HAF932-5-150Computer Case (Chassis) ຫລືເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ Case ເປັນຫນ່ວຍບັນຈຸອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງລະບົບຄອມ
ພິວເຕີເອົາໄວ້ທາງໃນ ເພື່ອຮັກສາອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ Hardware ຕ່າງໆ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຊິ້ນ
ສ່ວນອຸປະກອນຂອງລະບົບເສຍຫາຍ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ສະດວກສະບາຍ ແລະທີ່ສຳຄັນ ປ້ອງກັນ
ບໍ່ໃຫ້ໄຟຟ້າຊ໋ອດຜູ້ໃຊ້ຄອມນຳອີກ ສະຫລຸບງ່າຍໆ​ Computer Case ແມ່ນເຮືອນຫລືຮ່າງຂອງຄອມພິວເຕີ
ນັ້ນເອງ.

 

Computer Case ໂດຍຫລັກໆແລ້ວຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄືແບບ: Tower ເຊິ່ງຈະເປັນປະເພດແນວຕັ້ງ
ແລະ Desktop ເຊິ່ງເປັນປະເພດແນວນອນ ໂດຍທີ່ນິຍົມສ່ວນຫລາຍແມ່ນຈະເປັນແບບແນວຕັ້ງ Tower ເພາະມີ
ຫລາຍຂະຫນາດໃຫ້ເລືອກແລະສະດວກໃນການປະກອບ ພ້ອມທັງສາມາດນຳມາດັດແປງແລະແຕ່ງເສີມໄດ້,
ສ່ວນແບບແນວນອນ Desktop ນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນທີ່ນິຍົມ ເພາະສ່ວນຫລາຍຈະໃຊ້ກັບຄອມພິວເຕີແບບສັ່ງຊື້
ຍົກຊຸດຕາມຫ້ອງການຕ່າງໆ ບໍ່ສາມາດນຳມາດັດແປງແຕ່ງເສີມໄດ້ ເນື່ອງຈາກມີຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ປະຢັດພື້ນທີ່ໃນ
ໂຕະວາງຄອມ ເຊິ່ງທາງຜູ່ຂຽນຈະບໍ່ຂໍລົງເລິກ case ປະເພດດັ່ງກ່າວໃນບົດຄວາມນີ້.

 

ປະເພດແນວຕັ້ງ Tower

Computer Case ປະເພດແນວຕັ້ງນີ້ໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດຍ່ອຍອີກເທື່ອນຶ່ງຄື:

• ຊະນິດນ້ອຍ – Mini Tower

Mini_Tower

ເນື່ອງຈາກມີຂະຫນາດທີ່ນ້ອຍບໍ່ກິນເນື້ອທີ່ຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ສະດວກໃນການຈັດວາງບໍ່ວ່າຈະວາງໄວ້ເທິງຫນ້າໂຕະ ຫລື ກ້ອງໂຕະ, ສາມາດເຄືອນ
ຍ້າຍໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ແຕ່ມີຂໍ້ຈຳກັດຄື ສາມາດໃສ່ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີໄດ້ຫນ້ອຍ ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ທາງໃນແຄບ, ອາດຈະໃສ່ HDD
ແລະ Optical Drive ໄດ້ພຽງອັນດຽວ ອີກທັງບໍ່ສາມາດລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ ເພາະອາດຈະໃສ່ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ພຽງອັນດຽວ.
Case ຄອມພິວເຕີປະເພດນີ້ມັກຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນສຳນັກງານຫ້ອງການຕ່າງໆເພາະປະຢັດພື້ນທີ່ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ວຽກງານໃນຫ້ອງ
ການສ່ວນຫລາຍຈະເປັນແນວພິມດີດ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງຄອມພິວເຕີສູງ.

 

•  ຊະນິດປານກາງ – Mid Tower

Mid_Tower 

ເປັນຊະນິດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງ ເນື່ອງຈາກມີຂະຫນາດທີ່ບໍ່ນ້ອຍຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ໃນການເພີ່ມອຸປະກອນຕ່າງໆເຂົ້າໄປໄດ້ຫລາຍ ແລະຍ້ອນມີຂະຫນາດທີ່ບໍ່ໃຫຍ່ຈົນເກີນໄປເຮັດໃຫ້ສາມາດວາງໄວ້ເທິງໂຕະເຮັດວຽກໄດ້, Case ຊະນິດນີ້ມັກເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍ ນັບຕັ້ງແຕ່
ຜູ່ໃຊ້ພາຍໃນສຳນັກງານຫ້ອງການ, ຜູ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ມັກປະກອບຄອມດ້ວຍໂຕເອງໄປຈົນເຖິງໃນອົງກອນຕ່າງໆ.

