3RVX

3RVX ເປັນ​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ທີ່​ຊື່​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ແປກໆ (- -“) ໂດຍ​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ເວ​ລາ​ຜູ່​ໃຊ້​ມີ​ການ​ປັບ​ປ່ຽນ​ລະ​ດັບ​ສຽງ​ໃນ Windows ຫຼ​ື ເອີ້ນ​ກັນ​ໃນ​ຊື່​ທາງ​ເທັກ​ນິກວ່າເປັນ​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ປະ​ເພດ OSD (On-Screen Display), ເຊິ່ງ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ແຈ້ງ​ເຕືອ​ນ​ນັ້ນ​ມີ​ໃຫ້​ເລືອກ​ໃຊ້ຫຼາຍ​ແບບ ແຕ່​ແບບ​ທີ່​ເປັນ​ຕາ​ນິ​ຍົມ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ໜ້າ​ຈະ​ແມ່ນ​ເວ​ລາ​ກົດ​ປັບ​ສຽງ​ແລ້ວ​ໃຫ້​ມັນ​ສະ​ແດງ​ຮູບ​ລຳ​ໂພງ ແລະ ດັງ​ສຽງ​ປ​ວິກໆຄືໃນ OSX ແນ່ນອນ.

3rvx-screenshots
ມີຫຼາຍ skin ໃຫ້​ເລືອກ​ໃຊ້ ແລະ ຍັງ​ສາ​ມາດ​ໂຫຼດ​ໃນ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ມາ​ເພີ່ມ​ໄດ້​ນຳ

ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ປັບ​ແຕ່ງ​ໄດ້ຫຼາຍ ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນປະ​ລິ​ມານ​ລະ​ດັບ​ສຽງ​ວ່າ​ເວ​ລາ​ເຮົາ​ກົດ​ປຸ່ມ​ປ່ຽນ​ສຽງ​ແລ້ວ​ໃຫ້ຫຼຸດ​ລົງ​ເທື່​ອ​ລະຈັກ % ແລະຍັງ​ສາ​ມາດ​ຕັ້ງ​ປຸ່ມ​ລັດ​ໃຫ້​ປິດ​ສຽງ, ປັບ​ສຽງ​ຂຶ້ນ/ລົງ ໄດ້​ຕາມ​ຕ້ອງ​ການ; ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ສຳ​ລັບ​ຜູ່​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປຸ່ມ​ປັບ​ສຽງ​ໃນ​ແປ້ນ​ພິມ. ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ນີ້​ເບົາໆ​ຂະ​ໜາດ​ບໍ່​ເຖິງ 4MB ທ່ານ​ສາ​ມາດດາວ​ໂຫຼດ ແລະ ຕິດ​ຕັ້ງ​ພ້ອມ​ໃຊ້​ງາ​ນ​ໄດ້​ເລີຍ​ຢູ່ບ່ອນ​ນີ້ http://matthew.malensek.net/projects/3RVX/