Samsung-UN65C6500right-150ທຸກມື້ນີ້ລະບົບຄອມພິວເຕີມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນທຸກຂະແຫນງວຽກງານ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ບ້ານ
ຫລື ຢູ່ຕາມຫ້ອງການຕ່າງໆ, ແນ່ນອນ ເມືອມີຄອມພິວເຕີ ກໍຈຳເປັນຕ້ອງມີຫນ້າຈໍຄອມ ຫລືທີ່ເອີ້ນວ່າ
Monitor ເພື່ອສະແດງຜົນຕ່າງໆອອກມາ. ສຳລັບຫນ້າຈໍຄອມໃນປັດຈຸບັນນັ້ນມີຫລາກຫລາຍຊະນິດໃຫ້
ເລືອກນັບຕັ້ງແຕ່ຫນ້າຈໍແບບເກົ່າ  CRT Monitor ຫລັງຈາກນັ້ນກໍພັດທະນາໄປເປັນຫນ້າຈໍແບບ
LCD Monitor ແລ້ວຕໍ່ມາມີການພັດທະນາໃຫ້ຮອງຮັບລະບົບ High Definition ແລ້ວຫລັງຈາກນັ້ນກໍ
ໄດ້ກ້າວໄປອີກຂັ້ນກາຍເປັນຫນ້າຈໍແບບໃຫມ່ຢ່າງ LED Monitor ເຊິ່ງໃນການແຂ່ງຂັນກັນພັດທະນາ
ຫນ້າຈໍແບບໃຫມ່ອອກມາແນວນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ຜູ່ບໍລິໂພກຢ່າງເຮົາໆທ່ານໆສາມາດຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ
ໃນລາຄາທີ່ຖືກລົງຖ້າທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນ.

ເຮົາມາຮູ້ຈັກກັບບັນດາຫນ້າຈໍຄອມພິວເຕີນຳກັນເລີຍ:

+CRT Monitor ມີຊື່ເຕັມເອີ້ນວ່າ Cathode Ray Tube Monitor

ຫນ້າຈໍປະເພດນີ້ເຮັດວຽກໂດຍການສາຍແສງ ອີເລັກຕຣອນ ໄປໃສ່ຜິວຫນ້າຈໍພາບທີ່ມີສານ ໂຟສຟໍ (phosphor) ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີແສງ
ຂຶ້ນມາ ໂດຍລຳແສງຈະໄປກະທົບກັບ dot pitch ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຈຸດ ເຊິ່ງແຕ່ລະຈຸດຂອງ dot pitch  ຈະປະກອບໄປດ້ວຍ phosphor ຢູ່ 3
ຈຸດຄືສີ ແດງ, ຂຽວ ແລະ ຟ້າ.

ຫນ້າຈໍປະເພດນີ້ປັດຈຸບັນມີຂາຍຫນ້ອຍລົງໄປເລື້ອຍໆ ເຖິງວ່າມັນຈະມີລາຄາທີ່ຖືກລົງກໍຕາມ ແຕ່ເນື່ອງຈາກມັນມີຂະຫນາດທີ່ໃຫຍ່ຫລາຍ ແລະບໍ່ສາມາດຮອງຮັບລະບົບ HD ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມອີກຕໍ່ໄປ.

 

