mainຊ່ວງນີ້ຝົນຕົກເກືອບທຸກມື້ເລີຍ ຖ້າບໍ່ໄດ້ອອກໄປໃສຢູ່ແຕ່ບ້ານກໍຈະດີຢູ່ດອກ ແຕ່ວ່າຈະຕ້ອງອອກມາ
ເຮັດວຽກທຸກມື້ ພໍຝົນຕົກລົງມາ ຫນ້າທີ່ແຕ່ງມາງາມໆກໍເປື້ອນໄປຫມົດເລີຍ ໂດຍສະເພາະມາສຄາຣ່າ
(Mascara)ກັບອາຍໄລເນີ (Eyeliner) ທີ່ຕານີ້ລະ ເປັນປັນຫາໃຫຍ່ສຳລັບສາວໆ.

ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າທີ່ມັກໃນການແຕ່ງຫນ້ານັ້ນ ກໍເລີຍມີເຄັດລັບໃນການແຕ່ງຫນ້າປະທະກັບນ້ຳຝົນ ຫລືເວລາເຫື່ອອກມາຝາກ.

 

 

ຈາກແຕ່ກ່ອນທີ່ເຄີຍແຕ່ງຫນ້າແບບເຂັ້ມໆເທີງໃບຫນ້າ ເທື່ອນີ້ຕ້ອງຫັນມາໃຊ້ສີໃຫ້ອ່ອນລົງ ແລະທີ່ສໍາຄັນຮອງພື້ນທີ່ໃຊ້ແບບປົກະຕິທົ່ວໄປ ຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍຕ້ອງໄດ້ໄປຫາຊື້ຮອງພື້ນຊະນິດຄຣີມ ເພາະວ່າມັນຈະມີສ່ວນປະສົມຂອງນ່ຳມັນຢູ່ ເມື່ອນໍ້າຝົນມາສໍາຜັດໃບຫນ້າມັນກໍຈະບໍ່
ສາມາດມາຮວມໂຕກັນໄດ້ງ່າຍ.

luamອາຍແຊໂດ (Eye shadow) ຂ້າພະເຈົ້າກໍຕ້ອງຫັນມາໃຊ້ແບບເປັນຊະນິດເນື້ອຄຣີມຄືກັນຄື ຈະທາຮອງພື້ນກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງໃຊ້ອາຍແຊໂດແບບ ຝຸ່ນທັບລົງໄປ ເພື່ອເຫດຜົນທີ່ວ່າຂອງອາຍແຊໂດຈະໄດ້ຕິດດົນຕະຫລອດວັນ.

Eyeshadow

ອັນນີ້ສຳຄັນຫລາຍເລີຍ ມາສຄາຣ່າ ເພາະວ່າຖ້າສາວໆໃຊ້ແບບບໍ່ກັນນ້ຳຮັບຮອງເລີຍເວລາຖືກນ້ຳຝົນຕອນໃດ ມາສຄາຣ່າໄຫລເປັນທາງເລີຍ (ຂ້າພະເຈົ້າເຈິະມາກັບໂຕເອງແລ້ວ =.=) ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍຕ້ອງຫັນມາໃຊ້ຊະນິດແບບກັນນໍ້າ (Waterproof Mascara) ໃຫ້ເລືອກຊະນິດທີ່ນ້ຳ ທຳມະດາລ້າງອອກບໍ່ໄດ້ຄື ໃຫ້ເລືອກໃຊ້ແບບທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄຣີມທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງສຳອາງເທົ່ານັ້ນຈະດີທີ່ສຸດສຳລັບຫນ້າຝົນ.

ok

ສ່ວນທີ່ແກ້ມນັ້ນ ຈາກທີ່ເຄີຍໃຊ້ບລັຊອອນ (Brush On) ແບບຝຸ່ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍປ່ຽນມາໃຊ້ໂຕທີ່ເປັນເຈວ ຫລືຈະເປັນແບບຄຣີມກໍໄດ້ ເພາະວ່າເວລາທີ່ຖືກນ້ຳຝົນນັ້ນ ຈະໄດ້ບໍ່ຫລູດລອກອອກໄປພ້ອມກັບສາຍຝົນ, ສ່ວນເຄື່ອງສຳອາງຊະນິດອື່ນໆນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໃຊ້ຕາມ
ປົກະຕິ ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຫຍັງຫລາຍ ເທົ່ານີ້ສາວໆກໍຈະມີໃບຫນ້າທີ່ງາມໆ ບໍ່ໄຫລເປື້ອນເພາະສາຍຝົນອີກແລ້ວ.

Canmake Cream Cheek