bmm-lumia-flashfly1

ເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ BlackBerry ໄດ້ເປີດໃຫ້ຜູ້ທີ່ລົງທະບຽນທົດສອບໃຊ້ງານ BBM ເວີຊັ່ນ Beta
ເທິງ Windows Phone ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໂດຍໂຕແອັບຍັງອັບເດດເປັນເວີຊັ່ນ 1.0.0.3 Beta ສຳລັບໜ້າຕາ
ໂຕ BBM ເທິງ Windows Phone ນີ້ ກໍ່ຈະປ່ຽນດີໄຊ້ໄປຕາມສະຕາຍ Windows Phone ສ່ວນສຳລັບຜູ່ ໃຊ້ງານ ທົ່ວໄປຍັງຈະຕ້ອງລໍຖ້າອີກໄລຍະໜຶ່ງ.

 

 

 

 

 

 

bmm-lumia-flashfly1

 

 

ທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ : – www.flashfly.net