0.move-line-contact-to-new-deviceຍ້າຍບັນຊີ LINE ໄປໂທລະສັບມືຖືເຄື່ອງໃໝ່ເຮັດແນວໃດ ບໍ່ໃຫ້ລາຍຊື່ໝູ່, ກຸ່ມ, ສະຕິກເກີທີ່ໂຫລດມາສູນຫາຍ ໄປ.

ທຸກໆທ່ານ ເຄີຍປະສົບບັນຫາຂໍ້ມູນລາຍຊື່ໝູ່ໃນ LINE ລຶບໃນໂທລະສັບມືຖືເຄື່ອງໃໝ່ ເພາະຮູ້ເທົ່າບໍເຖິງການ ໂດຍນຳຊິມກາດໄປໃສ່ອີກລະບົບປະຕິບັດການ (ຈາກ IOS ໄປໃສ່ມືຖືໃນເຄື່ອງ Android ຫຼື Windows
Phone 8) ຈາກນັ້ນ Login ດ້ວຍອີເມວດຽວກັບທີ່ລົງທະບຽນໄວ້ໃນ IOS ຈະປະກົດວ່າຂໍ້ມູນໃນ LINE ສຳລັບ IOS ເຄື່ອງເກົ່າຖືກລຶບຖິ້ມທັງໝົດ.

 

 

ຂໍ້ຄວນຮູ້ຄື ຖ້າຫາກເຮົາຍ້າຍ LINE ຂ້າມລະບົບປະຕິບັດການ ຫຼື ປ່ຽນມືຖືເຄື່ອງໃໝ່ ບາງຄຸນສົມບັດອາດ ຈະໃຊ້ງານໄດ້ ແຕ່ໃນບາງຄຸນສົມບັດອາດ ຈະໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ ແລະ ຫາກປ່ຽນເຄື່ອງ ປ່ຽນລະບົບປະຕິບັດການ ຜູ່ໃຊ້ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ເຖິງຂໍ້ຈຳກັດວ່າຫາກໃຊ້ LINE ໃນລະບົບປະຕິບັດການອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ IOS ຫຼື Android ບາງສ່ວນຈະບໍ່ສາມາດຊື້ສະຕິກເກີ ຫຼື ຫຼິ້ນເກມ LINE ໄດ້.

ສິ່ງທີ່ຄວນຈື່ກ່ອນການຍ້າຍ LINE:

  • LINE Account ຈະຖືກເຊື່ອມໂຍງກັບຊິມກາດ ໝາຍເລກໂທລະສັບ ແລະ ອຸປະກອນ ໂດຍທຸກເທື່ອທີ່ມີການປ່ຽນຊິມ ຈະຕ້ອງເຮັດ Verify Account ໃໝ່ (ສົມມຸດວ່າ ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ເມື່ອປ່ຽນຊິມກໍ່ຕ້ອງ Verify Account ໃໝ່) ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຂໍ້ມູນໃນ LINE ຈະຖືກ Reset ທັນທີທີ່ມີການປ່ຽນຊິມກາດ ຫຼື ຖອດຊິມກາດອອກ.
  • ຈື່ໄວ້ວ່າເມື່ອໃດກໍ່ຕາມ ທີ່ທ່ານ Login ດ້ວຍອີເມວໃນສະມາດໂຟນ ຫຼື ແທັບເລັດເຄື່ອງອື່ນ ຂໍ້ມູນເຄື່ອງເກົ່າກໍ່ຈະລຶບຖິ້ມໄປນຳທັນທີ.
  • ຮອບຄອບໃນການລົງທະບຽນອີເມວ ຈື່ລະຫັດຜ່ານກ່ອນການຍ້າຍ LINE ແລະ ເກັບຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນໄວ້ເປັນຄວາມລັບ.
  • ແນະນຳໃຫ້ Sync ລາຍຊື່ໝູ່ ກ່ອນຈະນຳເອົາອີເມວທີ່ລົງທະບຽນໃນ LINE ໄປ Sign in ໃນມືຖືເຄື່ອງອື່ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລາຍຊື່ທທີ່ເຄີຍເພີ່ມໄວ້ໃນ LINE ສູນຫາຍໄປ.

