urlເກີດດຣາມາໃນວົງການເກມອີກຄັ້ງ ເມື່ອບໍລິສັດຜະລິດເກມຍັກໃຫຍ່ຢ່າງ EA (Electronicc Arts) ປະກາດ
ວ່າທາງບໍລິສັດບໍ່ມີແຜນພັດທະນາເກມລົງເຄື່ອງ Wii U ຂອງບໍລິສັດ Nintendo ໂດຍການຖະແຫລ່ງຂ່າວ
ຄັ້ງນີ້ທາງ EA ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງເຫດຜົນທີ່ຍົກເລີກແຜນພັດທະນາເກມໃຫ້ Wii U ແຕ່ຢ່າງໃດ. ເຊິ່ງກໍມີການຄາດ
ການກັນວ່າ ອາດເນື່ອງຈາກເຄື່ອງ Wii U ມີບັນກັບ Engine ເກມຂອງ EA ຍ້ອນສະເປັກເຄື່ອງທີ່ຕ່ຳເກີນໄປ
ຫລືບໍ່ກໍອາດກ່ຽວກັບຍອດຂາຍຂອງ Wii U ທີ່ຍັງຖືວ່າຕ່ຳຫລາຍ ຈົນບໍ່ກຸ້ມຄ່າພໍທີ່ຈະເຮັດເກມລົງ.

 

 

ຫລັງການປະກາດບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ກໍມີດຣາມານຳມາອີກເມື່ອນັກພັດທະນາເກມຄົນນຶ່ງຂອງ EA ຊື່ວ່າ Bob Summerwill ໄດ້ Tweet ຂໍ້ຄວາມ
ສ່ວນໂຕ ໂດຍມີເນື້ອໃນວ່າ

“Wii U ຫ່ວຍ ສະເປັກຕ່ຳກວ່າ Xbox360 ແຖມລະບົບອອນໄລແລະຮ້ານຄ້າອອນໄລກໍບໍ່ດີ ນອກນັ້ນມືເກມກໍມີຮູບຮ່າງປະຫລາດ”

ea-wii-u-crap

ຍັງບໍ່ພໍ ນັກພັດທະນາເກມຄົນດັ່ງກ່າວຍັງ Tweet ຕື່ມອີກວ່າ “Nintendo ຄືກັບວ່າຍັງຢູ່ໃນຍຸກປີ 1990. ຫນ້າຈະເຊົາເຮັດເຄື່ອງເກມອອກ
ມາໄດ້ແລ້ວ ແລະຫັນໄປພັດທະນາເກມຕະກູນ Mario ກັບ Legend of Zelda ຂາຍໃຫ້ Playstation 4 ຫລື Xbox ໃຫມ່ແທນ”

wii_u_black

ນອກນັ້ນຍັງອັດທ້າຍອີກຂໍ້ຄວາມນຶ່ງທີ່ວ່າ “EA ຕັດສິນໃຈຖືກແລ້ວທີ່ບໍ່ເຮັດເກມໃຫ້ Wii U ເພາະນີ້ຖືເປັນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຂອງ
ບໍລິສັດໃຫ້ແກ່ຕະຫລາດທີ່ມີໂຕຕົນແທ້ໆ”

ຫລ້າສຸດນັກພັດທະນາເກມຄົນດັ່ງກ່າວລຶບຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານັ້ນອອກແລ້ວ (ສົງໄສຢ້ານດຣາມາ XD)

ea_sign_616