+LCD Monitor ມີຊື່ເຕັມເອີ້ນວ່າ Liquid Crystal Display Monitor

ທາງໃນຫນ້າຈໍປະເພດນີ້ຈະມີຫລອດໄຟ CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) ເຊິ່ງມີລັກຊະນະເປັນຫລອດຈ່ອຍໆນ້ອຍໆຄ້າຍຄືກັບທໍ່ດູດ ລຽງກັນເປັນແຖວນອນ ພ້ອມທັງມີ Liquid Crystal ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຂອງແຫລວທີ່ຄ້າຍຄືກັບວຸ້ນ ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແມ່ສີທັງສາມຄື ແດງ,
ຂຽວ ແລະ ຟ້າ (RGB) ໂດຍການເຮັດວຽກແມ່ນມັນຈະບິດໂຕເອງໃຫ້ເປັນອົງສາເພື່ອໃຫ້ແສງ CCFL Backlight ສາມາດສ່ອງຜ່ານອອກມາເປັນ
ສີສັນຕ່າງໆໄດ້. ຫນ້າຈໍປະເພດນີ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມອອກຈຳຫນ່າຍ ເນື່ອງຈາກມີຂະຫນາດທີ່ບາງ ,ມີນ້ຳຫນັກທີ່ເບົາ ແລະ
ກິນໄຟຫນ້ອຍ ຖ້າທຽບໃສ່ກັບ CRT Monitor ແຕ່ຈະມີຂໍ້ຈຳກັດຢູ່ເລື່ອງຂອງສີສັນທີ່ສະແດງອອກມາ ສ່ວນຫລາຍຈະບໍ່ມີຄວາມສົດໃສປານໃດ
ນອກຈາກນັ້ນ ມຸມມອງຂອງຫນ້າຈໍ ແມ່ນມີຄວາມຈຳກັດສູງ ເຮັດໃຫ້ພາບທີ່ເຫັນມີຄວາມຜິດພາດສູງເວລາເບິ່ງພາບໃນມຸມສະຫລຽງ.

Impulsive Driving

TIP:

ຫນ້າຈໍແບບ LCD Monitor ຈະມີແຜ່ນຮອງຫນ້າຈໍຫລືທີ່ເອີ້ນວ່າ Panel ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ໂດຍຫລັກໆແລ້ວຈະມີຢູ່ 2 ປະເພດຄື
TN Panel ແລະ IPS Panel :

+TN Panel: ມີລາຄາຖືກແລະແລະມີການຜະລິດອອກມາຢ່າງແຜ່ຫລາຍ ແຕ່ມີຈຸດອ່ອນຄື ມຸມໃນການເບິ່ງແຄບຫລາຍ ເຊິ່ງຈະເຫັນແຈ້ງ
ດີທີ່ສຸດແມ່ນໃນແນວຕັ້ງ. ສາມາດສະແດງຜົນໄດ້ພຽງ 6 bit ຕໍ່ 1 ສີ (6 bits per color)  ບໍ່ສາມາດສະແດງສີໄດ້ເຖິງ 16.7

(24-bit truecolor) ດັ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ສີທີ່ໄດ້ບໍ່ສົດໃສ ສ່ວນສີດຳກໍບໍ່ດຳສະຫນິດ.

+IPS Panel: ໃຫ້ສີສັນທີ່ສົດໃສ ແລະສົມຈິງກວ່າແຜ່ນຮອງຫນ້າຈໍປະເພດ TN Panel ແຕ່ມີລາຄາທີ່ແພງຫລາຍ ເພາະມີຕົ້ນທຶນ
ການຜະລິດສູງ ແຖມຍັງຫາຊື້ໄດ້ຍາກ. ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຈະຖືກນຳໃຊ້ໃນຫນ້າຈໍສຳຫລັບວຽກງານການອອກແບບໂດຍສະເພາະ.

 

