call-of-du_1354546877431ຫຼັງຈາກກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ Activision ຍັງບໍ່ມີຊື່ພາກສຳລັບ Call of Duty ທີ່ຈະອອກໃນປີນີ້ເລີຍຕ້ອງໃສ່ຊື່ Call of Duty 2014 ກັນໄປກ່ອນນັ້ນ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ໄດ້ປະກາດຊື່ພາກອອກມາຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ນັ້ນກໍ່ຄື Call of Duty: Advanced Warfare ພ້ອມກັບໄດ້ປ່ອຍວີດີໂອຕົວຢ່າງ ສາມາດເບີ່ງໄດ້ທາງດ້ານລຸ່ມຂອງຂ່າວ.

ເນື້ອໃນເລື່ອງພາກນີ້ຈະບໍ່ເປັນສົງຄາມຂ້າມປະເທດຄືພາກກ່ອນຯ ແຕ່ຈະເນັ້ນໄປທີ່ບໍລິສັດຜະລິດອາວຸດໃຫ້ກັບລັດຖະບານ ສະຫາລັດທີ່ຫັນໜ້າມາຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານກັນເອງ.

 

ໃນວີດີໂອຕົວຢ່າງຍັງເປີດເຜີຍອາວຸດໃໝ່ ອຸປ່ະກອນໃໝ່ ຊຸດເກາະໃໝ່ທີ່ມີໜ້າຕາຄ້າຍຄືກັບໃນຮູບເງົາເລື່ອງ Elysium ແລະ game engine ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງມາຢ່າງຫລວງຫຼາຍ.

Call of Duty: Advanced Warfare ພັດທະນາໂດຍ Sledgehammer Games (ເຄີຍພັດທະນາ Modern Warfare 3 ຮ່ວມກັບInfinity Ward) ແລະຈະວາງຂາຍໃນວັນທີ່  4 ພຶດສະພາ ປີນີ້ ໃນວີດີໂອຕົວຢ່າງບໍ່ໄດ້ບອກວ່າຈະລົງໃນເຄື່ອງໃດແດ່ ແຕ່ຄາດວ່າຈະລົງໃນເຄື່ອງ next-gen console (Xbox One, PS4) ແລະPC ແນ່ນອນ.

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນ Call of Duty Youtube, IGN