mainໝາກເລັ່ນຮັກສາສິວ … ສູດທຳມະຊາດ!!

ວິທີຮັກສາສິວດ້ວຍວິທີທຳມະຊາດໃນການໃຊ້ຫມາກເລັ່ນຮັກສາສິວ ເຊິ່ງຫມາກເລັ່ນເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້ງ່າຍ ຕາມທ້ອງຕະຫລາດທົ່ວໄປ ການຮັກສາສິວດ້ວຍຫມາກເລັ່ນສາມາດເຮັດເອງໄດ້ງ່າຍໆຢູ່ບ້ານ ບໍ່ເປັນອະຕະລາຍ ເນື່ອງຈາກໃຊ້ວັດຖຸດິບທີ່ໄດ້ຈາກທຳມະຊາດລ້ວນໆ ເຫດຜົນທີ່ຄິດວ່າຫມາກເລັ່ນສາມາດຊ່ອຍຮັກສາສິວໄດ້ກໍຄື
ໃນໝາກເລັ່ນນັ້ນຈະມີສານຕໍ່ຕ້ານອະນູມູນອິດສະຫຼະຢູ່ ນອກຈາກນັ້ນໝາກເລັ່ນຍັງອຸດົມໄປດ້ວຍ ວິຕາມິນຊີ ແລະວິຕາມິນເອ ຮວມໄປເຖິງຫມາກເລັ່ນຈະມີລິດເປັນກົດອ່ອນໆເຮັດໃຫ້ສາມາດຊ່ອຍ ຮັກສາສິວໄດ້.

tomato1

#ຂັ້ນຕອນ:

  1. ບົດຫມາກເລັ່ນ 1 ຫນ່ອຍໃຫ້ຫມຸ່ນ ຈາກນັ້ນນຳຫມາກເລັ່ນທີ່ໄດ້ມາພອກຫນ້າທັງບໍລິເວນທີ່ມີສິວ ແລະບໍ່ມີສິວ ຈາກນັ້ນປະໄວ້ປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ ຈາກນັ້ນເຊັດຫນ້າໃຫ້ແຫ້ງເຮັດແບບນີ້ຕໍ່ເນື່ອງກັນປະມານ 1 ອາທິດ ຈະຊ່ອຍແກ້ສິວໄດ້.
  2. ບົດຫມາກເລັ່ນກະຊັບຮູຂຸມຂົນ ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆຄື ນຳນ້ຳຫມາກເລັ່ນປະມານ 1 ບ່ວງແກງ ປະສົມກັບນ້ຳຫມາກນາວປະມານ 2 – 4 ຢອດ ຈາກນັ້ນໃຊ້ສຳລີກ້ອນຈຸບສ່ວນປະສົມດັ່ງກ່າວແລ້ວທາ ແລະຂັດໄປທົ່ວທັງໃບຫນ້າ ປະໄວ້ປະມານ 15 ນາທີ ຈາກນັ້ນໃຫ້ລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ.
  3. ສູດພອກຫນ້າດ້ວຍຫມາກເລັ່ນ ແລະອາໂວກາໂດ້ ທໍາຄວາມສະອາດຜິວຫນ້າງ່າຍໆດ້ວຍການບົດຫມາກເລັ່ນກັບອາໂວກາໂດ້ໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຈາກນັ້ນນຳໄປທາ ໃຫ້ທົ່ວໃບຫນ້າ ປະໄວ້ປະມານ 20 ນາທີ ຈາກນັ້ນລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ ຫລືນ້ຳເຢັນກໍໄດ້ ເຊັດຫນ້າໃຫ້ແຫ້ງເປັນອັນສຳເລັດຮຽບຮ້ອຍ.
  4. ລົດຄວາມມັນຂອງໃບຫນ້າ ໂດຍການຜ່າຫມາກເລັ່ນເຄິ່ງຫນ່ວຍ ຈາກນັ້ນນຳຫມາກເລັ່ນສົດໆທາໃຫ້ທົ່ວຫນ້າ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນທີ່ເກີດສິວ ຫລືບໍລິເວນທີ່ຫນ້າມັນໆ ຈາກນັ້ນລ້າງຫນ້າໃຫ້ສະອາດດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ ແລະເຊັດຫນ້າໃຫ້ແຫ້ງ.
  5. ສູດຮັກສາສິວດ້ວຍຫມາກເລັ່ນ ແລະຫມາກແຕງ ນຳຫມາກແຕງມາ 1 ຫນ່ວຍ ຈາກນັ້ນນຳໄປຊອຍບາງໆ ແລະຝັກໃຫ້ຫມຸ່ນ ຄັ້ນເອົາແຕ່ນ້ຳຫມາກແຕງແລ້ວກໍຕອງແຍກໃສ່ຖ້ວຍເອົາໄວ້ ຈາກນັ້ນນຳຫມາກເລັ່ນມາ 1 ຫນ່ວຍຊອຍໃຫ່ຫມຸ່ນ ແລ້້້ວຄັ້ນເອົາແຕ່ນ້ຳເຊັ່ນກັນ ນຳນ້ຳຫມາກແຕງ ແລະນໍ້າຫມາກເລັ່ນມາປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຈາກນັ້ນໃຊ້ສຳລີກ້ອນຈຸບທາ ແລະຂັດໃຫ້ທົ່ວໃບຫນ້າ ແລ້ວລ້າງອອກເຊັດຫນ້າໃຫ້ແຫ້ງ
  6. ສູດພອກຫນ້າດ້ວຍຫມາກເລັ່ນ ແລະໂຍເກິດ ຊອຍຫມາກເຂືອມາເຄິ່ງຫນ່ວຍ ຈາກນັ້ນຝັກໃຫ້ຫມຸ່ນແລ້ວນຳໄປປະສົມກັບໂຍເກິດປະມານ 2 ບ່ວງແກງ ທາໃຫ້ທົ່ວໃບຫນ້າປະໄວ້ປະມານ 20 ນາທີ ຈາກນັ້ນລ້າງອອກດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ.

ສ່ວນການຮັກສາສິວທຳມະຊາດ ນອກຈາກຫມາກເລັ່ນທີ່ສາມາດຊ່ອຍຮັກສາສິວໄດ້ແລ້ວ ຍັງມີພືດສະຫມຸນໄພໂຕອື່ນໆ ທີ່ສາມາດນຳມາແກ້ສິວ, ຫລຸດສິວໄດ້ເຊັ່ນ: ກະທຽມຮັກສາສິວ​, ຫົວຜັກບົ່ວແດງຮັກສາສິວ ກໍເປັນອີກທາງເລືອກນຶ່ງ, ຂີ້ໝິ້ນຮັກສາສິວ ແລະຫມາກແຕງຮັກສາສິວ ເປັນຕັ້ນ.