ເຊື່ອວ່າຕ້ອງມີຫຼາຍຄົນສົງໄສວ່າ ເປັັນຫຍັງຮູບເງົາ ຫຼື ຊີຣີ້ ບາງເລື່ອງຄືເຮັດໃຫ້ພາບໃນມືດຈົນເກືອບແນມບໍ່ເຫັນຫຍັງເລີຍ ແລະ ນັ້ນເປັນບັນຫາທີ່ລາຍໆຄົນອຶດອັດໃຈ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ນອກຈາກປິດໄຟເບິ່ງງຽບໆຈະດີກວ່າ
ຕົວຢ່າງຂອງບັນຫາ ”ສາກມືດ”ທີ່ເຫັນໄດ້ແຈ້ງທີ່ສຸດຄົງຈະໜີບໍ່ພົ້ນ ຊີຣີຊື່ດັງ Game of Thrones ໂດຍສະເພາະໃນຕອນຫຼ້າສຸດທີ່ມີຊື່ວ່າ The Battle Of Winterell ໄດ້ມີຊາວເນັດຈົ່ມວ່າ ສາກທີ່ເຫັນໃນຈໍມືດຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາພາດລາຍລະອຽດຫຼາຍໆຢ່າງໄປ ໂດຍສະເພາະເວລາເບິ່ງໃນຈໍຄອມພິວເຕີ້ ແລະນັ້ນເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກ youtubeນາມວ່າ Hivemind ໄດ້ເຮັດການເພີ່ມແສງໃຫ້ກັບສາກຕ່າງໆທີ່ຂາດຫາຍໄປຢ່າງຊັດເຈນ ມາລອງເບິ່ງຜົນງານຂອງລາວເບິ່ງ ແລ້ວເຈົ້າຄິດວ່າສາກມືດໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດໃນແບບມືດໆແບບເກົ່າ ຫຼື ຈະເປັນສາກໃໝ່ທີ່ແຈ້ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ເຫັນລາຍລະອຽດຫຼາຍຂຶ້ນ ແບບໃດຈະດີກວ່າກັນ

ທີ່ມາ: petmaya