Apple ປະກາດໃຫ້ປ່ຽນແບັດເຕີຣີ MacBook Pro 15 ເນື່ອງຈາກກວດສອບພົບວ່າແບັດມີບັນຫາຄວາມຮ້ອນສູງ ສ່ຽງຕໍ່ການເກີດບັນຫາໄດ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທຸກຫນ່ວຍ ສະເພາະບາງຮຸ່ນບາງລັອດເທົ່ານັ້ນ.
ໂດຍຮຸ່ນທີ່ມີບັນຫານັ້ນທາງ Apple ແຈ້ງວ່າ ເປັນຫນ່ວຍທີ່ອອກຂາຍຊ່ວງເດືອນກັນຍາ ປີ 2015 ໄປຮອດເດືອນກຸມພາ 2017 ໃຜທີ່ຊື້ MacBook Pro 15 ຊ່ວງເວລານີ້ ຫລືນອກເຫນືອຈາກເວລານີ້ ແຕ່ຢາກຫມັ້ນໃຈ ໃຫ້ກວດສອບໂດຍເອົາ Serial Number ໄປກວດໄດ້ໃນລິ້ງນີ້: https://support.apple.com/15-inch-macbook-pro-battery-recall

ຖ້າຫາກຫນ່ວຍທີ່ທ່ານໃຊ້ຢູ່ ມີບັນຫາແທ້ ໃຫ້ນຳເຂົ້າສູນ AASP ຫລື Apple Store ທຸກສາຂາທົ່ວໂລກ ໂດຍຈະໃຊ້ເວລາປ່ຽນແບັດເຕີຣີ 1-2 ອາທິດ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ຂ່າວຈາກ: https://www.blognone.com/node/110463