 

•  ຊະນິດໃຫຍ່ – Full Tower

Full_Tower

ເປັນ Case ທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ສຸດໃນກຸ່ມ ເຊິ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນ Case ສະເພາະກຸ່ມຄົນທີ່ຫລົງໄຫລໃນຄອມພິວເຕີ ເພາະມັນສາມາດ
ໃສ່ອຸປະກອນໄດ້ຫລາຍ ພ້ອມທັງຍັງສາມາດລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ, ສາມາດແຕ່ງເສີມໄດ້ຫລາກຫລາຍ ແຕ່ຕ້ອງແລກມາດ້ວຍລາຄາທີ່
ສູງ(ຫລາຍ).  ເນື່ອງຈາກມີຂະຫນາດທີ່ໃຫຍ່ແລະມີນ້ຳຫນັກຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະວາງໄວ້ເທິງໂຕະ ເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ໂຕະ
ເຮັດວຽກຂອງທ່ານເສຍຮູບຊົງໄດ້ຫລືເຖິງຂັ້ນເປ່ເພໄດ້.

 

ເຕັກນິກການເລືອກຊື້ Computer case:

ເພາະເປັນບ່ອນບັນຈຸອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງຄອມພິວເຕີ ດັ່ງນັ້ນເວລາທີ່ລະບົບຄອມພິວເຕີກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ນັ້ນ ພາຍໃນ Case ຈະມີອຸນ
ຫະພູມທີ່ສູງ ແລະຖ້າບໍ່ມີລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາ Hardware ພາຍໃນເປ່ເພໄດ້ໃນທີ່ສຸດ. ສະນັ້ນເວລາເລືອກຊື້
Case ແຕ່ລະຄັ້ງຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນເລື່ອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນເປັນສຳຄັນ ໂດຍຫລັກໆແລ້ວເຮົາສາມາດເລືອກຊື້ Computer Case
ໄດ້ຕາມຫລັກການດັ່ງນີ້:

1. ຊະນິດແລະຮູບແບບຂະຫນາດທີ່ຕ້ອງການ.

ເພາະວ່າ Computer Case ນັ້ນມີຫລາຍແບບໃຫ້ເລືອກ ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຄິດເຖິງຄວາມເຫມາະສົມຂອງຊະນິດ Case ວ່າຕ້ອງການແບບໃດ ເພາະຖ້າຈຸດປະສົງຫລັກແມ່ນເພື່ອໃຊ້ໃນຫ້ອງການ, ມີເນື້ອທີ່ຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການຈະເພີ່ມເຕີມອຸປະກອນ Hardware ຕື່ມອີກ
ກໍຄວນເລືອກເອົາແບບ Mini-Tower ແທນທີ່ຈະໄປເອົາແບບ Full-tower. ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າທ່ານມີເນື້ອຈັດວາງຄອມທີ່ກວ້າງພໍ ແລະອາດ
ຈະມີການເຕີມແຕ່ງອຸປະກອນ Hardware ຕື່ມອີກ ທ່ານຄວນເລືອກແບບ Mid-Tower ຫລື Full-Tower ແທນ.

2. ລະບົບການຫມຸນວຽນຂອງອາກາດພາຍໃນ Case

airflow-2

ຜູ່ໃຊ້ຄອມພິວເຕີຫລາຍຄົນມັກເບິ່ງຂ້າມຈຸດນີ້ໄປ ເພາະຄິດວ່າລະບົບລະບາຍອາກາດໃນຄອມນັ້ນບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ
ການຫມູນວຽນຂອງອາກາດພາຍໃນ Case ນັ້ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ, ບັນດາ Hardware ຕ່າງໆພາຍໃນຈະເພໄວ້ຫລືຊ້າກໍຂຶ້ນນໍາລະບົບ
ລະບາຍຄວາມຮ້ອນເປັນຫລັກ ເພາະມັນຈະຊ່ອຍລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ບັນດາອຸປະກອນ Hardware ຕ່າງໆປ່ອຍອອກມາໃຫ້ອອກໄປຈາກ
Case ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກສະສົມໄວ້ໃນພາຍໃນ Case ນັ້ນລົດລົງ. ຖ້າທ່ານຫາກເປັນຄົນທີ່ມັກແຕ່ງຄອມພິວເຕີທີ່ມັກເອົາອຸກອນ
ຫລາຍຢ່າງເຂົ້າໄປໃນນັ້ນແບບເຕັມອັດຕາ ທ່ານຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ Case ເປັນອັນດັບທຳອິດ.

