PS4

ຫຼັງຈາກທີ່ໄມໂຄຊອບປະກາດຈັບມືກັບ BesTV ເພື່ອເຊັນ Xbox One ໄປຂາຍໃນຈີນ ເມື່ອປາຍເດືອນທີ່ແລ້ວ ເທື່ອນີ້ມາເຖິງທາງຝັ່ງຂອງໂຊນີ່ ບາງທີຈະນຳເຄືອງຫຼິ້ນເກມຂອງຕົວເອງ
ຢ່າງ PlayStation 4 ໄປວາງຈຳໜ່າຍໃນປະເທດຈີນ.

 

 

 

ໂຊນີ່ປະກາດຈັບມືກັບບໍລິສັດ Shanghai Oriental Pearl Culture Development (ຄວາມຈິງແລ້ວກໍ່ຢູ່ໃນເຄື່ອງດຽວກັນກັບ Shanghai Media Group ເຈົ້າຂອງ BesTV ) ການຮ່ວມມືກັນຄັ້ງນີ້ຈະແບ່ງເປັນ 2 ຝ່າຍຄື ຝ່າຍການຜະລິດແລະ ຈຳໜ່າຍຮາດແວ ກັບຝ່າຍການຈັດຈຳໜ່າຍບໍລິການເສີມ, ຂົນສົ່ງ, ລິຂະສິດ ລວມເຖິງການວິໃຈແລະ ພັດຖະນາດ້ານຊອບແວ.

ພ້ອມກັນນີທາງໂຊນີ່ປະເທດຈີນຈະເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນ 70% ໃນບໍລິສັດ Sony Computer Entertainment (Shanghai) ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ບໍໃຊ້ຮາດແວ ສ່ວນອີກບໍລິສັດຢ່າງ Shanghai Oriental Pearl Sony Computer Entertainment Culture Development (ສ່ວນຮາດແວ) ໂຊນີ່ປະເທດຈີນຈະຖືຫຸ້ນ 49%.

ການບຸກຕະຫຼາດຂອງ PlayStation 4 ໃນຈີນຄັ້ງນີ້ ທາງໂຊນີ່ລະບຸວ່າ ຈະເນັ້ນເກມທີ່ເໝາະກັບຕະຫຼາດປະເທດຈີນ ແລະສອດຄ່ອງ ກັບຂໍ້ກຳນົດແລະ ກົດໝາຍຂອງທາງການຈີນ.

ຕ້ອງຕິດຕາມຕໍ່ໄປວ່າໃນທີ່ສຸດແລ້ວໃຜຈະໄດ້ຄອງຕະຫຼາດຈີນໄດ້ດີກວ່າກັນ.

ທີ່ມາ: blognone