1466341776_bluetooth5-sig

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທາງ Bluetooth Special Interest Group (SIG) ໄດ້ອອກມາປະກາດຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບສະເປັກຂອງ Bluetooth ເວີຊັ່ນ 5 ເຊິ່ງໜ້າຈະເປັນມາດຕະຖານໃໝ່ ທີ່ເຮົາທຸກຄົນ ໜ້າຈະໄດ້ໃຊ້ງານໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ໂດຍຫາກເປັນໄປຕາມສະເປັກທີ່ Bluetooth SIG ໄດ້ປະກາດອອກມານັ້ນພົບວ່າ Bluetooth 5 ນັ້ນຈະມາພ້ອມກັບຄວາມສາມາດໃໝ່ໆ ທີ່ໜ້າສົນໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງໂດຍສະເພາະໄລຍະທາງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໄກກວ່າເກົ່າ, ຄວາມຈຸຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການສົ່ງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ສິ່ງທີ່ໜ້າແປກໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຜູ້ໃຊ້ໂທລະສັບ ແລະ ແທບເລັດນັ້ນມີຄວາມຕ້ອງການກໍໜ້າຈະແມ່ນ ຄວາມໄວໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າເກົ່ານັ້ນເອງ.

2

ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸໄວ້ນັ້ນມີດັ່ງນີ້:

  • ໄລຍະທາງການສົ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ເທົ່າ.
  • ຄວາມໄວໃນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ເທົ່າຕົວ.
  • ຄວາມກວ້າງຂອງຊ່ອງສັນຍານໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ 8 ເທົ່າຕົວ.
  • ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດກັບການໃຊ້ງານເຖິງ ອຸປະກອນຈຳພວກ IOT (Internet of Thing).
  • ຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ຕ້ອງການການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ.
  • ສະໜັບສະໜຸນການໃຊ້ອຸປະກອນໃນຄົວເຮືອນເພື່ອກະຈາຍສັນຍານຂໍ້ມູນຢ່າງເຕັມຮູບແບບ.
  • ໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍລົງກວ່າເກົ່າ.
  • ຮອງຮັບການໃຊ້ງານກັບ Bluetooth ເວີຊັ່ນເກົ່າ.