ຮູບໂດຍ slashgear.com
ຮູບໂດຍ slashgear.com

ຫຼັງຈາກທີ່ Pokemon Go ຫາກໍໄດ້ເປີດເປັນທາງການໃນລາວວັນເສົາທີ່ຜ່ານມານີ້ ກໍຖືວ່າໄດ້ຮັບກະແສຕອບຮັບທີ່ດີສົມຄວນ ໂດຍໄປໃສມາໃສກໍເຫັນຄົນເລາະຈັບເຕັມເລີຍ. ສຳລັບບົດຄວາມນີ້ພວກເຮົາໄດ້ລວມເທັກນິກດີໆສຳລັບຜູ່ຫຼິ້ນ Pokemon Go ມາດັ່ງນີ້.

1./ ແນະນຳໃຫ້ຫຼິ້ນຢູ່ສວນສາທາລະນະທີ່ມີ PokeStops ຫຼາຍໆຈຸດ

ເຖິງວ່າທ່ານຈະສາມາດຊອກຫາ Pokemon ໄດ້ທຸກໆບ່ອນ ແຕ່ບ່ອນທີ່ຊອກຫາໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຄືບ່ອນທີ່ຄົນຢູ່ຫຼາຍເຊັ່ນໃນຕົວເມືອງ, ແຕ່ສວນສາທາລະນະທີ່ມີຫນອງນ້ຳຖືເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານຈະຫາ Pokemon ໄດ້ຫຼາຍປະເພດທີ່ສຸດ, ນອກນັ້ນໃນສວນສາທາລະນະຍັງມີ PokeStop ໃຫ້ທ່ານກົດທຸກໆ 5 ນາທີ ເພື່ອທີ່ Poke Ball ຂອງທ່ານຈະບໍ່ໝົດງ່າຍໆ. ນອກນັ້ນມັນຍັງເປັນຈຸດທີ່ເໝາະສົມໃນການໃຊ້ ເຫຍື່ອລໍ້ (Lure Module) ເພາະມີບັນຍາກາດທີ່ດີ, ມີບ່ອນໃຫ້ນັ່ງ.

2./ ໃຫ້ອອກລ່າ Pokemon ເປັນກຸ່ມ

ເມື່ອ Pokemon ອອກມາໃຫ້ເຮົາເຫັນ ແມ່ນທຸກໆຄົນຈະເຫັນຄືກັນໝົດ ແລະທຸກໆຄົນສາມາດຈັບມັນໄດ້ຄືກັນ. ຍ້ອນແນວນັ້ນການອອກລ່າຈັບເປັນກຸ່ມຈຶ່ງດີທີ່ສຸດ ນອກຈາກມັນຈະມ່ວນທີ່ໄປເລາະນຳໝູ່ແລ້ວ, ມັນຍັງປອດໄພກວ່າ ແລະ ຍັງສາມາດເປັນຫູເປັນຕາຫາ Pokemon ໄດ້ໃນພື້ນທີ່ທີ່ກວ້າງຂຶ້ນນຳອີກ

3./ ອອກລ່າໃນຍາມກາງຄືນ

Pokemon ບາງປະເພດນັ້ນຈະອອກມາສະເພາະໃນຍາມກາງຄືນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມເມື່ອຟ້າມືດມາຄວາມປອດໄພກໍຖືເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແນະນຳໃຫ້ທ່ານໄປເປັນກຸ່ມ ແລະ ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ທີ່ມີຄົນຢູ່ ຫຼື ໄຟແຈ້ງສະຫວ່າງ

4./ ວົງມົນ Radar ຄືເຂດຈຳກັດໃນການຈັບ Pokemon

ບາງຜູ່ຫຼິ້ນອາດງົງໆວ່າວົງໆ Radar ອອກມາເປັນບາດໆນັ້ນແມ່ນຫຍັງ? ມັນໝາຍເຖິງເຂດທີ່ທ່ານຈະກວດເຫັນ Pokemon ແລະ ອານາເຂດທີ່ທ່ານສາມາດກົດຈັບ Pokemon ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປປີນຮົ້ວເຮືອນຄົນອື່ນເພື່ອໄປຈັບ Pokemon ເນາະ ຮະຮະ.

5./ ໃບໄມ້ເໜັງໆແມ່ນໝາຍເຖິງຈຸດທີ່ອາດມີ Pokemon ເກີດ

ເຊິ່ງມັນຈະມັກເກີດພວກທີ່ທ່ານບໍ່ຄ່ອຍເຫັນໃນການກວດຈັບໂດຍ Radar ທົ່ວໆໄປ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງວ່າມັນຈະເກີດສະເໝີໄປ ພຽງແຕ່ມັນໝາຍເຖິງໂອກາດທີ່ຈະເກີດໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.

6./ ຍາມຈັບ Pokemon ແນະນຳໃຫ້ປິດ AR

ເຖິງວ່າລະບົບຫຼິ້ນ AR ມັນຈະຄັກ ແລະ ຕະລົກ ໂດຍສະເພາະເມື່ອທ່ານເຫັນ Pikachu ເກີດຢູ່ເທິງຖ້ວຍເຂົ້າ ແຕ່ການເປີດ AR ນັ້ນມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານຈັບ Pokemon ຍາກຂຶ້ນເພາະມັນກະຕຸກ ແລະ ຍັງເປືອງແບັດເຕີຣີນຳ. ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈຶ່ງຄວນປິດມັນໄວ້ ເຖິງແນວໃດທ່ານກໍສາມາດເປີດມັນຄືນໄດ້ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການ.