+LED Monitor

ມີຊື່ເຕັມເອີ້ນວ່າ Light Emitting Diode Monitor

ຖືກພັດທະນາຕໍ່ມາຈາກ LCD Monitor ໂດຍມີອົງປະກອບຫລາຍໆຢ່າງຄ້າຍກັນແຕ່ທາງໃນຫນ້າຈໍປະເພດນີ້ຈະມີດອກໄຟນ້ອຍໆ
ຫລືທີ່ເອີ້ນວ່າດອກໄຟ LED ມາເປັນໂຕກຳເນີດແສງ ແທນທີ່ຈະເປັນຫລອດໄຟແບບ CCFL ເຊິ່ງໃນດອກໄຟແຕ່ລະດອກຈະມີ Liquid Crystal ທີ່ມີລັກຊະນະເປັນຂອງແຫລວ ທີມີແມ່ສີທັງສາມຄື ແດງ, ຂຽວ ແລະ ຟ້າ (RGB) ບິດໂຕເອງໃຫ້ເປັນອົງສາເພື່ອໃຫ້ແສງຈາກດອກ LED ສາມາດສ່ອງລອດຜ່ານອອກມາເປັນສີສັນຕ່າງໆໄດ້. ສະຫລຸບງ່າຍໆຄື LED Monitor ກໍຄື LCD Monitor ທີ່ປ່ຽນຈາກຫລອດໄຟ CCFL
ມາເປັນດອກ LED ໃນການກຳເນີດແສງແທນ ໂດຍມີ Liquid Crystral ເປັນໂຕສ້າງສີໃນແຕ່ລະ Pixel ຄືກັນ.

TIP:

ຫນ້າຈໍແບບ LED Monitor ຍັງຖືກແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຍ່ອຍຄື

+EDGE LED ໂດຍຄຳວ່າ EDGE ກໍບອກຢູ່ແລ້ວແປວ່າ“ຂອບ” ເຊິ່ງແມ່ນການວາງດອກ LED ໄວ້ທີ່ຂອບ ຂວາ-ລຸ່ມ-ຊ້າຍ-ເທິງ ຂອງຫນ້າຈໍ ໂດຍມັນຈະເຮັດຫນ້າທີ່ຍິງແສງເຂົ້າມາກາງຫນ້າ. ຍ້ອນການວາງດອກ LED ໄວ້ຕາມຂອບເຮັດໃຫ້ຮູບຮ່າງຂອງໂທລະທັດມີຂະຫນາດທີ່ບາງ
ຫລາຍ ແລະປະຍັດໄຟຫລາຍເມື່ອທຽບໃສ່ຫນ້າຈໍທົ່ວໆໄປ. ບໍ່ສາມາດເຮັດ Local Dimming (ການເປີດ-ປິດດອກໄຟເປັນກຸ່ມ) ໄດ້ຍ້ອນບັນ
ດາດອກໄຟ LED ຢູ່ສ່ວນຂອບຂອງຫນ້າຈໍ ແລະ ເນື່ອງມາຈາກບໍ່ສາມາດເຮັດ Local Dimming ໄດ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສະແດງສີດຳ(ມືດ)
ບໍ່ໄດ້ດີປານໃດຖ້າທຽບໃສ່ຫນ້າຈໍ LED ແບບອື່ນ

EDGE LED

+Full LEDຈະມີດອກ LED ຢູ່ທາງຫລັງຂອງຫນ້າຈໍເພື່ອໃຫ້ກຳເນີດແສງ ເຊິ່ງແຕ່ລະດອກຈະເຮັດວຽກເປັນອິດສະຫລະຈາກກັນ ເຮັດໃຫ້ມີ
ຊື່ເອີ້ນວ່າ Full LED, ສາມາດເຮັດ Local Dimming ຫລືການເປີດ/ປິດດອກ LED ເປັນກຸ່ມໆນັ້ນເອງ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເນັ້ນສີເຂັ້ມໄດ້ສະເພາະຈຸດ

ແລະ ເນື່ອງຈາກສາມາດເຮັດ Local Dimming ໄດ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດສະແດງສີດຳ(ມືດ) ໄດ້ດີຫລາຍ ແຕ່ອາດຈະມີຄວາມຫນາຂອງຮູບຮ່າງ
ຫນ້າຈໍຂື້ນ ຖ້າທຽບໃສ່ LED Monitor ແບບ EDGE ເພາະຕ້ອງໃຊ້ດອກ LED  ຫລາຍດອກໄວ້ດ້ານຫລັງຂອງຫນ້າຈໍ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫນ້າ
ປະມານ LCD TV ທົ່ວໆໄປ.

