Georgia & Belle by Defagoມາປ່ຽນຄວາມຮູ້ສຶກເວລາໃຊ້ງານໂທລະສັບ Android ຂອງເຮົາ ໃຫ້ມັນເບິ່ງແລ້ວຮູ້ສຶກຍິ້ມແຍ້ມ,
ສົດໃສ, ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ລວດລາຍກັນແດ່ ດ້ວຍ font ທີ່ຜູ່ຂຽນຈັບມາລວມກັນໃໝ່ ຊື່ວ່າ
Georgia & Belle. ສຳລັບ font ນີ້ແມ່ນສະໜັບສະໜຸນ ພາສາລາວ ແລະ ໄທ ເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ໃນ
ສ່ວນຂອງພາສາລາວ ແລະ ໄທ ຍັງເປັນໂຕໜັງສືແບບປົກກະຕິຢູ່ ໄວ້ແລ້ວຈະຄ່ອຍອັບເດດໃຫ້
ມັນມີລວດລາຍໃກ້ຄຽງກັບພາສາອັງກິດນໍ້.

ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ຕາມລິ້ງດ້ານລຸ່ມນີ້ເລີຍ:
ດາວໂຫລດ: DefagoGeorgia

ຂອບໃຈ font Georgia & Belle ຈາກ http://www.dafont.com/georgia-belle.font

ວິທີຕິດຕັ້ງ
1. ໃຊ້ Root Explorer ເພື່ອ copy ເອົາ font ທັງໝົດທີ່ດາວໂຫລດມາ ແລ້ວໄປ paste ໄວ້ “system\fonts”
2. Reboot ໂທລະສັບຂອງທ່ານ.

Georgia & Belle by Defago