ຜູ່ຂຽນເຊື່ອວ່າທ່ານຜູ່ອ່ານຫລາຍທ່ານຕ້ອງມີບັນຊີອີເມລ  ຫຼາຍປະເພດບໍ່ວ່າ Gmail, Hotmail, Yahoo! Mail ແລະ ອື່ນໆ. ສົມມຸດວ່າທ່ານມີບັນຊີໝົດທັງ 3 ອີເມລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ແລະ ທຸກໆຄັ້ງທີ່ທ່ານຈະກວດວ່າມີອີເມລເຂົ້າມາ ໃໝ່ຫຼືບໍ່ ກໍຕ້ອງໄດ້ເປີດໝົດທັງ 3 ອີເມລຂຶ້ນມາແລ້ວກໍມາກວດເບິ່ງເທື່ອລະອັນ ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາຫຼາຍໃນການກວດ ເບິ່ງອີເມລແຕ່ລະເທື່ອ ອນເຫດຜົນນີ້ຜູ່ຂຽນເລີຍໄດ້ໄດ້ສັນຫາວິທີ ແລະ ເຄັດລັບດີໆນໍາມາໃຫ້ຜູ່ອ່ານໄດ້ລອງເຮັດນໍາກັນ ໂດຍວິທີທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ Gmail ຂອງເຮົາເປັນໂຕກາງ ໃນການກວດເບິ່ງອີເມລຈາກເມລອື່ນໆ ຫມາຍຄວາມວ່າອີເມລທີ່ຖືກສົ່ງມາໃຫ້ເຮົາ ບໍ່ວ່າຈະສົ່ງເຂົ້າຫາ Hotmail ເຂົ້າຫາ Yahoo
ຫລືເມລອື່ນໆ ມັນຈະຖືກສົ່ງຕໍ່ມາຫາ Gmail ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດກວດຫລືອ່ານອີເມລຈາກ Gmail ໂຕດຽວໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄປເປີດແບບເກົ່າອີກ.
01_ໃຫ້ທ່ານ login ເຂົ້າໄປ Gmail ຂອງທ່ານກ່ອນ ເມື່ອ login ແລ້ວໆກໍໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ Mail settings ດັ່ງຮູບປະກອບທາງລຸ່ມນີ້.

02_ເມື່ອເຂົ້າມາໃນໜ້າຫຼັກຂອງ settings ແລ້ວໃຫ້ກົດເຂົ້າໃນໝວດ Accounts and Import ແລ້ວກົດທີ່ Add another email address you own
ເຊິ່ງເປັນການເພີ່ມບັນຊີອີເມລປະເພດຕ່າງໆເຂົ້າມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາມາດໃຊ້ Gmail ເປັນໂຕກວດເບິ່ງອີເມລ ໄດ້ເລີຍ.

03_ຫຼັງຈາກເຂົ້າມາແລ້ວຈະເຫັນບ່ອນໃຫ້ເພີ່ມຂໍ້ມູນຂອງບັນຊີອີເມລທີ່ຕ້ອງການ ໃຫ້ມັນຮວມເຂົ້າກັບບັນຊີ Gmail ເມື່ອ ເພີ່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແລ້ວໆກໍກົດປຸ່ມ Next Step >> ໄປເລີຍ.

04_ມາຮອດຂັ້ນຕອນນີ້ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະໃສ່ Gmail ຫຼື Hotmail ເປັນໂຕສົ່ງອີເມລຫຼັກໃນແຕ່ລະເທື່ອຂອງການສົ່ງອີເມລ
•    ຖ້າເລືອກ Gmail ເປັນໂຕສົ່ງອີເມລຫຼັກ ໃຫ້ເລືອກເອົາ Send through Gmail (easier to set up)
•     ຖ້າເລືອກ Hotmail ເປັນໂຕສົ່ງອີເມລຫຼັກ ໃຫ້ເລືອກເອົາ Send through Hotmail.com SMTP servers

05_ເມື່ອມາຮອດຂັ້ນຕອນນີ້ແລ້ວ ລະບົບຈະຖາມໃຫ້ສົ່ງ code ເຂົ້າບັນຊີ Hotmail ເພື່ອເປັນການຢືນຢັນການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ
ກໍໃຫ້ທ່ານກົດທີ່ປຸ່ມ Send Verification ໄດ້ເລີຍ. (ຖ້າ ຢາກຈະກັບໄປແກ້ໄຂຂໍ້ມູນກ່ອນໜ້ານີ້ກໍກົດທີ່ປຸ່ມ << Back)

06_ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປເອົາ Code ທີ່ທາງລະບົບໄດ້ສົ່ງມາໃຫ້ ແລ້ວເອົາ Code ດັ່ງກ່າວມາເພີ່ມໃສ່ ດັ່ງຮູບ.

07_ເປັນການຈົບໃນຂັ້ນຕອນການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆພຽງເທົ່ານີ້ ເມລທັງຫມົດກໍຈະຖືກສົ່ງມາໃຫ້ອ່ານຜ່ານ Gmail ໄດ້ເລີຍ
ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ມັກຫລືມັນເຮັດໃຫ້ Gmail ຮົກໂພດ ກໍສາມາດກັບໄປປ່ຽນຄ່າຕ່າງໆໄດ້ທີ່ໝວດ Accounts and Import
ແລະ ມັນຈະຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ Send mail as: ຫລືເຮັດຄືນຫລັງ ຕາມຂັ້ນຕອນດ້ານເທິງ.

ການທີ່ຜູ່ຂຽນເລືອກ Gmail ມາເປັນໂຕກາງໃນການອ່ານອີເມລນັ້ນ ກໍຍ້ອນວ່າ Gmail ມີການອອກແບບໜ້າຕາທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍ
ແລະ ສາມາດໂຫຼດໜ້າເວັບຂຶ້ນມາໄດ້ໄວກວ່າເມລເຈົ້າອື່ນໆ ທີ່ສໍາຄັນມັນມີລະບົບປ້ອງກັນທີ່ສະຫຼາດ ສາມາດກັ່ນຕອງເອົາພວກ Spam Mail ໄດ້ດີຫລາຍ
ເຮັດໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກເລືອກໃຊ້ Gmail ເປັນອີເມລຫຼັກໃນການຕິດຕໍ່ຫາກັນ ຜູ່ຂຽນຈຶ່ງຄຶດວ່າການເລືອກເອົາ Gmail ມາໃຊ້ເປັນເມລຫລັກນັ້ນ
ຈະເຮັດໃຫ້ການຕິດຕໍ່ວຽກງານຂອງທ່ານສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໂດຍ ເຈດຕະນາ (BO)