full-led

+RGB LED ມີລັກຊະນະຄືໆກັບ Full LED  ທຸກຢ່າງ ແຕ່ຈະແຕກຕ່າງບ່ອນທີ່ປ່ຽນຈາກດອກ LED ທຳມະດາ ມາເປັນດອກ LED ທີມີສີ
ແດງ-ຂຽວ-ຟ້າ ແທນ ສົງຜົນໃຫ້ສີທີ່ສະແດງອອກມາມີຄວາມສົມບູນຄືຂອງແທ້ຫລາຍກວ່າເກົ່າ ເພາະຈຸດກຳເນີດແສງນັ້ນກໍອອກມາຈາກ
ແມ່ສີຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ ເຮັດໃຫ້ພາບທີ່ໄດ້ມີມິຕິຫລາຍຂຶ້ນ ແລະອາດຈະບອກໄດ້ວ່າເປັນຮຸ່ນສູງສຸດແລະແພງສຸດ ຂອງຫນ້າຈໍຈຳພວກ
LED Monitor ໄດ້ເລີຍ, ສາມາດເຮັດ Local Dimming ສາມາດສະແດງສີດຳ(ມືດ) ໄດ້ດີ + ໃຊ້ດອກ LED ທີ່ເປັນແມ່ສີ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສີທີ່ສະ
ແດງອອກມາມີຄວາມສົມບູນແລະມີມິຕິຫລາຍຂຶ້ນ ແຕ່ກໍຕ້ອງແລກມາດ້ວຍລາຄາທີ່ສູງ.

ccfl_LCD

#ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ອນເລືອກຊື້ຫນ້າຈໍ

+Resolution:  ຫມາຍເຖິງຄວາມລະອຽດຂອງຫນ້າຈໍ, ຖ້າ  Full HD ຈະເທົ່າກັບ 1920 x 1080p ສ່ວນ  HD Ready ຈະເທົ່າກັບ 1366 x 768p.

+Contrast Ratio: ອັດຕາສ່ວນຄ່າຄວາມແຈ້ງສີຂາວທີ່ຂາວທີ່ສຸດເມືອປຽບທຽບກັບຄ່າຄວາມມືດສີດຳທີ່ດຳທີ່ສຸດ ຕົວຢ່າງ 50000:1 (ຄ່າຄວາມແຈ້ງສີຂາວທີ່ຂາວທີ່ສຸດ : ຄ່າຄວາມມືດສີດຳທີ່ດຳທີ່ສຸດ)

+Response Time: ຄ່າຄວາມໄວໃນການສະແດງພາບເຄືອນໄຫວ ໂດຍອາໃສການເປີດ-ປິດແສງສ່ອງຜ່ານວຸ້ນທີ່ເປັນແມ່ສີທັງສາມ ຕົວຢ່າງ
5ms ຫມາຍວ່າ ຫນ້າຈໍມີຄວາມໄວໃນການເປີດ-ປິດແສງທຸກໆ  0.005 ວິນາທີ.

+Refresh rate:  ຄວາມໄວຂອງອັດຕາການປ່ຽນພາບ ໂດຍຈະມີຫົວຫນ່ວຍເປັນ Hz ຕົວຢ່າງ 100/120 Hz ຫມາຍວ່າ 100/120 ພາບຕໍ່ວິນາທີ

+HDMI:  ຮູສຽບທີ່ຮອງຮັບສັນຍານທັງພາບແລະສຽງພາຍໃນຮູດຽວ ທັງເປັນຮູສຽບມາດຕະຖານຂອງລະບົບ HD.

 

#ແລ້ວຖ້າໃຫ້ເລືອກລະຫວ່າງ LCD Monitor ກັບ LED Monitor ຄວນຈະເລືອກໂຕໃດດີ?

