Screen Shot 2015-08-19 at 10.56.13 AM

ວິທີສົ່ງພາບ ແລະ ສຽງຈາກ iPhone ໄປຈໍຄອມພິວເຕີ ດ້ວຍໂປຣແກຣມ Reflector ໂດຍໂປຣແກຣມນີ້ຈະເປັນການຮັບພາບໜ້າຈໍຈາກ iPhone, iPad ຜ່ານ AirPlay ເພື່ອສະແດງພາບຜ່ານທາງໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີແບບໄຮ້ສາຍເຊິ່ງຈະເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານທາງ Wi-Fi ຫຼື LAN ດຽວກັນ ແລະ ເມື່ອຕໍ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໜ້າຈໍ iPhone, iPad ຂອງເຮົາ ຈະໄປສະແດງຢູ່ເທິງໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີນັ້ນເອງ ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ Reflector ຈະມີເວີ​ຊັນ​ໃຫ້ທົດລອງໃຊ້ພ້ອມ.

ວິທີການຕິດຕັ້ງພ້ອມນຳໃຊ້ກໍມີພຽງ 5 ຂັ້ນຕອນເທົ່ານັ້ນ.

1. ດາວໂຫຼດແລະຕິດຕັ້ງ ໂປຣແກຣມ Reflector ມີທັງ Windows & Mac OSX ສາມາດ ກົດບ່ອນນີ້ເພື່ອດາວໂຫຼດ

Screen Shot 2015-08-19 at 11.57.42 AM

2. ເປີດໂປຣແກຣມ Reflector ແລ້ວເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi ຫຼື LAN ໃນວົງດຽວກັນ.

Screen Shot 2015-08-19 at 12.04.34 PM

Screen Shot 2015-08-19 at 12.05.31 PM FullSizeRender

3. ຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາຕໍ່ Wi-Fi ໃນວົງດຽວກັນແລ້ວ ເຮົາເລື່ອນ Control Center ຂຶ້ນມາ ຈະເຫັນ AirPlay ໃຫ້ເຮົາກົດ ແລ້ວຈະມີໜ້າຕົວນຶ່ງເດັ້ງຂຶ້ນມາໃຫ້ເຮົາເລືອກທີ່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງເຮົາ, ເລືອກບ່ອນ Mirroring ຈາກມອດໃຫ້ເປັນເປີດ ແລ້ວກໍກົດ Done.

IMG_0203

IMG_0204

IMG_0205

 

4. ສັງເກດ Control Center ບ່ອນທີ່ເປັນ AirPlay ຈະກາຍມາເປັນຊື່ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ເຮົາເລືອກແທນ.

IMG_0206

5. ຈະເຫັນໜ້າຈໍທີ່ເຮົາກຳລັງຫຼິ້ນຢູ່ iPhone ຈະມາສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໜ້າຈໍ Desktop ເຮົາ.

Screen Shot 2015-08-19 at 12.15.31 PM

ໂປຮແກຣມ Reflector ສຳລັບຢາແກ້ໄອໃຫ້ຫາເອົາເອງເນາະຫຼືຜູ່ໃດຢາກອຸດໜູນນັກພັດທະນາກໍສາມາດຊື້ໄດ້ເລີຍ.