grand-canyon-full-screen-panorama

ໃນຄືນວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ຜ່ານມານີ້ Mark Zuckerberg ໄດ້ໂພສຮູບປະກາດເປີດໂຕຄວາມສາມາດ 360 Photos ຫລືການເບິ່ງຮູບພາບຖ່າຍແບບ 360 ອົງສານັ້ນເອງ ກໍສາມາດໃຊ້ໄດ້ແລ້ວຕັ້ງແຕ່ດຽວນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍເຮັດເປັນລັກສະນະຮູບພາບ Panorama ປິ່ນອ້ອມ 360 ອົງສານີ້ເອງ ເຊິ່ງໃຜທີ່ມີອຸປະກອນ Ricoh Theta S ຫລືອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ຖ່າຍພາບນິ່ງ 360 ອົງສາໄດ້ນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັນທີ.

ສ່ວນອຸປະກອນທີ່ສາມາດຮັບຊົມໄດ້ນັ້ນ 360 Photos ຮອງຮັບກັບ Samsung Gear VR ໂດຍພຽງແຕະທີ່ປຸ່ມ ‘View in VR’ ທີ່ມຸມຊ້າຍເທິງຂອງໜ້າຈໍ ແຕ່ສຳລັບຜູ່ໃຊ້ Google Cardboard ນັ້ນ ຢັງບໍ່ຮອງຮັບກັບແວ່ນ Cardboard.

paul-feed

ສຳລັບຂັ້ນຕອນການອັບໂຫຼດຮູບ 360 ອົງສາຂຶ້ນ Facebook ນັ້ນ 

  • ກໍໃຊ້ອຸປະກອນກ້ອງຖ່າຍຮູບແບບ 360 ອົງສາໃນການຖ່າຍຮູບພາບ ເຊັ່ນ: (Ricoh Theta S , Samsung Gear  360).
  • ຈາກນັ້ນ copy ຂໍ້ມູນຮູບພາບຈາກກ້ອງທີ່ຖ່າຍດ້ວຍ 360 ອົງສານີ້ ອັບໂຫຼດຮູບພາບຂຶ້ນ Facebook ຕາມປົກກະຕິ ຄືກັນກັບການອັບໂຫຼດຮູບພາບ ແລະ ວີດີໂອ ຂຶ້ນ Facebook ທົ່ວໄປ ໃຊ້ໄດ້ທັງທາງເວັບໄຊ ແລະ ທາງແອັບຯເທິງມືຖື ໂດຍອັບໂຫຼດໄດ້ທັງເທິງ Timeline ຂອງເຮົາ ແລະ ເທິງ Facebook Page ຂອງຕົວເອງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເວີຊັນຂອງແອັບຯ Facebook ທີ່ຮອງຮັບການຮັບຊົມ ແລະ ການອັບໂຫຼດຮູບພາບ 360 ອົງສາໄດ້ ຄືແອັບຯ Facebook ເທິງ iOS v57 ຂຶ້ນໄປ.

  • iOS ເວີຊັນ 8 ຂຶ້ນໄປ, ໃຊ້ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ iPhone 5S ຂຶ້ນໄປ ແອັບຯ Facebook ເທິງ Android v80 ຂຶ້ນໄປ.
  • Android 4.4 ຂຶ້ນໄປ ແລະ ເປັນມືຖືທີ່ຈຳໜ່າຍຕັ້ງແຕ່ໃນຊ່ວງປີ 2013 ຫລືໃໝ່ກວ່າ.

ທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ Facebook Newsroom, it24hrs