VESTA_SERIES_TRUE_ONLINE_UPS_SYSTEMS-150ມາເລືອກລະບົບໄຟສຳຮອງໃຫ້ຄອມທ່ານ ເພື່ອຄວາມປອດໄພແລະບໍ່ເສຍວຽກເສຍງານ

UPS (Uninterruptible Power Supply) ຫລືເອີ້ນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ຫມໍ້ເກັບໄຟສຳຮອງ ເປັນອຸປະກອນ
ທີ່ໃຊ້ເພື່ອຈ່າຍໄຟຟ້າສຳຮອງຈາກແບັດທີ່ເກັບໄຟໄວ້ແລ້ວສົ່ງອອກໄປໃຫ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ໃນລະຫວ່າງ
ທີ່ເກີດເຫດໄຟຟ້າດັບ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີເວລາພຽງພໍທີ່ຈະໄດ້ກູ້ຂໍ້ມູນ, ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ທັນເວລາ ພ້ອມທັງ
ຍັງຊ່ອຍທະຫນອມ ອຸປະກ່ອນຄອມພິວເຕີ ຕ່າງໆໄດ້ອີກດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ນກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈເລືອກຊື້ຫມໍ້
ເກັບໄຟສຳຮອງ (UPS) ນັ້ນທ່ານຕ້ອງຮູ້ຈັກບັນດາພື້ນຖານຂອງມັນກ່ອນ ວ່າເຄື່ອງປະເພດໃດເຫມາະ
ສົມໃນການໃຊ້ວຽກ ພ້ອມທັງປະເມີນງົບປະມານທີ່ທ່ານຈະສາມາດຊື້ໄດ້.

 

 

+ຊະນິດຂອງ UPS

ສິ່ງທຳອິດທີ່ທ່ານຄວນຈະຮູ້ກ່ອນການເລືອກຊື້ UPS ຄືມັນໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດດັ່ງນີ້:

1. True Online UPS (Double Conversion UPS)
ເປັນຫມໍ້ເກັບໄຟສຳຮອງທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປົກປ້ອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ແລະຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ມີລາຄາທີ່
ແພງຫລາຍ ເຊິ່ງຫລັກການເຮັດວຽກຂອງຫມໍ້ເກັບໄຟສຳຮອງລະບົບນີ້ຄື ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ຫລື  ອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຕໍ່ເຂົ້າກັບ UPS ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບໄຟກົງຈາກກະແສໄຟໃນບ້ານເລີຍ ເພາະລະບົບຈະຈ່າຍກະແສໄຟເຂົ້າໃນແບັດເກັບໄຟກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງສົ່ງກະແສໄຟທີ່ມີຄວາມ
ສະຖຽນສູງເຂົ້າໄປຫາຄອມພິວເຕີ. ເມື່ອກະແສໄຟທີ່ສົ່ງໄປສະຖຽນ ກໍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການ ໄຟຕົກ ໄຟເກີນ ຫລື ກະແສໄຟມາບໍ່ສະຫມ່ຳ
ສະເຫມີ.  ເນື່ອງຈາກທີ່ເຄື່ອງ UPS  ແບບນີ້ມີລາຄາທີ່ສູງຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຫມາະທີ່ຈະນຳໄປໃຊ້ກັບອຸປະກອນຄອມພິວເຕີທົ່ວໆໄປ ແຕ່ຈະ
ເຫມາະສຳຫລັບອຸປະກອນທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໄດ້ເລີຍເຊັ່ນ ເຄື່ອງມືການແພດ, ຕູ້ ATM, ລະບົບຄອມພິວເຕີໃນທະນາຄານ,
ເຄື່ອງ Server ເປັນຕົ້ນ ເພາະເຄື່ອງພວກນີ້ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບກະແສໄຟທີ່ສົມບູນແບບ.

+ຈຸດດີ:
– ສາມາດປົກປ້ອງອຸປະກອນເຄື່ອງຄອມໄດ້ທຸກກໍລະນີ.

– ມີລະບົບກວດສອບໂຕເອງ ແລະ ໂອນຍ້າຍໄຟຟ້າເພື່ອຈ່າຍກຳລັງໄຟໃຫ້ກັບອຸປະກອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ.

– ຈ່າຍຄວາມດັນໄຟໄດ້ປອດໄພ ບໍ່ມີອາກາດໄຟຕົກ ຫລື ໄຟບໍ່ສະຖຽນ ພ້ອມທັງຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟໄດ້ຢ່າງດີ.

