nokia-lumia-920-820-hands-on-07ວິດີໂອໂຄສະນາ Nokia Lumia 920 ສຸດກວນຈາກ Microsoft, ເຊິ່ງ Lumia 920 ເປັນໂທລະສັບ
ໝາກຜົນຈາກການຈັບມືກັນລະຫວ່າງ Microsoft ແລະ Nokia ເຊິ່ງໃຊ້ລະບົບ Windows Phone.
ໃນໂຄສະນາເປັນໃຊ້ສະໂລແກນກວນໆວ່າ: ຢ່າສູ້ກັນ, ເຫັນຫຼືຍັງວ່າ ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະປ່ຽນມາໃຊ້
Windows Phone Nokia Lumia 920 ທີ່ໄດ້ຮັບຮາງວັນມືຖືແຫ່ງປີຈາກຜູ່ອ່ານ Engadget.
ບໍ່ເວົ້າຫຼາຍແລ້ວ ໂຄສະນານີ້ຈະກວນ**** ປານໃດ ແລະຈະຕຳໃຈສາວົກຄ້າຍໃດແດ່ກໍມາເບິ່ງກັນ.

ປ.ລ Microsoft ແລະ Nokia ຫຼິ້ນແຮງຫຼາຍເດີ້ 555.

Don’t fight.
See why now’s the time to switch
to the Windows Phone Nokia Lumia 920:
Engadget Reader’s Choice Smartphone of the Year.