3.ຫນ້າຕາ ແລະ ຄວາມສະດວກວະບາຍໃນການນຳໃຊ້

image_44

ປັດຈຸບັນມີ Case ຫລາຍຊະນິດທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາຢ່າງສວຍງາມ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າຫນ່ວຍຄອມທາງຂ້າງເຮົານັ້ນແມ່ນຄອມພິວ
ເຕີແທ້ໆ ບໍ່ແມ່ນກ່ອງເຫລັກສີແຈສາກທຳມະດາອັນນຶ່ງ. ແຕ່ Case ງາມໆບາງອັນຜັດໃຊ້ໄດ້ຫຍຸ້ງຍາກ ເຊັ່ນ: ບໍ່ໃຫ້ຮູສຽບ USB ເສີມ, ບໍ່ມີຮູ
ສຽບຫູຟັງພາຍນອກ, ບ່ອນໃສ່ HDD ພາຍໃນມີພຽງແຕ່ 2 ບ່ອນ ໆລໆ, ເຊິ່ງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງມີມາໃຫ້ທຸກຄັ້ງ ຖ້າ Case ຫນ່ວຍໃດບໍ່ມີ ແມ່ນ
ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ຊື້. Case ທີ່ອອກແບບມາດີໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຈະມີທັງປຸ່ມ ເປີດ-ປິດ ພັດລົມ ແລະ ດອກໄຟ LED ພາຍໃນພັດລົມ ແຕ່ແນ່ນອນວ່າ ລາຄາມັນກໍສູງໄປຕາມຄວາມສາມາດ.

4. ຄວາມງ່າຍໃນການປະກອບ
ຖ້າທ່ານຫາກເປັນຄົນທີ່ມັກຕົບແຕ່ງຄອມ, ມັກປ່ຽນອຸປະກອນ Hardware ພາຍໃນຄອມແລະມັກບຳລຸງຮັກສາຄອມຂອງທ່ານຢູ່ຕະຫລອດ
ເວລາ ແມ່ນແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ Case ທີ່ອອກແບບມາໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການປະກອບ ເພາະຖ້າອອກແບບມາບໍ່ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ເສີຍເວລາໃນການປະ
ກອບຄອມຫລາຍ ຈົນບາງຄັ້ງເກີດອາການຫງຸດຫງິດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນໃນປັດຈຸ Case ຫລາຍປະເພດໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນຈຸດນີ້ ແລະໄດ້
ອອກແບບໃຫ້ສາມາດເປີດຝາ Case ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ສາມາດຍຶດຕິດອຸປະກອນ Hardware ຕ່າງໆເຂົ້າໃນ Case ໄດ້ໂດຍບໍ່ໃຊ້ນ໋ອດໃນການ
ຢຶດຕິດ ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການປະກອບແລະການເຮັດອານາໄມຄອມພິວເຕີງ່າຍຂຶ້ນ.

ສະຫລຸບແລ້ວ
ການເລືອກຊື້ Computer Case ໃຫ້ຖືກໃຈນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເລີຍ ເພາະບໍ່ພຽງແຕ່ຮູບຊົງທີ່ສວຍງາມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຕ້ອງພິຈາລະນາຄຸນ
ສົມບັດຕ່າງໆ ແລະຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊ້ງານອີກນຳ ແລະທີ່ສຳຄັນແມ່ນເລື່ອງລາຄາ ເພາະຖ້າຢາກໄດ້ Case ດີໆ ກໍຈຳເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ຈ່າຍຫນັກເປັນຂອງທຳມະດາເຊິງອັນນີ້ຂຶ້ນກັບ ວິຈາລະນະຍານຂອງຜູ່ໃຊ້ເອງ.