+ຈຸດອ່ອນ
– ລາຄາແພງຫລາຍ.

 

2. Standby UPS (Off line UPS)

ຫມໍ້ເກັບໄຟສຳຮອງທີ່ມີທັງລາຄາຖືກແລະລາຄາແພງ, ມີທັງຂະຫນາດນ້ອຍ ໄປຈົນເຖິງປານກາງ ລະບົບພາຍໃນເຄື່ອງບໍ່ມີຄວາມຊັບ
ຊ້ອນຫລາຍ ເຮັດໃຫ້ເພຍາກ ແລະ ແປງງ່າຍ ແຕ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນໄຟດັບໄດ້ຢ່າງດຽວ ບໍ່ສາມາດປັບກະແສໄຟໃຫ້ສະ
ຖຽນໄດ້ ເວົ້າງ່າຍໆຄືເປັນພຽງແຕ່ຫມໍ້ເກັບໄຟສຳຮອງເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ໃນປະຈຸບັນ Standby UPS ຮຸ່ນໃຫມ່ໆກໍໄດ້ມີລະບົບກວດສອບ
ຄວາມຜິດຜິດພາດໃນກະແສໄຟໃນໂຕ ເຮັດໃຫ້ ເມື່ອມີກະແສໄຟເກີນ ວົງຈອນຈະສາມາດປ່ຽນຈາກໄຟບ້ານມາໃຊ້ໄຟໃນແບັດແທນ
ແຕ່ກໍມີບັນຫາຢູ່ບ່ອນວ່າ ຖ້າຫາກລະບົບການສະຫລັບໄຟບໍ່ດີ ຫລືຊ້າເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ຄອມຂອງທ່ານດັບໄປທັນທີ ເພາະຈ່າຍໄຟ
ໄດ້ບໍ່ໄວພໍ ຫລື ບໍ່ສະຖຽນພໍ. ດັ່ງນັ້ນ UPS ລະບົບນີ້ຈຶ່ງເຫມາະສຳຫລັບຄອມທີ່ໃຊ້ວຽກທົ່ວໄປ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີເວລາບັນທຶກຂໍ້ມູນໄດ້ທັນ
ຕອນໄຟດັບ

+ຈຸດດີ  
– ລາຄາຖືກ ແລະ ມີຂະຫນາດທີ່ນ້ອຍ.
– ສາມາດຊ່ອຍຈ່າຍໄຟໄດ້ດີເວລາໄຟດັບ.

+ຈຸດອ່ອນ
– ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນກະແສໄຟເກີນໄດ້ ແລະ ເວລາໄຟຕົກມັກສົ່ງໄຟໄປລ້ຽງລະບົບຄອມບໍ່ທັນເຮັດໃຫ້ຄອມດັບ.

line interactive ups 3 pics 700

 3. Line Interactive UPS

ຫມໍ້ເກັບໄຟສຳຮອງທີ່ເຫມາະກັບເຄືອງຄອມພິວເຕີທົ່ວໆໄປ ພ້ອມທັງຄອມພິວເຕີທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວຽກງານການເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງໃຊ້
ເວລາດົນ ຫລືອາດຈະນຳມາໃຊ້ກັບ Sever ຂະຫນາດນ້ອຍກໍໄດ້.  Line Interactive UPS ເປັນຫມໍ້ເກັບໄຟສຳຮອງທີ່ມີລາຄາທີ່ຖືວ່າ
ສູງແຕ່ບໍ່ສູງຫລາຍ ມີລະບົບການສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ຫນ້າພໍໃຈ ແລະ ລະບົບວົງຈອນພາຍໃນທີ່ຊັບຊ້ອນປານກາງ. ຫມໍ້ເກັບໄຟສຳຮອງ ຊະນິດນີ້ມີລະບົບການເຮັດວຽກຄ້າຍໆກັບ Standby UPS ແຕ່ຈະມີຄວາມສາມາດທີ່ສູງກວ່າ ເຊິ່ງຈະມີການເພີ່ມອຸປະກອນທີ່ເອີ້ນ
ວ່າ Stabilizer ເຂົ້າໄປ ໂດຍມັນມີຫນ້າທີ່ກວດສອບລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຈະສົ່ງໄປໃຫ້ອຸປະກອນຄອມ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງຄວບຄຸມ
ແຮງດັນໄຟຟ້າໃຫ້ມີຄວາມສະຫມ່ຳສະເຫມີໄດ້ຕະຫລອດ.

