7942_160512171916St

ໃນປີ 2016 ນີ້ກໍມີຮູບເງົາທີ່ສ້າງຈາກເກມຫລາຍເລື່ອງເລີຍເຊັ່ນ: The Angry Birds Movie ແລະ Warcraft ທີ່ກຳນົດສາຍໃນເດືອນພຶດສະພານີ້ ສ່ວນເກມນັກຂ້າຢ່າງ Assassin’s Creed ທີ່ກຽມເຂົ້າໂຮງໃນທ້າຍປີນີ້ ຫລ້າສຸດທາງ 20th Century Fox ກໍໄດ້ປ່ອຍ trailer  ອອກໃຫ້ໄດ້ເບິ່ງກັນແລ້ວສາມາດຮັບຊົມໄດ້ເລີຍ

ໂດຍເບິ່ງຈາກ trailer ແລ້ວກໍບໍ່ທຳດາເລີຍບໍ່ວ່າຈະເປັນສາກ ນົກອິນຊີທີ່ບິນຢູ່ເຖິງຍອດຫໍຄອຍ ວິວຂອງເມືອງແບບ 360 ອົງສາແລະສາກຕໍ່ສູ້ແບບ free running ຢ່າງໃດກໍຕາມກໍຕ້ອງໄດ້ມາຮຸ້ນໄປນຳກັນວ່າຮູບເງົາທີ່ສ້າງຈາກເກມຊື່ດັງຢ່າງ Assassin’s Creed ຈະເຮັດອອກມາໄດ້ປະທັບໃຈຜູ່ເບິ່ງ ແລະ gamer ທັງຫລາຍໄດ້ຫລືບໍ່.

[ເພີ່ມເຕີມ] ໂດຍຫຼ້າສຸດທາງຜູ່ກຳກັບໄດ້ອອກມາກ່າວວ່າ Assassin’s Creed ຈະມາທຳລາຍຄຳສາບທີ່ວ່າ ຮູບເງົາຈາກເກມບໍ່ເຄີຍມີດີ ລົງວ່າຊັ້ນ, ແຕ່ກ່ອນຈະຮອດຄິວຮູບເງົານີ້ ກໍຕ້ອງຖ້າເບິ່ງ Warcraft: The Beginning ທີ່ຈະເລີ່ມສາຍໃນເດືອນໜ້ານີ້ກ່ອນວ່າ Blizzard ຜູ່ມີສື່ສຽງສູງຊົ່ງຈະທຳລາຍຄຳສາບນີ້ໄດ້ກ່ອນຫຼືບໍ່?