Twitch

ເວັບໄຊ Variety ລາຍງານຂ່າວວົງໃນວ່າ YouTube ກຳລັງຈະເຂົ້າຊື້ກິດຈະການ Twitch ເວັບໄຊສຳລັບແຊ ວິດີໂອບັນທຶກການເລັນເກມຊື່ດັງ ດ້ວຍມູນຄ່າປະມານ 1 ພັນລ້ານໂດລາ.

Twitch ກໍ່ຕັ້ງໂດຍ Justin Kan ແລະ Emmett Shear ໃນປີ 2011 ໂດຍ Justin Kan ເປັນຜູ່ກໍ່ຕັ້ງເວັບໄຊ Justin.tv ເວັບໄຊແຊວິດີໂອສົດ (livestream) ລາຍທຳອິດ ຂອງອິນເຕີເນັດ ປະຈຸບັນ Twitch ໄດ້ຮັບຄວາມ ນິຍົມຢ່າງສູງຈາກ ເກມເມີທົ່ວໂລກ ແລະ ເກມຄອນໂຊຮຸ່ນໃໝ່ທັງ Xbox One/PS4 ກໍ່ຮອງຮັບການອັດວິດີໂອ ການຫຼິ້ນເກມແລ້ວແຊຂຶ້ນ Twitch ໂດຍກົງ

 

 

ທີ່ມາ-blognone