mainບໍ່ສະຫລາດສົມຊື່

ສອງສ່ຽວສະຫນິດສະໜົມກັນ, ແຕ່ວ່າສ່ຽວປຶກມັກຈະເວົ້າໃຫ້ສ່ຽວສະຫລາດວ່າ ບໍ່ສະຫລາດສົມຊື່
ມື້ນຶ່ງສອງສ່ຽວຍ່າງເລາະແຄມຂອງເລີຍເຫັນຄົນຕ່າງປະເທດເວົ້າລົມກັນຢ່າງມ່ວນຊື່ນ.

 

 

 

 

 

mr.bean
ສ່ຽວສະຫລາດ: ສ່ຽວປຶກ! ສ່ຽວປຶກ! ໂຕຄິດວ່າຄົນຝຣັ່ງກັບຄົນລາວຫົວຕ່າງກັນແນວໃດ?

ສ່ຽວປຶກບໍ່ສົນໃຈກັບຄໍາຖາມມົວແຕ່ຊື່ນຊົມສາວງາມທີ່ຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ວ່າ: ງາມ … ເຊັກຊີ້;
ສ່ຽວສະຫລາດຢາກແກ້ທີ່ສ່ຽວປຶກມັກເວົ້າໃຫ້ຕົນວ່າບໍ່ສະຫລາດສົມຊື່ ຈຶ່ງຟ້າວສະແດງຄວາມ
ສະຫລາດອອກມາ ແລະເວົ້າວ່າ: ໂຕນີ້ປຶກສົມຊື່ອີ່ຫລີນໍ, ຝຣັ່ງກໍຫົວ ຮ່າໆ … ຮ່າໆ … ສ່ວນຄົນ
ລາວເຮົາກໍຫົວ ຮິໆ​ … ຊັ້ນຕວ໋າ.

ສ່ຽວປຶກເຮັດຫນ້າງົງກ່ອນຈະເວົ້າອອກໄປວ່າ: ໂອ! ກະດຽວວ່າ ຝຣັ່ງຫົວແດງ, ຄົນລາວຫົວດຳ.

 

ຂໍຂອບໃຈ ສຽງຫົວຈາກ ຫນັງສືພິມ ເສດຖະກິ-ສັງຄົມ ສະບັບທີ 1,683 ປະຈຳວັນສຸກທີ 9 ສິງຫາ 2013.