emotiv-largeຖ້າທ່ານເຄີຍເບິ່ງຫນັງ ເບິ່ງກາຕູນ ອ່ານນິຍາຍວິທະຍາສາດຄົງຈະເຫັນວ່າມີການຈິນຕະນາການເຖິງຫຸ່ນຍົນໃນອະນາຄົດທີ່ ສາມາດບັງຄັບໄດ້ດ້ວຍ ການສັ່ງຜ່ານສະຫມອງຫລືພຽງແຕ່ຄຶດບໍ່ຕ້ອງໄປກົດປຸ່ມບັງຄັບຕ່າງໆ ກໍສາມາດສັ່ງໃຫ້ຫຸ່ນຍົນເຮັດ ນັ້ນເຮັດນີ້ໄດ້ຕາມສະຫມອງສັ່ງເລີຍ. ຫລ້າສຸດ ນັກວິໄຈຈາກປະເທດຈີນໄດ້ສາຖິດລະບົບທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ມະນຸດສາມາດຄວບ ຄຸມຫຸ່ນຍົນຂະຫນາດນ້ອຍໄດ້ດ້ວຍຄວາມຄຶດ ພຽງແຕ່ຄຶດກໍສາມາດສັ່ງ ວຽກຫຸ່ນໂຕດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້

emotiv-large

thought_control

ລະບົບຄວບຄຸມທີ່ວ່ານີ້ເອີ້ນວ່າ Flybuddy2 ເປັນຜົນງານຂອງນັກວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Zhejiang ເຊິ່ງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບດັ່ງກ່າວມີສາມ ສ່ວນຫລັກເລີ່ມຈາກ EEG Headset ເປັນເຄື່ອງຮັບຄື້ນສັນຍານຈາກສະຫມອງ ໄວ້ຊຸບໃສ່ຫົວຜູ່ບັງຄັບ ເຊິ່ງມັນຈະຮັບສັນຍານ ຈາກສະຫມອງແລ້ວສົ່ງ ຄຳສັ່ງໄປຫາຄອມພິວເຕີຜ່ານກາເຊື່ອມຕໍ່ທາງ Bluetooth ຈາກນັ້ນຄອມພິວເຕີຈະແປງສັນຍານສະຫມອງທີ່ໄດ້ມານັ້ນ ໄປເປັນຄຳສັ່ງທີ່ສາມາດຄວບຄຸມ ຫຸ່ນຍົນໄດ້ແບບໄຮ້ສາຍຜ່ານ Wi-Fi ແລະສ່ວນສຸດທ້າຍກໍແມ່ນໂຕຫຸ່ນທີ່ຖືກຕັ້ງໂປຣແກຣມໃຫ້ຮອງຮັບຄຳສັ່ງຕ່າງໆໄວ້ແລ້ວເຊັ່ນ: ເມື່ອຜູ່ໃຊ້ຄຶດເຖິງເບື້ອງ ຊ້າຍຫລາຍໆຫຸ່ນຈະລົງຈອດ (ເປັນຫຸ່ນແບບບິນໄດ້) ຄຶດໄປທາງຂວາຫຸ່ນຈະບິນໄປຫນ້າຂຶ້ນວ່າຍູ້ ໄປທາງຫນ້າຫຸ່ນຈະບິນຂຶ້ນເປັນຕົ້ນ.