ຫຼັງຈາກທີ Google ໄດ້ປ່ອຍ Android O Developer Preview 2 ທີ່ງານ Google I/O ທີ່ຜ່ານມາໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ເວີຊັ່ນ Preview 3 ຫຼື Android API Level 26 ກໍນໍາມາຕິດໆ.

ຈຸດເດັ່ນຂອງ Android O Preview 3 ນີ້ແມ່ນເປັນຮຸ່ນທີ API ມີຄວາມສະຖຽນ ນັກພັດທະນາສາມາດໃຊ້ເວີຊັ່ນນີ້ໃນການທົດສອບ ຫຼື ແລ່ນແອັບໄດ້ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາເລີຍ. ສ່ວນຕົວຜູ່ຂຽນແມ່ນໄດ້ລອງຜ່ານ emulator ກໍຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າມັນມີຄວາມ smooth ບໍ່ຄ້າງຄືໂຕອອກມາກ່ອນໜ້ານີ້

ສາມາດທົດສອບເວີຊັ່ນດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຜ່ານໂຄ່ງການ Android beta, ອຸປະກອນທີຮອງຮັບໃນຕອນນີ້ມີ Google Pixel, Pixel C ແລະ ຕະກູນ Nexus 5x/6p/Player ຫຼື ດາວໂຫຼດຜ່ານ Android API level 26 ມາລອງຄືຜູ່ຂຽນກໍໄດ້. ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ

ທີ່ມາ: android