Google Hosts Its Annual I/O Developers Conferenceຜູ້ໃດທີ່ຕິດຕາມຂ່າວ Google I/O 2014 ໜ້າຈະພໍຄຸ້ນຫູກັບແດ່ກັບຊື່ Android One ມືຖືລາຄາຖຶກທີ່ Google ຈັບຈອງປັ້ນເອງ ກັບມືທີ່ຈະໃຊ້ບຸກໂຈມຕີຕະຫຼາດອິນເດຍ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວອັນໃດ ເພີມຕື່ມ ແລະ ໃນໃໝ່ໆນີ້ກໍ່ມີການລາຍງານວ່າ Google ຈະເປິດໂຕ Android One ໃນເດຶອນຕຸລານີ້

 

 

 

ຕາມຂ່າວບອກວ່າ Android One ຈະເປິດຕົວໃນງານວັນທີ່ເປັນງານເທດສະການໃຫຍ່ປະຈຳປີຂອງຊາວ ຮິນດູ ໂດຍງານນີ້ Sundar Pichai ຫົວໜ້າໃຫຍ່ຂອງ Android ຈະເປິດໂຕ Android One ດ້ວຍຕົວເອງທີ່ປະເທດອິນເດຍເລີ່ຍ ເຊີ່ງ Google ຕັ້ງໃຈໄວ້ວ່າຊິໃນລາຄາທີ່ຖຶກ(ບໍ່ຮອດ 100 ໂດລາ ຫຼື ບໍ່ຮອດ 800.000 ກິບ)

DSC_3255

ທີ່ມາ i3