coca-cola2

ຄົງຈະບໍ່ມີໃຜບໍ່ຮູ້ຈັກເຄື່ອງດື່ມສີດຳ ຫລືຊື່ທາງການຄ້າແມ່ນ
Coca-Cola ທີ່ຄອງໃຈຄົນທົ່ວໂລກມາຫລາຍປີ.ຕົ້ນກຳເນີດ
ແທ້ໆຂອງເຄື່ອງດື່ມຊະນິດນີ້ ມາຈາກປະເທດຝຣັ່ງໃນປີ
1863
ໂດຍ Angelo Mariani ເອົາວາຍມາປະສົມກັບໂຄເຄນ
(ໂຄເຄນສະກັດຈາກໃບຂອງຕົ້ນໂຄຄາ)ອອກຂາຍເປັນວາຍຍີ່ຫໍ້ນຶ່ງ.

 


ຕໍ່ມາ Dr. John Pemberton ໄດ້ນຳເອົາວາຍດັ່ງກ່າວມາປະຍຸກໃຫມ່ ໂດຍຕັດແອລກໍຮໍອອກ ແລະ
ປ່ຽນໄປໃຊ້ໃບໂຄຄາພັນຈາກອາຟຣິກາ ເຊິ່ງມີສານຄາເຟອິນ ແທນໂຄເຄນ.ນອກນັ້ນລາວຍັງໃຊ້ສ່ວນ
ປະສົມທີ່ສະກັດຈາກເມັດຂອງຫມາກໂຄລາ ມາປະສົມນຳ ຈຶ່ງເປັນທີ່ມາຂອງຊື່ບໍລິສັດທີ່ວ່າ
Coca-Cola
ຍ້ອນມີສ່ວນປະສົມຂອງໃບໂຄຄາ ແລະຫມາກໂຄລາ.

ໃນໄລຍະທຳອິດ Dr. John Pemberton ເຮັດເຄື່ອງດື່ມນີ້ຂາຍທີ່ຮ້ານຂາຍຢາ ໂດຍເປັນເຄື່ອງດື່ມ
ທີ່ຊ່ອຍແກ້ອາການເຈັບຫົວ (ຂາຍເປັນຢາ) ບັງເອີນອີກແລ້ວ ປະກົດວ່າຣົດຊາດຂອງມັນແຊບເລີຍມີ
ຄົນຕິດໃຈ ແລະພັດທະນາຈາກຂາຍເປັນຢາ ກາຍມາເປັນເຄື່ອງດື່ມ ແລະມີການເພີ່ມໂຊດາມາປະສົມ
ຈົນກາຍມາເປັນ ນ້ຳອັດລົມທີ່ນິຍົມໄປທົ່ວໂລກ.