Home Authors Posts by Defago

Defago

129 POSTS 0 COMMENTS
ສິນລະປິນດິຈິຕອນ, ມັກຟັງເພງ, ເບິ່ງໜັງ, ແຕ້ມຮູບ ແລະ ການຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ. ອາຊີບປະຈຳແມ່ນເປັນໂຕຮ້າຍຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ. http://defago.daviantart.com