7./ ເທັກນິກການໂຍນ Poke Ball

ເມື່ອທ່ານຈະຈັບ Pokemon ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານຄື ການໂຍນໝາກບານໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນວົງມົນໆ ທີ່ໝາຍໄວ້ອ້ອມໆ Pokemon. ແຕ່ການໂຍນນັ້ນມີເທັກນິກພິເສດ ຄືການໂຍນບານໂຄ້ງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ ໂບນັສ ເຊິ່ງທ່ານຈະໄດ້ຮັບປະສົບການເພີ່ມ ແລະເຮັດໃຫ້ຈັບງ່າຍຂຶ້ນ (ແຕ່ບໍ່ມີໃຜຮັບປະກັນເທື່ອ).

how-to-throw-curveball-pokemon-go-1_0

8./ ຫາກເກມມີບັນຫາ ຫຼື Pokemon ບໍ່ສະແດງຂຶ້ນໃຫ້ຈັບໃຫ້ອອກເກມແລ້ວເຂົ້າໃໝ່

9./ ໃຫ້ໃຊ້ Lure Module ໃນບ່ອນທີ່ນັ່ງພັກຜ່ອນໄດ້ສະບາຍ

ຫາກທ່ານເມື່ອຍໃນການຍ່າງເລາະຫາຈັບ Pokemon ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຫຍື່ອລໍ້ຢູ່ຮ້ານອາຫານ, bar, ຮ້ານກາເຟ ຯລຯ ທີ່ມີ Poke Stop ໄດ້. ການໃຊ້ເຫຍື່ອລໍ້ (Lure Module) ຈະລໍ້ Pokemon ມາໃຫ້ທ່ານຈັບທຸກໆ 3-5 ນາທີ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານນັ່ງຊິວໆຢູ່ໃນຮ້ານ ແຕ່ຫາກທ່ານຢາກໃຫ້ໄດ້ຈັບໄວກວ່ານັ້ນ ທ່ານສາມາດໃຊ້ທູບ ຫຼື Incense ພ້ອມກັບ Lure Module ໄດ້. ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີ Pokemon ຈັບໃນທຸກໆ 1 ນາທີ.

10./ ນຳໃຊ້ Lucky Egg ກ່ອນຈະປັ່ນເລເວວ ຫຼື ກາຍພັນ Pokemon

ເວລາທ່ານໃຊ້ Lucky Egg ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບປະສົບການຄູນ 2 ເປັນເວລາ 30 ນາທີ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດໄດ້ມັນເມື່ອທ່ານເລເວວອັບ ຫຼື ຊື້ມັນຈາກຮ້ານຄ້າ. ທ່ານຄວນໃຊ້ມັນເພື່ອປັ່ນເລເວວໄດ້ໄວໆ ເຊິ່ງແນະນຳໃຫ້ທ່ານສະສົມ Pokemon ພວກຫາງ່າຍໆໄວ້ຫຼາຍໆເຊັ່ນ: Weedle, Rattata ຫຼື Pidgey ເປັນຕົ້ນ. ແລ້ວເມື່ອທ່ານສະສົມໄວ້ຫຼາຍພໍ ແລະ ມີຂະໜົມ (Candy) ຫຼາຍແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ Lucky Egg ກ່ອນ ແລ້ວທຳການກາຍພັນພວກ Pokemon ເຫຼົ່ານັ້ນທັງໝົດ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານປັ່ນ level ໄດ້ຢ່າງໄວ.

11./ ຢ່າໃຊ້ Stardust ແລະ ຂະໜົມຢ່າງເປືອງໆ

ແນະນຳໃຫ້ທ່ານເກັບມັນໄວ້ ໃຊ້ກັບ Pokemon ທີ່ມີ level ສູງ ຫຼື ໂຕທີ່ຫາຍາກໆ, ນອກນັ້ນຂະໜົມກໍຄວນໄວ້ໃຊ້ສະເພາະປັ່ນເວວໃນຊ່ວງຕົ້ນໆ ດັ່ງທີ່ກ່າວໄປໃນຂໍ້ດ້ານເທິງ. ໂດຍເປົ້າໝາຍແມ່ນໃຫ້ປັ່ນຮອດເລເວວ 20-30 ໄວ້ກ່ອນ.

ແລະ ນັ້ນກໍແມ່ນເທັກນິກເລັກໆນ້ອຍສຳລັບຜູ່ທີ່ຮຽນຫຼິ້ນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການຫຼິ້ນ Pokemon Go ໄດ້ດີ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນ. ແນວໃດກໍຕາມເນື່ອງຈາກຊ່ວງນີ້ກະແສກຳລັງມາແຮງ ແລະ ກໍມີຄົນຫຼິ້ນກັນຢູ່ເຕັມຖະໜົນຫົນທາງ ກໍຂໍຝາກໃຫ້ຫຼິ້ນກັນຢ່າງລະມັດລະວັງ ຢ່າລືມເບິ່ງຫົນທາງທີ່ທ່ານຍ່າງໄປ, ຢ່າໄປບຸກລຸກສະຖານທີ່ລັດຖະການ ຫຼື ສ່ວນຕົວ ແລ້ວກໍທີ່ສຳຄັນຢ່າຫຼິ້ນຫຼາຍຈົນລືມພັກຜ່ອນພ້ອມເດີ້.