 

ຂັ້ນຕອນການ Backup ບົດສົນທະນາ:

ເມື່ອທ່ານທຳການຍ້າຍ LINE ມາ Login ໃນສະມາດໂພນ ຫຼື ແທັບເລັດເຄື່ອງອື່ນ ຂໍ້ຄວາມທີ່ເຮົາເຄີຍສົນທະນາ (Chat History) ຈະຖືກລຶບທັງໝົດ ແຕ່ເຮົາສາມາດ Backup ເກັບຂໍ້ຄວາມໄວ້ໂດຍຟັງຊັ່ນ Export Chat History ໃນ Chat Setting ໂດຍໄປທີ່ Chat ຂອງຄູ່ສົນທະນາທີ່ທ່ານຕ້ອງ ການຈັດເກັບ Chat History ຈາກນັ້ນກົດລູກສອນໃສ່ບ່ອນມຸມເບື້ອງຂວາ ເລືອກ more>> Settings > Export Chat History ເກັບແຕ່ລະບົດ ສົນທະນາສົ່ງໄປ Email ຫຼື ແອັບອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ເກັບໄວ້ໃນ Dropbox, Evernote ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ LINE Account ນີ້ໄປ Sign in ໃນມືຖືເຄື່ອງໃໝ່.

 

1.export-chat2-400x600

ລົງທະບຽນອີເມວກ່ອນການຍ້າຍເຄື່ອງ:

ກ່ອນລົງມືເຮັດ ຂໍໃຫ້ກວດສອບວ່າ ທ່ານໄດ້ທຳການລົງທະບຽນ LINE ດ້ວຍອີເມວແລ້ວ ຫຼື ບໍ ໂດຍມີຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:

1.     ຖ້າຍັງບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ກໍ່ເຂົ້າ LINE ຈາກນັ້ນເລືອກ more >> Settings >> Email Registration >> ແລ້ວປ້ອນອີເມວ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ>> ແລະ ໃສ່ລະຫັດຢືນຢັນ ທີ່ LINE ຈະສົ່ງມາໃຫ້ທາງອີເມວຂອງທ່ານ 4 ຫຼັກພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ຖືວ່າສຳເລັດແລ້ວ.

ທັ້ງນີ້ການລົງທະບຽນນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາຍຊື່ໃນ LINE ຂອງທ່ານສູນຫາຍແລ້ວ ມັນຍັງສາມາດໃຊ້ LINEAccount ໃນການຊື້ສະຕິກເກີ, ຊື້ໄອເທັມເກມ ແລະ ໃຊ້ໃນການLogin ເຂົ້າໄປເບິ່ງເວັບ Line Store ໄດ້ອີກ.

 

3.line-email-registration

2.   ຫາກວ່າທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນອີເມວ LINE Account ໄວ້ໃນມືຖືເຄື່ອງເກົ່າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກ່ອນທີ່ຈະໄປເຄື່ອງໃໝ່ ໃຫ້ທຳການ Sync ລາຍຊື່ LINE ເຄື່ອງເກົ່າໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນ. ມີວິທີດັ່ງນີ້: ໄປທີ່ more >> ເລືອກ Settings >> ເລືອກ  friends >> ເລືອກcontact >> ແລ້ວແຕະໃສ່ເຄື່ອງໝາຍລູກສອນສີຟ້າ ສັນຍະລັກ Sync.

 

4.sync-line-contact

3.   ຍ້າຍ LINE ເກົ່າມາໄວ້ໃນອຸປະກອນໃໝ່ ມີຈະຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

ເປີດ LINE >> ເລືອກ LINE User Login >> ປ້ອນ email ແລະ password ທີ່ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້ໃນເຄື່ອງເກົ່າ (ແນະນຳວ່າ ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ ທ່ານຄວນຖອດຊິມເກົ່າມາໃສ່ເຄື່ອງໃໝ່ກ່ອນ).

ເມື່ອສຳເລັດແລ້ວ Contact, Group, Sticker ທີ່ໂຫຼດໄວ້ ຫຼື ຊື້ໄວ້ ກໍ່ຈະເຂົ້າມາລວມໄປເຖິງຮູບ Profile ແຕ່ວ່າ Chat history ຈະບໍ່ເຂົ້າມານຳ ຖ້າຫາກຕ້ອງການເກັບ Chat history ເອົາໄວ້ຈະຕ້ອງທຳການ Export ຂໍ້ຄວາມແຊັດໄປເກັບໄວ້ກ່ອນ ຫຼື ສາມາດຍ້າຍໄປໄດ້ທັງໝົດ ຄືກັບບໍ່ມີ ຫຍັງເກີດຂຶ້ນ.

 

5.line011

 

ທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ : IT24Hrs