ເປັນອີກທາງເລືອກທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນການໃຊ້ສອນເດັກນ້ອຍ ທົ່ວໂລກໃຫ້ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຂຽນໂປຣແກຣມໂດຍພາສາ Swift ໃນ iPad ຮຸ່ນລ່າສຸດ

ພາຍໃນ Swift Playgrounds ນິ້ຈະປະກອບໂດຍເນື້ອຫາ ແລະ ໂຈດສຳລັບໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຮຽນຂຽນໂປຣແກຣມແບບ Interactive ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ເຂົ້າໃຈພື້ນຖານສຳຄັນໃນການຂຽນໂປຣແກຣມ ໂດຍເມື່ອເດັກນ້ອຍໄດ້ທົດລອງໃຊ້ແລ້ວ ກໍຈະໄດ້ເຫັນຜົນຂອງຄຳສັ່ງທີ່ໂຕເອັງຂຽນທັນທີິໃນໜ້າຈໍດ້ານຂົວ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນພາບ Animation ທີ່ສະແດງຜົນຕາມຄຳສັ່ງທີ່ເດັກນ້ອຍໄດ້ຂຽນລົງໄປ

ໃນ Swift Playgrounds ຮຸ່ນ 1.2 ນີ້ໄດ້ເພີ່ມການຮອງຮັບ ພາສາຈີນ, ຢີ່ປຸ່ນ, ຝຣັ່ງ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ຣາຕິນ ເຮັດໃຫ້ສາມາດນຳໄປສອນເດັກນ້ອຍທົ່ວໂລກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ສຳລັບຜູ່ໃດທີ່ສົນໃຈໃນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ນີ້ເລີຍ https://www.apple.com/swift/playgrounds/

 

ທິ່ມາ:www.techtalkthai.com