maxresdefault

ເມື່ອມະຫາເສດຖີທີ່ມັກລົດແນວສະປອດ ໄດ້ຈັບເອົາລົດ super car ຮຸ່ນ Lamborghini Gallardo ມາລວມກັບວັດສະດຸຄາບອນໄຟເບີຈຳນວນຫລາຍ ແລະໃຊ້ຄວາມອັດສະລິຍະ ທາງດ້ານວິສະວະກຳເພື່ອສ້າງ Batmobile ແລະໃນຕອນນີ້ Batmobile ກໍໄດ້ເດີນທາງມາເມືອງ Bucharest ປະເທດໂຣມາເນຍ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນແຣນລີລາຍການ Gumball 3000

ເພື່ອການດັດແປງ Lamborghini Gallardo ໃຫກາຍເປັນ Batmobile ຫົວຫນ້າວິສະວະກຳຂອງໂຄງການນີ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາເປັນປີ ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມແຕ່ງລົດຈາກ Koeningsegg ໃນປະເທດສະວີເດັນ ທີ່ເຄີຍແຕ່ງລົດດັງໆລະດັບຕຳນານມາຫລາຍແລ້ວ

ຢ່າງໃດກໍຕາມ Batmobile ນີ້ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງຍົນເຈັດ ແລະເບິ່ງຄືຈະບໍ່ມີລະບົບຍິງຈະລວດໃສ່ສັດຕູຄືໃນຮູບເງົາ

ທີ່ມາ: thaiware