ຖານຂໍ້ມູນ Smart city ຂອງຈີນ ຮົ່ວອອກສູ່ສາທາລະນະ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານຄວາມປອດໄພໂລກໄຊເບີ ຊື່ John Wethington ໄດ້ຄົ້ນພົບຖານຂໍ້ມູນ Elasticsearch ທີ່ສາມາດເຂົ້າຜ່ານເວັບບຣາວເຊີໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃສ່ລະຫັດຜ່ານ,
ໃນນີ້ເປັນຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະມວນຜົນຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດເຊັ່ນ: ການຈັບພາບໃບໜ້າ ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນ ຄົນນຶ່ງມີການເດີນທາງໄປໃນເສັ້ນທາງໃດ, ຂໍ້ມູນຍັງລະບຸຊ່ວງອາຍຸ,ເພດ,ໃສ່ແວ່ນຫລືໃສ່ຫນ້າກາກ,ອາລົມຂອງໃບຫນ້າວ່າຍິ້ມຢູ່ຫລືບໍ່,ມີຫນວດຫລືບໍ່, ລະດັບຄວາມຫນ້າສົນໃຈ, ເຊື້ອຊາດ ແຍກວ່າເປຫນຊາວຮັ່ນ ຫລືຄົນກຸ່ມນ້ອຍຂອງຈີນບໍ່.

ລະບົບຍັງມີການຕິດຕາມບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງຈັບຕາ ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນພິເສດເຊັ່ນ: ຄົນຕິດຢາ, ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕຈາກທີ່ຄຸມຂັງມາໃຫມ່ ນອກນີ້ຂໍມູນຍັງເກັບຂໍ້ມູນລະຫັດເຄື່ອງ IMEI, IMSI ຂຶງໂທລະສັບທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນຳ

ທັງນີ້ຍັງບໍ່ແນ່ແຈ້ງວ່າເປັນຂໍ້ມິນຂອງໜ່ວຍງານໃດ ແຕ່ຄາດການວ່າັນ້າຈະເປັນຂອງຫນ່ວຍງານລັດ ເພາະມີຂໍ້ມູນຂອງຄົນທີ່ຕ້ອງຕິດຕາມໄດ້.

Credt:
https://techcrunch.com/2019/05/03/china-smart-city-exposed/

https://www.blognone.com/node/109575