແລ້ວ ເພາະເນື່ອງຈາກມັນສາມາດ
ອ່ານໄດ້ພຽງແຕ່ຈາກແຜ່ນດິສແບບ CD ເທົ່ານັ້ນ, ເຄື່ອງອ່ານປະເພດນີ້ມີຄວາມສາມາດໃນອ່ານການອ່ານຂໍ້ມູນເຖິງລະດັບ 60X ແຕ່ສ່ວນ
ຫລາຍແມ່ນຈະຖືກລ໋ອກໄວ້ພຽງແຕ່ລະດັບຄວາມໄວທີ່ 52x ເທົ່ານັ້ນ.

+CD ReWriter

ເປັນອຸປະກອນອ່ານແລະຂຽນແຜ່ນດິສປະເພດ CD ໂດຍປະຈຸບັນຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງອ່ານທີ່ມີສ່ວນຫລາຍຈະແມ່ນ 52x 32x 52x ແລະອາດ
ຈະມີຄວາມໄວໄປເຖິງ 56x ຫລື 60x ແລ້ວແຕ່ບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະຖືກຈຳກັດຢູ່ທີ່ 52x ເນື່ອງຈາກແຜ່ນດິສປະເພດ CD ນັ້ນຮອງຮັບຄວາມໄວໃນການຫມຸ່ນແຜ່ນໄດ້ປະມານເທົ່ານີ້.

+Combo Drive

ຄືການຮວມກັນລະຫວ່າງ Optical Drive CD Re-Writer (ອ່ານ/ຂຽນ) ແລະ DVD-ROM(ອ່ານແຜ່ນ DVD ຢ່າງດຽວ) ເຂົ້າມາໄວ້ດ້ວຍກັນ ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນປະເພດນີ້ມີຄວາມສາມາດທຸກຢ່າງຄືກັບເຄື່ອງ CD Re-Writer ທົ່ວໄປພຽງແຕ່ມັນສາມາດອ່ານແຜ່ນ DVD ໄດ້ພ້ອມ.

+DVD-ROM

ເປັນອຸປະກອນທີ່ຮອງຮັບການອ່ານທັງແບບແຜ່ນ CD ແລະ DVD ໂດຍມີມາດຕະຖານຄວາມໄວໃນການອ່ານຢູ່ທີ່ 16x ແລະເນື່ອງຈາກມີ
ຄວາມໄວໃນການອ່ານຂໍ້ມູນໄວກວ່າອຸປະກອນປະເພດ Optical Drive CD-ROM ເຖິງ 9 ເທົ່າ ແລະດ້ວຍລາຄາທີ່ຖືກລົງຫລາຍເຮັດໃຫ້ມັນ
ໄດ້ກາຍເປັນອຸປະກອນອ່ານແຜ່ນດິສທີ່ມາແທນທີ່ຂອງເຄື່ອງອ່ານດິສແບບ CD-ROM.

+DVD Re-Writer

ເປັນອຸປະກອນອ່ານແຜ່ນດິສມາດຕະຖານຂອງລະບົບຄອມພິວເຕີໃນຍຸກນີ້ເລີຍກໍວ່າໄດ້ ເນື່ອງຈາກມັນສາມາດ ອ່ານ/ຂຽນ ແຜ່ນດິສໄດ້ທັງ 2 ປະເພດບໍ່ວ່າຈະເປັນ CD ຫລື DVD ແລະໃນປັດຈຸບັນ ເຄື່ອງອ່ານແຜ່ນຊະນິດນີ້ໄດ້ມີລາຄາທີ່ຖືກຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ສະດວກແກ່ການໃຊ້ງານ.

