Screen Shot 2015-10-08 at 6.31.43 PM

ສຳລັບນັກຖ່າຍຮູບທີ່ບໍ່ຈົບຫຼັງກ້ອງແຕ່ຈົບຢູ່ທີ່ຫຼັງຈໍ ແອັບຯ Lightroom ເທິງອຸປະກອນພົກພາກໍຊ່ວຍໄດ້ສະເໝີ ຫຼ້າສຸດ Adobe ປະກາດປ່ອຍ ແອັບຯ Lightroom Mobile ແບບທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ງານຮ່ວມກັບແອັບຯເທິງຄອມຕັ້ງໂຕະແລະບັນຊີ Creative Cloud Photography Plan ແລ້ວ, ໂດຍອອກມາເທິງ iOS ແລ້ວໃນເວີຊັນ 2.0 ສ່ວນ Android ກຳລັງນຳມາ ເຊິ່ງຕອນນີ້ຍັງເປັນເວີຊັນ 1.3 ຢູ່

ຄວາມສາມາດທີ່ເພີ່ມເຕີມມາຄືແອັບຯ ນີ້ມາພ້ອມແອັບຯ ກ້ອງໃນຕົວພ້ອມ ກົດຖ່າຍແລະແຕ່ງໄດ້ເລີຍ, ມີຟິວເຕີ Dehaze ປັບພາບໃຫ້ເບິ່ງຄືຟຸ້ງຟິງໄປເລີຍ, ປັບຄ່າ Hue, ຄວາມອິ່ມຕົວຂອງສີ ແລະຄວາມສະຫວ່າງ ກັບຄຳສັ່ງ Target Adjustment Tool ແລະໂຍນໄປເຮັດຕໍ່ໃນ Photoshop Fix ໄດ້

ນອກຈາກນັ້ນ Lightroom ເທິງຄອມຕັ້ງໂຕະກໍອັບເດດເປັນ CC 2015 ຮຽບຮ້ອຍ ສະມາຊິກ Creative Cloud ກໍກົດອັບເດດໄດ້ເລີຍ.

ພາບທີ່ໄດ້ຕົບແຕ່ງຢູ່ເທິງໂທລະສັບ

i1 i2

iOS & Android Download > http://www.adobe.com/products/lightroom-mobile.html

ທີ່ມາ – Adobe Blog