0.line-hidden-flashfly-01

Line ປ່ອຍເວີຊັ່ນລ່າສຸດ 4.5.0 ອອກມາແລ້ວ ພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດໃໝ່ “ແຊັດລັບ” ໃຫ້ທ່ານສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ໃຫ້ສະແດງພາຍໃນໄລຍະເວລາ ຈຳກັດໄດ້ອັບເດດເປັນເວີຊັ່ນລ່າສຸດແຊັດລັບສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຫ້ອງສົນທະ ນາປົກະຕິ 1 ຕໍ່ 1 ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຂໍ້ຄວາມບໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບແບບໂຕອັກສອນ ຫຼື ຮູບພາບຈະຕ້ອງຖືກສົ່ງດ້ວຍລັກ ສະນະປົກະຕິ ຫຼັງຈາກຜູ້ຮັບແຕະໃສ່ຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວ ຂໍ້ຄວາມກໍ່ຈະສະແດງ ຂຶ້ນມາຕາມໄລຍະເວລາທີ່ຜູ້ສົ່ງ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ເມື່ອເກີນເວລາທີ່ກຳນົດ ຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວຈະຫາຍໄປໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

 

 

 

0.line-hidden-flashfly-01

ວິທີໃຊ້ງານ:

1.  ເປີດຫ້ອງສົນທະນາ 1 ຕໍ່ 1 ກັບໝູ່ໃນ LINE ທີ່ທ່ານຕ້ອງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມນີ້ໃຫ້ ແຕະປຸ່ມ “ແຊັດລັບ” ຈາກເມນູທີ່ຢູ່ເທິງຂອງຫ້ອງສົນທະນາ.

2.  ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໂຕອັກສອນ ຫຼື ຮູບພາບໃນຫ້ອງສົນທະນາດັ່ງກ່າວຕາມປົກະຕິ ລະບົບຈະຕັ້ງຄ່າເວລາພື້ນຖານໃນການສະແດງຂໍ້ຄວາມ (ເວລາທີ່ ຜູ້ຮັບສາມາດເຫັນຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວ) ເປັນ 1 ນາທີ ແຕ່ຜູ່ສົ່ງສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ທີ່ເມນູດ້ານເທິງຂອງໜ້າຈໍ. ເວລາທີ່ສາມາດປັບໄດ້ແມ່ນ: 2,5 ຫຼື 10 ວິນາທີ, 1 ນາທີ, 1 ຊົ່ວໂມງ, 1 ມື້, 1 ອາທິດ… ສ່ວນຮູບແບບຂໍ້ຄວາມທີ່ສາມາດສົ່ງໄດ້ມີ: ຂໍ້ຄວາມໂຕອັກສອນ, ສະຕິກເກີ, ຂໍມູນສະຖານທີ່, ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ແລະ ຮູບພາບ.

3.  ຫຼັງຈາກຜູ່ຮັບແຕະໃສ່ຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວ ເນື້ອຫາຂອງຂໍ້ຄວາມຈະສະແດງຂຶ້ນມາຕາມເວລາທີ່ຜູ້ສົ່ງໄດ້ກຳນົດໄວ້.

4.  ຫຼັງຈາກຜູ້ຮັບເບິ່ງຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຂໍ້ຄວາມຈະຖືກລຶບຈາກໃນຫ້ສົນທະນາ ທັງຂອງຜູ່ສົ່ງ ແລະ ຜູ່ຮັບຂໍ້ຄວາມ.

ມາຮ່ວມໃຊ້ “ແຊັດລັບ” ກັບໝູ່ຂອງທ່ານໃນ LINE ສຳຜັດປະສົບການແຊັດແບບໃໝ່ໄປນຳກັນ.

 

1.line-hidden-flashfly-02
ໝາຍເຫດ:

  • ຄຸນະສົມບັດນີ້ບໍ່ຮອງຮັບບັນຊີຜູ່ໃຊ້ໃນປະເທດຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ LINE ໃນ Blackberry, Firefox, Nokia, Windows Phone ແລະ ໃນຄອມພິວເຕີ.
  • ບໍ່ສາມາດໃຊ້ “ແຊັດລັບ” ໃນຫ້ອງສົນທະນາກຸ່ມ ຫຼື ໃນຫ້ອງສົນທະນາທີ່ມີສະມາຊິກຫຼາຍຄົນ
  • ຫຼັງຈາກຂໍ້ຄວາມສະແດງເກີນເວລາທີ່ກຳນົດແລ້ວ ຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກເບິ່ງແລ້ວ ກໍ່ຈະຖືກລົບຈາກLINE Server ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ສ່ວນຂໍ້ຄວາມທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກອ່ານ ຫຼື ເບິ່ງຈະຖືກລຶບອອກຈາກLINE Serve ໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼັງຈາກຜູ່ຮັບກົດຮັບໄປແລ້ວສອງອາທິດ.

 

ທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ : flashfly