fffໝາກອຶສາມາດນໍາມາປະກອບອາຫານທັງຄາວ ແລະຫວານສາລະພັດເມນູຈຶ່ງບໍ່ໜ້າແປກໃຈທີ່ໝາກອຶ ຈະເປັນອາຫານທີ່ຫຼາຍຄົນມັກຮັບປະທານອາຫານ ແຕ່ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ນອກຈາກກິນອີມແລ້ວໝາກ ອຶຍັງມີຊັບພະຄຸນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເປັນຕົ້ນຄື ມີວິຕາມິນເອສູງ,ວິຕາວິນຊີ ແລະທາດແປງນອກນັ້ງຍັງ
ປ້ອງກັນການເກີດເບົາຫວານ,ຄວາມດັນເລືອດ,ບໍາລຸງຕັບ,ໄຕ,ໄຂຫຼັງ ແລະດວງຕາ ສະນັ້ນຈຶ່ງນໍາ
ເອົາ ໝາກອຶມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານຄາວໄດ້ຄື ແກງໄກ່ໃສ່ໝາກອຶ  (ສໍາລັບ 3 ຫາ 4 ຄົນ)

 


•    ສ່ວນປະກອບນໍ້າໜ້າ
1.    ຫົວສິງໄຄ 3 ຫົວ ສັບມຸ່ນ
2.    ຂ່າ 1 ຊັງຕີແມັດ ສັບມຸ່ນ
3.    ກະທຽມ 6 ງີມ ສັບມຸ່ນ
4.    ຫົວບົວແດງ 5 ຫົວ ສັບມຸ່ນ
5.    ຜົງນໍ້າໜ້າຫວຽດນາມ 5 ບ່ວງແກງ
6.    ນໍ້າຫົວກະທິ 200 ມິລິລິດ
7.    ນໍ້າມັັນພືດ 3 ບ່ວງແກງ

•    ເຄື່ອງປຸງນໍ້າແກງ
1.    ຊີ້ນຂາໂຕໄກ່ ຫຼືເອີກໄກ່ 300 ກຣາມ ຊອຍເປັນຕອ່ນ 1 ຫາ 2 ຊັ່ງຕີແມັດ
2.    ໝາກອຶ 300 ກຣາມ ຊອຍເປັນຕ່ອນ 1 ຫາ 2 ຊັ່ງຕີແມັດ
3.    ຜັກບົວລະພາ 1 ກໍາ
4.    ນໍ້າປາ 2 ບ່ວງແກງ
5.    ນໍ້າສະອີ້ວ 2 ບ່ວງແກງ
6.    ນໍ້າຕານ 1 ບ່ວງກາເຟ
7.    ນໍ້າກະທິ 400 ມິລິລິດ
8.    ນໍ້າຕົ້ມໄກ່ 200 ມິລິລິດ
9.    ໃນໝາກອຶ ແລະດອກໝາກອຶສໍາລັບແຕ່ງໜ້າ

•    ວິທີເຮັດນໍ້າໜ້າ

ທໍາອິດຕໍາຫົວສິງໄຄ, ຫົວບົ່ວແດງ, ຂ່າອ່ອນ ແລະກະທຽມຈົນແຫຼກດີແລ້ວຕັກອອກປະໄວ້ ຈາກນັ້ນຕົ້ມນໍ້າຫົວກະທິຈົນແຕກມັນ ແລ້ວໃສ່ນໍ້າມັນພືດ ແລະໝາກເຜັດຜົງຂົ້ວຈົນເຂົ້າກັນແລ້ວໃສ່ເຄື່ອງໜ້າທີ່ຕໍາໄວ້ລົງໃປຂົ້ວຈົນມີກິ່ນຫອມ ແລະແລ້ວເອົາອອກມາປະໄວ້

•    ວິທີເຮັດນໍ້າແກງ
ຫຼັງຈາກນັ້ນຂົ້ວເຄື່ອງໜ້ານໍ້າແກງໃສ່ຊີ້ນໄກ່ປະມານ 1 ນາທີ ແລ້ວໃສ່ກະທິ, ນໍ້າຕົ້ມໄກ່ ແລະຄົນຕໍ່ໄປປະມານ 5 ນາທີ ແລ້ວໃສ່ໝາກອຶ, ນໍ້າຕານ,
ນໍ້າປາ, ນໍ້າສະອີ້ວ, ຜັກບົວລະພາ ແລະສຸດທ້າຍປຸງດ້ວຍເກືອ ແຕ່ງໜ້າດ້ວຍເມັດ ແລະຍອດໝາກອຶພ້ອມເສີບກັບເຂົ້າຈ້າວຫຸງສຸກໄດ້ທັນທີ.