329_150904155326h5

ສຳລັບຄົນວ່າງວຽກຢາກພັກຜ່ອນເບົາໆ ກໍຕ້ອງເຂົ້າເປີດວິດີໂອເທິງ Youtube ຟັງເພງມ່ວນໆ ເບິ່ງວິດີໂອຕ່າງໆ ນອກຈາກການເບິ່ງແລ້ວບາງທີ່ເຮົາກໍຢາກອ່ານຄຳ​ເຫັນເນາະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຄຳເຫັນ ເລື່ອງດ​ຣາ​ມ້າ, ຕະຫຼົກ, ຄວາມຄິດເຫັນດີໆ ຫຼາກຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ເຮົາອ່ານ ຫຼືເບິ່ງຄົນຫ້ຽນກັບແບ້ລົມກັນຢູ່ຄ​ຳ​ເຫັນກໍເປັນການຂ້າເວລາທີ່ມ່ວນຊື່ນ.

ປັນຫາຄືເວລາເລື່ອນລົງມາອ່ານຄອມເມັນເນາະ ເຮົາກໍຕ້ອງອົດເບິ່ງວິດີໂອທີ່ກຳລັງຫຼີ້ນຢູ່ ແຕ່ຖ້າເຮົາຢາກເບິ່ງແລ້ວອ່ານຄອມເມັນແລ້ວເບິ່ງວິດີໂອໄປນຳ ທຳອິດເລິຍເປີດ Google Chrome ຂຶ້ນມາແລ້ວ ເຂົ້າໄປທີ່ URL : https://chrome.google.com/webstore/detail/mini-youtube/acphfpihfjpgnihkgelafhmjeoodbehp  ກົດຕິດຕັ້ງແລ້ວກໍໃຊ້ງານເລີຍ

329_15090415542252

ເຄື່ອງມືເສີມຕົວນີ້ຈະເຮັດວຽກໃຫ້ເຮົາເອງ ຫຼັງຈາກເປີດໃຊ້ງານແລ້ວ ເວລາເຮົາເບິ່ງວິດີໂອ Youtube ແລ້ວເລື່ອນລົງມາອ່ານຄວາມຄິດເຫັນ ວິດີໂອຈະເດັ້ງຂຶ້ນມາເປັນໜ້າຕ່າງນ້ອຍໆ ລອຍຢູ່ຂ້າງຄວາມຄິດເຫັນໃຫ້ທັນທີ ແລ້ວເຮົາຍັງສາມາດປັບຂະໜາດວິດີໂອໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການອີກດ້ວຍ.