mainມີ​ສາວໆ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ ຜູ່ທີ່​ມີ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​​ຫນັກ​ເອິກ​​ຫນັກໃຈເພາະວ່າຫນ້າເອິກທີ່ມີນັ້ນ ຫຼຽວ ຫລັງຫຼຽວຫນ້າກໍເບິ່ງບໍ່ອອກວ່າທາງໃດແມ່ນທາງຫລັງທາງໃດແມ່ນທາງຫນ້າ =.=​
ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈ ແລະບໍ່ມີສະເໜ່ດຶງດູດໃຈເພດກົງກັນຂ້າມ ສາວໆເຮົາຈິ່ງຫັນ
ໄປເພິ່ງໄສຍາກຳຫນ້າເອິກກັນຫລາຍຂຶ້ນມື້ນີ້ເຮົາມີເຄັດລັບເສີມຫນ້າເອິກງ່າຍໆໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຈັບ
ໂຕມາຝາກກັນ

 

milk

ວິທີການງ່າຍໆທີ່ຈະຊ່ອຍຍັກຫນ້າເອິກ (Push Up Bra) ຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງວ່າໃນໜັງນາງເອກເລື່ອງ Pirate Of the Caribean ທີ່ີຂຶ້ນຊື່ວ່າ
ມີຫນ້າເອິກນ້ອຍກໍຍັງໄດ້ຮັບການເສີມເຕີມແຕ່ງຈາກທີມງານເມກອັບໃຫ້ມີເນື້ອມີຫນັງຂຶ້ນ ສາວໆທີ່ກັງວົງໃຈກັບຂະຫນາດຫນ້າເອິກທີ່
ນ້ອຍ ກໍສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັ່ນກັນ ພຽງແຕ່ທ່ານມີແປ້ງຝຸ່ນສອງສີ ສີອ່ອນໆທີ່ໃກ້ຄຽງກັບຜິວຂອງທ່ານ ກັບສີເຂັ້ມໆຂຶ້ນຫນ້ອຍນຶ່ງ ກໍພຽງພໍທີ່
ຈະສ້າງເນີນເອິກຂຶ້ນມາໄດ້ (ໄດ້ຜົນອີ່ຫລີ ອິອິອິ)

 1. ໃສ່ຊຸດທີ່ທ່ານຈະໃສ່ (ຖ້າມີ push up bra ນຳກໍຢ່າລືມໃສ່) ແລ້ວຫາຜ້າ ຫລືເຈ້ຍມາເພື່ອກັນແປ້ງເຫ່ຍໃສ່ຊຸດເຮົາ ຈົນເຮັດໃຫ້
  ເປື້ອນກ່ອນ.
 2. ປັດແປ້ງສີເຂັ້ມ (ອາດຈະອອກທອງໆແນ່ກໍຈະດີ) ບໍລິເວນເທິງຫນ້າເອິກ ລະຫວ່າງຫົວບ່າທັງສອງ ໂດຍໃຊ້ວິທີການປັດຂຶ້ນ
  ແລະປັດອອກດ້ານຂ້າງ ໂດຍພະຍາຍາມໃຫ້ເປັນຫົວໂຕ V ຕາມແນວເນີນເອິກ.
 3. ໃຊ້ຟອງນ້ຳປັດແປ້ງຝຸ່ນທີ່ມີສີອ່ອນກ່ອນ (ອາດຈະເປັນເນື້ອສີອ່ອນໆ ແຕ່ພະຍາຍາມຢ່າໃຊ້ແປ້ງທີ່ມີຄວາມເຫລື້ອມ (Shimmer)
  ເພາະວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ແຈ້ງສະຫວ່າງເກີນໄປ ເບິ່ງບໍ່ເປັນທຳມະຊາດ) ບໍລິເວນເຄິ່ງນຶ່ງຂອງເທິງຫນ້າອິກ ຄ່ອຍໆປັດໃຫ້ເປັນສີ່ຫຼ່ຽມ
  ທັບສີເຂັ້ມທີ່ລົງໄວ້ກ່ອນ.
 4. ແຍງແວ່ນວ່າຫນ້າເອິກຂອງທ່ານໄດ້ຕາມຊົງແລ້ວບໍ່ ຖ້າຍັງຄິດວ່າຍັງນ້ອຍເກີນໄປກໍໃຫ້ໃຊ້ແປ້ງທີ່ເປັນສີເຂັ້ມປັດເພີ່ມບໍລິເວນ
  ກາງຮ່ອງເອິກ.

ໃຫ້ສາວໆໄປລອງນຳໃຊ້ເບິ່ງເດີ້ ທຳອິດກໍຈະຍາກແດ່ ແຕ່ຖ້າໃຜມີພື້ນຖານວິຊາສິລະປະແນ່ກໍຈະງ່າຍຂຶ້ນ ຫລືໃຜທີ່ມັກແຕ່ງກໍຈະເຮັດ
ໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນງ່າຍໆແບບນີ້ກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໄປຜ່າຕັດເສີມຫນ້າເອິກ.

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ www.teenee.com