facebook-app-newFacebook ທົດລອງປຸ່ມ “ຊື້” ຜ່ານການໂຄສະນາເທິງ Facebook ໃນຟີເຈີນີ້ ເຮັດໃຫ້ຜູ່ໃຊ້ສະດວກຂຶ້ນ ສາມາດຊື້ເຄື່ອງໄດ້ທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງອອກຈາກ Facebook ໄປຫາເວັບໄຊຮ້ານຄ້າ ຫຼື ເວັບອື່ນໆຄືແຕ່ກ່ອນ.

Facebook ໄດ້ບອກວ່າ ຈະເຮັດຟີເຈີນີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງເລື່ອງຄວາມເປັນສ່ວນໂຕໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມີຂັ້ນຕອນການຈ່າຍເງິນທີ່ປອດໄພ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື, ຜູ່ລົງໂຄສະນາຈະບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເດັດຂາດ
ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນບັດເຄຣດິດ ຫຼື ເດບິດຂອງຜູ່ໃຊ້ ແລະ ຜູ່ໃຊ້ສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າ ຈະປົກປິດຂໍ້ມູນການໂອນ
ເງິນຂອງຕົນເອງ ຫຼືບໍ່ ກໍໄດ້.

 

ການທົດສອບນີ້ຍັງຢູ່ໃນກຸ່ມທຸລະກິດ ຈຳກັດໃນອາເມລິກາແຕ່ຈະມີການລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການທົດສອບເມື່ອເກັບຂໍ້ມູນສຽງຕອບຮັບ ໄດ້ຫຼາຍພໍກ່ອນ.

 

ທີ່ມາ blognone