+ຈຸດດີ
– ລາຄາຖືກກວ່າ UPS ແບບ True Online
– ມີຂະຫນາດທີ່ບໍ່ໃຫຍ່ຫລາຍ
– ມີລະບົບປ້ອງກັນກະແສໄຟບໍ່ສະຖຽນໄດ້
+ຈຸດອ່ອນ
– ເວລາພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນເຮັດວຽກມີສຽງດັງແຮງຫລາຍ.

 

ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ອນເລືອກຊື້ຫມໍ້ເກັບໄຟສຳຮອງ

1. ຂະຫນາດກຳລັງໄຟຟ້າ (VA)

 • ຂະຫນາດກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ UPS ສາມາດສົ່ງໃຫ້ເຄື່ອງຄອທພິວເຕີ ຕ້ອງສູງກວ່າກຳລັງໄຟໂດຍຮວມທີ່ເຄືອງຄອມພິວເຕີ
  ຕ້ອງການຢູ່ສະເຫມີ. ຍົກຕົວຢ່າງ ທັງຫນ້າຈໍແລະຄອມຕ້ອງການກຳລັງໄຟຟ້າ 200VA ແປວ່າ UPS ທີ່ທ່ານຕ້ອງຊື້ນັ້ນ
  ຕ້ອງມີກຳລັງຈ່າຍໄຟໄດ້ສູງກວ່າ 200 VA ຂຶ້ນເມືອສະເຫມີ.

2. ຕ້ອງການໃຫ້ UPS ຈ່າຍໄຟຟ້າສຳຮອງໄດ້ດົນປານໃດ? (Backup Time)

 • ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວBackup Time ຈະມີຄວາມສຳພັນກັບຂະຫນາດກຳລັງໄຟຟ້າຂອງ UPS ແລະ ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ
  ເຊິ່ງຖ້າ UPS ມີຂະຫນາດກຳລັງໄຟຟ້າສູງເທົ່າໃດຈະເຮັດໃຫ້ແບັດທີ່ໃຊ້ນັ້ນມີຂະຫນາດ Ah ທີ່ສູງ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດ
  ຈ່າຍໄຟໄດ້ຕໍ່ໄປອີກໃນກໍລະນີໄຟດັບ

3. ມີໂປຣແກຣມຄວາບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງ UPS ຫລືບໍ່?

 • ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຜູ່ໃຊ້ມັກເບິ່ງຂ້າມຈຸດນີ້ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວມັນເປັນສິ່ງນຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພາະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ UPS ດີໆຈະມີໂປຣແກຣມການຄວບຄຸມມາໃຫ້ນຳ ເພື່ອກວດສອບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໄຟໃນຫມໍ້ເກັບໄຟສຳຮອງ. ສາມາດ
  ຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕັ້ງເວລາໃຫ້ຄອມມອດເອງເວລາໄຟດັບ, ຕັ້ງເວລາວ່າໃຫ້ມັນສາມາດຈ່າຍໄຟໄດ້ອີກຈັກນາທີ
  ຫລັງຈາກໄຟດັບໄປແລ້ວ ແລະຍັງສາມາດເບິ່ງວ່າແບັດໃນ UPS ນັ້ນມີການເສື່ອມໄປຫລາຍປານໃດແລ້ວ.software

4. ມີລະບົບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຫລືບໍ່?

 • UPS ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດໃຊ້ງານດົນໆໂດຍບໍ່ຢຸດພັກເປັນເວລາດົນ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຕິດພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນໂຕ ເພື່ອໃຫ້ລະບົບສາມາດເປີດໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ແຕ່ຖ້າບໍ່ມີພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ຈະເຮັດໃຫ້ເພໄວ ແລະ ແບັດກໍເກີດ
  ການເສື່ອມສະພາບໄວ.

ນັ້ນຄືຫລັກການການສັງເກດ ແລະຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫມໍ້້ເກັບໄຟ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ພິຈາລະນາ ແຕ່ໃນການຊື້ໂຕຈິງແລ້ວ ທ່ານຄວນປຶກສາ
ຜູ່ຮູ້ຫລືສຶກສາຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບ UPS ຮຸ່ນທີ່ທ່ານສົນໃຈ ວ່າເຫມາະກັບຄອມຂອງທ່ານຫລືບໍ່ ຖ້າເປັນຄອມທີ່ໃຊ້ໄຟບໍ່ຫລາຍກໍບໍ່ມີ
ບັນຫາໃນການເລືອກຊື້ ແຕ່ຖ້າເປັນຄອມທີ່ສະເປັກສູງ ມີອຸປະກອນຫລາຍຢ່າງ ອັນນີ້ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.