LGGSAH62N_sata2
ເຄື່ອງອ່ານແຜ່ນແບບ SATA ຈະເປັນຮູແບບນີ້

TIP: ຊະນິດແຜ່ນ DVD ແບບຕ່າງໆ:

–          DVD-R ເປັນແຜ່ນ DVD ທີ່ບັນທຶກໄດ້ພຽງຄັ້ງດຽວ ບໍ່ສາມາດບັນທຶກຊ້ຳໄດ້ອີກ

–          DVD+R ບັນທຶກໄດ້ພຽງຄັ້ງດຽວແລະສາມາດນຳກັບມາຂຽນຂໍ້ມູນລົງໄປໃນພາກສ່ວນທີ່ຍັງເປົ່າຫວ່າງຕໍ່ໄປໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດລຶບຂໍ້ມູນອອກ.

–          DVD-RW ສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງໄດ້ຫລາຍເທື່ອແຕ່ຕ້ອງລຶບຂໍ້ມູນເກົ່າອອກໃຫ້ຫມົດກ່ອນ, ບໍ່ສາມາດນຳກັບມາຂຽນຂໍ້ມູນລົງໄປໃນ
ພາກສ່ວນທີ່ຍັງເປົ່າຫວ່າງຕໍ່ໄປໄດ້.

–          DVD+RW ສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນລົງໄດ້ຫລາຍເທື່ອໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລຶບຂໍ້ມູນເກົ່າອອກໃຫ້ຫມົດກ່ອນ ພ້ອມທັງຍັງສາມາດນຳກັບມາ
ຂຽນຂໍ້ມູນລົງໄປໃນພາກສ່ວນທີ່ຍັງເປົ່າຫວ່າງຕໍ່ໄປໄດ້.

–          DVD-RAM ສາມາດຂຽນແລະລຶບໄດ້ຫລາຍຮອບ ພ້ອມທັງສາມາດຂຽນຂໍ້ມູນລົງໄປໄວ້ໃນພາກສ່ວນໃດຂອງແຜ່ນກໍໄດ້ຄ້າຍຄືກັບ Hard Disk ແຕ່ເນື່ອງຈາກມີລາຄາທີ່ສູງ ເລີຍບໍ່ເປັນທີ່ນິຍົມ.

+Interface (ລະບົບທີ່ຮອງຮັບ)

ເຄື່ອງຫລິ້ນແຜ່ນດິສໃນປັດຈຸບັນນັ້ນແມ່ນເປັນລະບົບແບບໃຊ້ສາຍ SATA ໂດຍລະບົບນີ້ຈະເປັນແບບທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍ ເນື່ອງຈາກ
ມັນເປັນມາດຕະຖານຂອງເຄື່ອງຫລິ້ນແຜ່ນດິສເລີຍກໍວ່າໄດ້, ສ່ວນແບບໃຊ້ສາຍ E-IDE ນັ້ນແມ່ນບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ແລ້ວ ເພາະເປັນລະບົບແບບເກົ່າ
ເຊິງມີຄວາມໄວໃນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນຕ່ຳກວ່າລະບົບແບບໃຊ້ສາຍ SATA

+Buffer (ຫນ່ວນຄວາມຈຳ Buffer )

ມີຫນ້າທີ່ເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຈະຖືກບັນທຶກລົງໃສ່ແຜ່ນມາໄວ້ທີ່ຫນ່ວຍຄວາມຈຳ Buffer ກ່ອນເພາະໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຂຽນແຜ່ນຢູ່ນັ້ນ ເຄື່ອງຫລິ້ນແຜ່ນ
ດິສຈະດຶງໄຟລ໌ຂໍ້ມູນຕົ້ນແບບມາຈາກ Hard Disk Drive ມາຫາໂຕເຄື່ອງຫລິ້ນແຜ່ນດິສ ດັ່ງນັ້ນຖ້າມີພື້ນທີ່ໃນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນຫລາຍ ກໍຈະເຮັດ
ໃຫ້ການຂຽນແຜ່ນນັ້ນໄວຂຶ້ນ.

