EAEA ເຜີຍລາຍຊື່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປິດໂຕຂອງ GameSpy ຜູ່ໃຫ້ບໍລິການເຊີບເວີແລະ ລະບົບຟັງຊັ່ນການຫຼິ້ນເກມ online ຮ່ວມກັນຫຼາຍຄົນ. ໂດຍເກມທີ່ຢູ່ໃນລາຍຊື່ນີ້ຈະບໍ່ສາມາດຫຼິ້ນໃນລະບົບ online ແບບຫຼາຍຜູ່ຫຼິ້ນໄດ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 30 ມີຖຸນາ. ລາຍຊື່ເກມດັງທີ່ມີທັງ Battlefield 2, Battlefield 1942, Battlefield 2142, Command & Conquer: Red Alert 3, Crysis 2, Need for Speed: Hot Pursuit 2, Neverwinter Nights 2, Star Wars: Battlefront II ຮ່ວມທັງ Medal of Honor: Allied Assault ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີເກມອື່ນອີກທັງໝົດຮ່ວມແລ້ວ 50 ເກມດ້ວຍກັນທີ່ຈະປິດລະບົບການຫຼິ້ນແບບ online ລົງໃນວັນທີ່ 30 ມີຖຸນາ.

 

EA ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນແລະ ລະບົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫຼິ້ນ online ແບບຫຼາຍຜູ່ຫຼິ້ນຂອງເກມເຫຼົ່ານີ້ໄປຫາຜູ່ໃຫ້ບໍລິການເຊີບເວີ ລາຍອື່ນແຕ່ເນື່ອງຈາກຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າຈະດຳເນີນການໄດ້ສຳເລັດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອອກມາປະກາດຂ່າວນີ້ສຳລັບຄໍເກມທັງຫຼາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູ້ ທົ່ວເຖິງກັນ.

ຜູ່ທີ່ຢາກຮູ້ວ່າເກມທີ່ຕົນເອງຫຼິ້ນຢູ່ນັ້ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການນີ້ຫຼືບໍ່ ສາມາດເຂົ້າໄປກວດສອບຂໍ້ມູນໄດ້ www.EA.com

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນ – Ubergizmo