ເນື່ອງຈາກວ່າຫນ້າຈໍທັງສອງຊະນິດນີ້ມີຄວາມສາມາດຄ້າຍໆກັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຍາກໃນການເລືອກຊື້ ສະນັ້ນແລ້ວ ໃນທີ່ສຸດເຮົາກໍຕ້ອງມາຕັດສິນຢູ່ທີ່ ຈຸດປະສົງໃນການໃຊ້ຂອງເຮົາ:

+ໃຊ້ເພື່ອວຽກງາມພິມເອກະສານແລະໃຊ້ໃນຫ້ອງການທົ່ວໄປ: ຖ້າເວົ້າເຖິງຈຸດປະສົງນີ້ ແນ່ນອນວ່າເລື່ອງຄວາມປະຢັດຕ້ອງມາກ່ອນສະ
ເຫມີ ໂດຍໃນກໍລະນີນີ້ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ເລືອກຫນ້າຈໍແບບ LCD ທຳມະດາກໍພໍແລ້ວ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄ່າ Contrast ສູງໆ ແລະຄ່າ Refresh Rate
ຕ່ຳໆກໍໄດ້ ເວົ້າງ່າຍໆແມ່ນ ເອົາລາຄາຖືກໆໄວ້ກ່ອນ ສ່ວນເລື່ອງຂະຫນາດຂອງຫນ້າຈໍແມ່ນຕາມແຕ່ທ່ານມັກ.

+ໃຊ້ເພື່ອຄວາມບັນເທີງ: ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຫນ້າຈໍແບບ LED ເພາະມັນຈະສາມາດສະແດງລາຍລະອຽດຂອງສີໄດ້ດີ ເນື່ອງຈາກມີຄ່າ Contrast
ທີ່ສູງແລະມີຄ່າ Refresh Rate ທີ່ຕ່ຳ, ​ມີຄວາມລະອຽດລະດັບ Full HD ພ້ອມທັງມີອົງສາການສົ່ງພາບຂອງຫນ້າຈໍກວ້າງ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເບິ່ງໄດ້
ແຈ້ງເຖິງຈະຢູ່ໃນມຸມຫງ່ຽງ. ພ້ອມທັງຍັງກິນໄຟຫນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ສາມາດເປີດປະໄວ້ດົນໆໄດ້ເລີຍ.

+ໃຊ້ກັບວຽກງານການອອກແບບ: ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຫນ້າຈໍ LED ແບບ Full LED ຫລືຖ້າເປັນໄປໄດ້ກໍ RBG LED ໄປເລີຍ, ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ
ກັບຈຳນວນ PIXEL ໃນຫນ້າຈໍວ່າມີເທົ່າໃດ. ເນື່ອງຈາກວຽກງານການອອກນັ້ນຕ້ອງເນັ້ນສິສັນທີ່ສົມຈິງທີ່ສຸດ ເພື່ອເວລາພິມວຽກອອກມາຈະ
ໄດ້ສີສັນທີ່ບໍ່ຜິດໄປຈາກທີ່ໄດ້ອອກແບບໄວ້ ດັ່ງນັ້ນ ໃຜທີ່ເຮັດວຽກດ້ານນີ້ຕ້ອງພິຈາລະນາໃຫ້ດີວ່າຈະເລືອກໃຊ້ຫນ້າຈໍແບບໃດດີ.

Contrast_ratio_compare

 

ເບື້ອງຊ້າຍຄ່າ Contrast Ratio ສູງ, ເບື້ອງຂວາຕໍ່າ

ສະຫລຸບແລ້ວ ການຈະເລືອກຊື້ຫນ້າຈໍມາໃຊ້ນັ້ນແມ່ນຕ້ອງເບິ່ງຫລາຍໆປັດໃຈ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນຈຸດປະສົງໃນການນຳໃຊ້ ແລະງົບປະມານທີ່
ເຮົາຈະສາມາດຈ່າຍໄດ້ ເພາະຫນ້າຈໍທຸກໆປະເພດແມ່ນສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ຂອງຕົນເອງໄດ້ຫມົດ ຄືການສົ່ງສັນຍານພາບອອກມາໃຫ້ເຮົາເບິ່ງ ແຕ່ພາບທີ່ໄດ້ນັ້ນຈະດີລະດັບໃດກໍຂຶ້ນກັບການເລືອກຂອງເຮົາເອງ.