Samsung-Logoຊຳຊຸງປ່ຽນຊື່ Samsung Apps ມາເປັນຊື່ໃໝ່ວ່າ Samsung Galaxy Apps

ສຳລັບໃຜທີ່ໃຊ້ສະມາດໂຟນຂອງຊຳຊຸງໜ້າຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບ Samsung Apps ທີ່ເປັນ ບ່ອນດາວໂຫລດແອັບ ໂດຍສະພາະຂອງສະມາດໂຟນຂອງຊຳຊຸງເປັນຢ່າງດີ ລ່າສຸດ ຊຳຊຸງໄດ້ປ່ຽນຊື່ Samsung Apps ມາເປັນ ຊື່ໃໝ່ຊື່ວ່າ Samsung Galaxy Apps ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບສິນຄ້າສະກຸນດຽວກັບ Galaxy. ໃນວັນທີ່ 11 ກໍລະກົດ 2014 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທາງບໍລິສັດຊຳຊຸງປະກາດປ່ຽນຊື່ແອັບ Samsung Apps ມາເປັນ Samsung Galaxy Apps ໂດຍຈະເນັ້ນແອັບພິເສດສຳລັບສິນຄ້າສະກຸນ Galaxy ຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບ GalaxyApps ໂຕໃໝ່ຖືກ ປັບ ຫນ້າຕາ (ອິນເຕີເຟສ) ໃຫ້ເບິ່ງຮຽບງ່າຍ ແລະ ໜ້າໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍຈະແບ່ງອອກເປັນ 3 ສ່ວນຫຼັກໆ ຄື Best Picks ແອັບແນະນຳໂດຍທີມງານຊຳຊຸງ, Top ແອັບຍອດນິຍົມ ແລະ For Galaxy ແອັບພິເສດສຳລັບອຸປະກອນຂອງຊຳຊຸງສະກຸນ Galaxy ໂດຍສະເພາະ.

ເຊິ່ງຜູ່ໃຊ້ງານສະມາດໂຟນຂອງຊຳຊຸງຈະເລີ່ມຄ່ອຍໆອັບເດດ Samsung Apps ເປັນ Samsung Galaxy Apps ຊື່ໃໝ່ໄວໆນີ້.

Samsung Galaxy Apps_1   ທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ : www.kapook.com