Corsair K68 ມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດ ກັນນໍ້າ, ກັນຝຸ່ນໃນເຄື່ອງດຽວ. ປຸ່ມຄີບອດໃນ series ນີ້ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ switch MX red ຈາກ Cherry ພ້ອມໄຟ LED ສີແດງ. ສາມາດຕັ້ງຄ່າສີສັນໄດ້ຜ່ານໂປຣແກຣມ ແລະ ມີສີລິໂຄນຫຸ້ມປຸ່ມກົດເພື່ອກັນນໍ້າ ແລະ ຝຸ່ນຕາມມາດຕະຖານ  IP32 (ໃນໂທລະສັບບາງຮຸ່ນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໃຊ້ມາດຕະຖານ IP68 ເຊິ່ງກັນນໍ້າ ແລະ ຝຸ່ນໄດ້ດີກວ່າ) ເໝາະສໍາລັບຜູ່ໃຊ້ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍລະມັດລະວັງການກິນ ໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ງານ. ເປີດໂຕທີລາຄາ €89.30 (ແປດສິບເກົ້າຈຸດສາມເອີໂຣ) ຫຼື ປະມານ 830,000 ກີບ.

ທີ່ມາ: Corsair