download (9)ເວັບໄຊ  The Verge ອ້າງແຫລ່ງຂ່າວວົງໃນວ່າ Microsoft  ກຽມເປີດແພລັດຟອມ Xbox One ໃຫ້ນັກພັດທະນາສ້າງແອັບຯລົງໄດ້ໃນຊ່ວງທ້າຍປີນີ້ ໂດຍບໍລິສັດຈະປະກາດຂ່າວໃນງານ Build ເດືອນເມສາ ແລະອອກ SDK ຮຸ່ນພຣີວິວເດືອນພຶດສະພາ..

 

 

 

 

 

ແຜນການນີ້ຂອງ Microsoft ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດ  Universal Windows App ທີ່ຂຽນແອັບຯເທື່ອດຽວ ໃຊ້ໄດ້ທັງເທິງພີຊີ ອຸປະກອນພົກພາແລະ Xbox One ໂດຍຕອນນີ້ Microsoft ຮອງຮັບ Universal App ເທິງ  Windows/Windows Phone ແລ້ວ ສ່ວນ Xbox One ຈະເປັນລຳດັບຕໍ່ໄປ.

ແອັບຯເທິງ  Xbox One ໃນປະຈຸບັນຍັງບໍຖືກຂຽນເທັກໂນໂລຢີແບບ Universal App ແຕ່ Microsoft ກໍມີແຜນຈະປຽນເປັນແອັບໃຫມ່ໃນເດືອນພາຈິກສ່ວນແອັບຮຸ່ນເດີມຍັງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ອິກຕໍ່ໄປ.

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ blognone