+Speed (ຄວາມໄວ)

ເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການເລືືອກເຄື່ອງຫລິ້ນແຜ່ນດິສເລີຍກໍວ່າໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງອ່ານຈະມີຄວາມສາມາດອ່ານ-ຂຽນໄດ້ໄວຫລືຊ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບໂຕນີ້. ໃນເຄື່ອງຫລິ້ນແຜ່ນ CD ທົ່ວໄປນັ້ນມັກຈະມີໂຕເລກ 3 ຕິດມາທາງຫນ້າເຄື່ອງຫລິ້ນແຜ່ນດິສ, ໂດຍໂຕເລກ 3 ນີ້ແມ່ນເປັນການບອກຄວາມໃນການ
ເຮັດວຽກ ໂດຍຄ່າ x ນັ້ນມີຫົວຫນ່ວຍເປັນ 150Kb/s ສະນັ້ນຫາກຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງອ່ານແມ່ນ 52x ກໍຫມາຍຄວາມວ່າມັນມີຄວາມໄວໃນການອ່ານ
ຢູ່ທີ່ 52 x 150 = 7800 Kb/s.

prod617ເຄື່ອງອ່ານແຜ່ນແບບ Blu-ray ທີ່ກໍາລັງເຂົ້າມາຕີຕະຫຼາດ

TIP: ໂຕເລກ 3 ໂຕ (52X 32X 52X) ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມຫມາຍຄື Write(CD-R) / Rewrite(CD-RW) / Read(CD ທຸກປະເພດ)

– 52X ຄວາມໄວໃນການຂຽນຂໍ້ມູນລົງໃສ່ແຜ່ນ

– 32X ຄວາມໄວໃນການຂຽນຂໍ້ມູນທັບລົງອີກຄັ້ງໃສ່ແຜ່ນ ( ສະເພາະແຜ່ນດິສທີ່ຮອງຮັບການ Rewrite )

– 52X ຄວາມໄວໃນການອ່ານຂໍ້ມູນຈາກແຜ່ນ

ສ່ວນເຄື່ອງອ່ານແຜ່ນ DVD ນັ້ນຈະມີໂຕເລກອີກນຶ່ງໂຕຕິດມາທາງທ້າຍເປັນໂຕທີ 4 ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: 52x 32x 52x 16x ເຊິງໂຕ 16x ນີ້ແມ່ນໂຕບອກວ່າເຄື່ອງອ່ານປະເພດນີ້ສາມາດອ່ານແຜ່ນ DVD ໄດ້ທີ່ຄວາມໄວ16x.

TIP: ຄວາມໄວໃນການອ່ານແຜ່ນ CD ແລະ DVD ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍ CD 1X ຈະມີຄວາມໄວທີ່ 150 Kb/s ສ່ວນ DVD 1X
ຈະມີຄວາມໄວທີ່ 1,350 Kb/s ແລະແນ່ນອນວ່າຕວາມໄວໃນການອ່ານຂໍ້ມູນຂອງ DVD ໄວກວ່າ CD ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີໂຕເລກຕ່ຳກວ່າກໍ່ຕາມ. ຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມໄວ 16x ຂອງ DVD ນັ້ນແມ່ນຈະຢູ່ທີ່ 16×1350 = 21600Kb/s

+LightScribe

LightScribe ເປັນການສ້າງ Label ຮູບພາບຕ່າງໆລົງໃສ່ແຜ່ນດິສ ໂດຍໃຊ້ການຍິງແສງເລເຊີລົງໃສ່ແຜ່ນດິສເພື່ອສ້າງເປັນຮູບພາບຕ່າງໆຕາມ
ທີ່ຕ້ອງການ ແຕ່ເຄື່ອງຫລິ້ນແຜ່ນດິສທີ່ຈະເຮັດ LightScribe ໄດ້ນັ້ນຈະຕ້ອງມີຄວາມສາມາດນີ້ ແລະ ແຜ່ນດິສກໍຕ້ອງຮອງຮັບລະບົບນີ້ຄືກັນ ໂດຍແຜ່ນດິສທີ່ຮອງຮັບລະບົບນີ້ະມີລາຄາທີ່ສູງ.