EP4

ລາຍ​ການ e-Corner Podcast EP4, ປະ​ຈຳ​ວັນ​ທີ 27 ພຶດ​ສະ​ພາ 2015.

ໃນຕອນນີ້ເຮົາໄດ້ມີໂອກາດສຳພາດ ແຟຣ້ງ ໄຊຍະຈັກ ແລະ ເອກ ອຸດົມສະຫວັນ, ນ້ອງທັ່ງ 2 ທີ່ເປັນຜູ່ຊະນະເລີດ ແລະ ຮອງຊະນະເລີດຈາກງານ Microsoft Office Specialist World Championship 2015 ທີ່ຫາກໍຜ່ານມານີ້. ນ້ອງໆຜູ່ໃດທີ່ສົນໃຈຢາກເຂົ້າແຂ່ງຂັນປີໜ້າຕ້ອງຟັງ ເພາະນ້ອງທັ່ງ 2 ເພິ່ນມາແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ ເທັກນິກໃຫ້ຟັງ.
ດຳ​ເນີນ​ລາຍ​ການ​ໂດຍ MiiRio, Defago ແລະ ລຸງໂອ້ດ.