Steam

ເວັບເກມ Gamasutra ມີຂໍ້ມູນເຊີງສະຖິຕິວ່າເກມໃໝ່ທີ່ຂະຫຍາຍໃນ Steam ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ (ປະມານ 5 ເດືອນ) ມີຈຳນວນຮວມກັນຫຼາຍກວ່າເກມທີ່ຂະຫຍາຍໃນ Steam ຕະຫຼອດປີ 2013 ແລ້ວ.

ເຫດຜົນທີ່ສຳຄັນຄືເກມອິນດີໃໝ່ໆ ເປັນຈຳນວນ “ຫຼັກຮ້ອຍ” ວາງຂາຍຜ່ານ ກະບວນການ Steam Greenlight ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ Valve ມີແຜນຈະປັບປ່ຽນ Greenlight ໃນອານາຄັດກໍ່ຕາມ

 

ຜົນກະທົບທີ່ຊັດເຈນຈາກການທີ່ມີເກມຂາຍຫຼາຍຂຶ້ນຄື ເກມໃໝ່ຈະຢູ່ໜ້າທຳອິດຂອງ Steam ໄວຂຶ້ນຫຼາຍ ແລະໃນບາງກໍລະນີກາຢູ່ເທິງຫນ້າທຳອິດບໍ່ຮອດ 24 ຊົ່ວໂມງ (Steam ກໍ່ປ່ຽນໜ້າລາຍການ New Releases ເປັນ Top Sellers ແທນແລ້ວ)

ທີ່ມາ – blognone