yumkhaidaoສະບາຍດີມື້ນີ້ເຮົາມີອາຫານເບົາໆ ສຳລັບຄົນ IT ແລະ ຄອບຄົວມາຝາກ.

ໄຂ່ໄກ່ມີໂປຣຕີນ (lecithin) ວິຕາມິນA ວິຕາມິນB1 ວິຕາມິນB2 ແລະ ວິຕາມິນD.

ໃນໄຂ່ແດງທຸກ 100 ກຣ້າມ ມີທາດເຫຼັກເຖິງ 150 ມີລີກຣ້າມ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍສ້າງ
ເຊວເມັດເລືອດໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ກັບໜ້າຈໍຄອມ ຫມົດມື້ ໄຂ່ໄກ່ເປັນອາ
ຫານທີ່ດີໃນການຊ່ອຍຜ່ອນຄາຍຄວາມກົດດັນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເມື່ອຍລ້າ ແລະ ຟື້ນຟູກຳລັງ.

ປະຈຸບັນນີ້ ຜູ້ຍິງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການຮັກສາຮູບຮ່າງ ແລະ ນ້ຳຫນັກ ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ບໍ່ຕ້ອງອົດອາຫານ
ພຽງແຕ່ກິນໄຂ່ 2ໜ່ວຍໃນຕອນເຊົ້າຮ່າງກາຍກໍ່ຈະໄດ້ຮັບພະລັງງານຕາມທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ໃນໄຂ່ 1 ໜ່ວຍຈະມີແຕ່
75ແຄຮໍລີ ເທົ່ານັ້ນ ຊື່ງບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍແລ້ວ ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ອີ່ມທ້ອງອີກ. ນອກຈາກມີ
ວິຕາມິນB1 ວິຕາມິນB2 ໃນໄຂ່ໄກ່ ຍັງມີສ່ວນຊ່ອຍລົບລ້າງໄຂມັນ ແລະ ອົງປະກອບທາດເຫຼັກໃນໄຂ່ໄກ່ສາມາດຊ່ອຍ
ຜະລິດເຊວເມັດເລືອດ ເຮັດໃຫ້ໃບໜ້າສົດໃສ.

 0-2011041354855YC

 

 

 

 


ເຄື່ອງປຸງ

  • ໄຂ່ດາວທອດກອບ 5 ໜ່ວຍ
  • ຫອມໃຫຍ່ຊອຍປະມານ ½ ໜ່ວຍ
  • ໝາກເຜັດ 10ໜ່ວຍ
  • ໝາກນາວ 2ບ່ວງກາເຝ
  • ນ້ຳປາ 2ບ່ວງກາເຝ
  • ນ້ຳຕານ 2ບ່ວງກາເຝ
  • ກາຫລົດຊອຍແລບໆ ½ ໜ່ວຍ
  • ໃບເຊີນນາລີທອດກອບ ຊອຍ 2ຕົ້ນ

ວິທີເຮັດ
1. ໄຂ່ທອດກອບຊອຍເປັນຕ່ອນ.

2. ວິທີກຽມນ້ຳຍຳແມ່ນເອົາ ຫມາກເຜັດຂີ້ຫນູບົດ, ນ້ຳປາ, ນ້ຳໝາກນາວ, ນ້ຳຕານ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ

3. ເອົາເຄື່ອງທີ່ກຽມໄວ້ນັ້ນປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຊີມລົດຊາດ ແລະ ເພີ່ມລົດໄດ້ຕາມຕ້ອງການ
4. ເວລາເສີບຮອງພື້ນດ້ວຍຜັກສະຫລັດ ຫຼື ກິນກັບເຂົ້າຈ້າວກໍ່ໄດ້


ຂໍ້ມູນຈາກ:
www.similarsites.com/goto/food.mwake.net

http://thai.cri.cn/461/2010/01/20/21s168419.htm