solar_galus.jpg150ເປັນຜົນງານການອອກແບບທີ່ຄັກດີພໍສົມຄວນ ໂດຍສາຍກ້ອງໂຕນີ້
ຈະຊ່ອຍສາກໄຟໃຫ້ກັບກ້ອງຂອງເຮົາ ເມື່ອຢາມທີ່ເຮົາອອກໄປຖ່າຍຮູບ
ໂດຍທີ່ໃຊ້ເວລາດົນໆ ເຮົາບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເລີຍກັບເລື່ອງແບັດເຕີລີຈະໝົດ
ລະຫວ່າງການອອກທຣິບ ເພາະສາຍໂຕນີ້ຈະສາກໄຟຜ່ານຊ່ອງຕໍ່ສາຍ DC
ໂດຍອາໄສແຜງໂຊລາເຊວ ເທິງສາຍເປັນໂຕສ້າງພະລັງງານນັ້ນເອງ

 

 

 

 

 

solar_galusສໍາຫຼັບຜົນງານການອອກແບບນີ້ເປັນຂອງ Weng Jie ເຫັນແລ້ວບອກເລີຍວ່າເປັນຕາໜ້າໃຊ້ແທ້ໆ ກັບຄົນທີ່ມັກການອອກໄປຖ່າຍຮູບ ແຕ່ວ່າວາງຂາຍແລ້ວຫຼືບໍ່ນັ້ນ ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນເທື່ອ ສົງໄສຍັງເປັນໄອເດຍທີ່ຈະສ້າງຢູ່.

solar_galus2 solar_galus3

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: TechXcite.com